Funkcja PHP Imagearc()

| |
Składnia:
bool imagearc ($obraz, $cx, $cy, $szerokość, $wysokość, $start, $koniec, $kolor) 
Parametry:Ta funkcja przyjmuje osiem parametrów, jak powyżej i opisano poniżej:
 • $image:zwracane przez jedną z funkcji tworzenia obrazów, takich jak imagecreatetruecolor(). Służy do tworzenia rozmiaru obrazu.
 • $cx: służy do ustawiania współrzędnej x środka.
 • $cy : służy do ustawiania współrzędnej y środka.
 • $width:szerokość łuku.
 • $wysokość:wysokość łuku.
 • $start:służy do ustawienia kąta początku łuku w stopniach.
 • li>$end: służy do ustawienia kąta końca łuku w stopniach. 0 ¬∞ znajduje się na pozycji godziny trzeciej, a łuk jest rysowany zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • $color:ustawia kolor obrazu. Identyfikator koloru generowany przez funkcję imagecolorallocate().
Zwracana wartość:Ta funkcja zwraca prawdę w przypadku powodzenia lub fałsz w przypadku błędu. Poniższe programy ilustrują imagearc() funkcjaw PHP.Program 1:
// Utwórz obraz lub rozmiar pustego obrazu .$image_size = imagecreatetruecolor (500, 300) ;
// Ustaw kolor tła obrazu. $bg = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 103, 0);
// Wypełnij tło wybranym kolorem powyżej. imagefill ( $image_size , 0, 0, $bg );
// Ustaw kolory obrazu$white_color = imagecolorallocate ( $image_size , 255, 255, 255); $red_color = imagecolorallocate ( $image_size , 255 , 0, 0); $green_color = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 255, 0); $blue_color = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 0, 255);
// Narysuj okrągimagearc ( $image_size , 200, 150, 200, 200, 0, 360, $white_color ); imagearc ( $image_size , 200, 150, 150, 150, 25, 155, $red_color ); imagearc ( $image_size , 260, 110, 50, 50, 0, 360, $green_color ); imagearc ( $image_size , 140, 110, 50, 50, 0, 360, $blue_color );
// Prześlij obraz do przeglądarkinagłówek ( "Content-type: obraz / png" ); obrazpng ( $image_size );
// Wolna pamięćimagedestroy ( $image_size ); < br>?>
Wyjście: Program 2:
// Utwórz rozmiar obrazu lub pustego obrazu.$image_size = imagecreatetruecolor (500 , 300);
// Ustaw kolor tła obrazu. $bg = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 102, 0);
// Wypełnij tło wybranym kolorem powyżej. imagefill ( $image_size , 0, 0, $bg );
// Ustaw kolory obrazu$white_color = imagecolorallocate ( $ image_size , 255, 255, 255); $red_color = imagecolorallocate ( $image_size , 255, 0, 0); $black_color = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 0, 0 );
// Narysuj obraz łuku kołowegoimagearc ( $image_size , 200, 150, 200, 200, 0, 360, $white_color ); imagearc ( $image_size , 200, 150, 150, 150, 0, 360, $red_color ); imagearc ( $image_size , 200, 150, 50, 50, 0, 360, $ black_color );
// Prześlij obraz do przeglądarkinagłówek ( " Content-type: image / png" ); imagepng ( $image_size );
// Wolna pamięćimagedestroy ( $image_size );
?>
Wyjście: Powiązane artykuły:
 • PHP | Funkcja Imagepolygon()
 • PHP | Funkcja Imagefilledellipse()
 • PHP | Funkcja Imagefilledpolygon()
Link: http://php.net/manual/en/function.imagearc.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method