Funkcja PHP Gmstrftime()

| | | | | | | | | | |
Składnia:
string gmstrftime ($format, $timestamp) 
Parametry:Ta funkcja przyjmuje dwa parametry, jak wyżej i opisano poniżej:
  • $format:jest to parametr wymagany i służy do określenia formatu wyniku.
  • $timestamp:jest to parametr opcjonalny który jest używany do określenia znacznika czasu UNIX, który reprezentuje datę i/lub godzinę do sformatowania.
Wartość zwracana:ta funkcja zwraca sformatowany ciąg znaków zgodnie z formatem określonym przez podany znacznik czasu.Wyjątki:
  • Nazwy miesięcy, dni tygodnia i inne ciągi w zależności od ustawień regionalnych pasują do bieżących ustawień regionalnych za pomocą funkcji setlocale().
  • Jeżeli znacznik czasu nie jest określony w funkcji gmstrftime(), wartością domyślną jest time() lub innymi słowy aktualny czas ustawień regionalnych.
Poniższe programy ilustrują funkcję gmstrftime() w PHP:Program 1:
/ / Użycie gmstrftime() do zwrócenia GMTecho (gmstrftime ( "% B% d% Y,% X% Z" , mktime (14, 0, 0, 8, 31, 18 ))); ?>
Wyjście:
31 sierpnia 2018 , 14:00:00 GMT 
Program 2:
// Użycie gmstrftime() do zwrócenia GMT setlocale (LC_ALL, `en_US` ); echo (gmstrftime ( "% B % d% Y,% X% Z " )); ?>
Wyjście:
31 sierpnia 2018 09:55:21 GMT 
Powiązane artykuły:
  • PHP | Funkcja strtotime()
  • PHP | Funkcja strptime()
Link: http://php.net/manual/en/function.gmsrftime.php