Funkcja PHP ftp_delete()

Składnia:
ftp_delete ($ftp_connection, $file) 
Parametry:ta funkcja przyjmuje dwa parametry określone powyżej i opisane poniżej:
  • $ftp_connection:wymagane. Określa istniejące połączenie FTP, które będzie używane do wykonywania poleceń lub funkcji FTP.
  • $file:Wymagane. Określa ścieżkę do pliku na serwerze, który ma zostać usunięty.
Wartość zwracana:Zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.Uwagi:
  • Ta funkcja jest dostępna dla PHP 4.0.0 i nowszych.
  • Poniższych przykładów nie można uruchomić w środowisku IDE online. Dlatego spróbuj uruchomić poprawną nazwę serwera ftp, nazwę użytkownika i hasło na jakimś serwerze hostingowym PHP lub lokalnym hoście.
  • ★★★Upewnij się, że plik podany jako parametr do usunięcia również istnieje, masz uprawnienia do usunięcia przez użytkownika FTP zalogowanego do połączenia FTP, w przeciwnym razie zgłosi błąd.
Przykład:
// Połącz z serwerem FTP
// Przypisz serwer FTP do zmiennej $ftp_server = "localhost" ;
// Użyj poprawnej nazwy użytkownika ftp $ftp_username = "użytkownik" ;
// Użyj poprawnego dopasowania hasła FTP
// do nazwy użytkownika ftp $ftp_userpass = "użytkownik" ;
// Nazwa pliku lub nazwa pliku ze ścieżką
// plik na serwerze do usunięcia $file = "test.txt" ;
// Konfiguracja połączenia FTP $ftp_connection = ftp_connect ( $ftp_server ) lub die ( "Nie można połączyć na $ftp_server" ); if ( $ftp_connection ) { echo "pomyślnie połączono z serwerem ftp!" ; // Zaloguj się do ustanowionego połączenia // nazwa użytkownika i hasło ftp $login = ftp_login ( $ftp_connection , $ftp_username , $ftp_userpass ); if ( $login ) { // Sprawdzenie poprawności logowania echo "
zalogowano pomyślnie! "
; // funkcja ftp_delete() do usuwania pliku z serwera FTP if (ftp_delete ( $ftp_connection , $plik )) { echo "
usunięcie"
. $ file . „pomyślnie”. ; } else { echo "
Błąd podczas usuwania pliku"
. $plik ; } } else { echo "
logowanie nie powiodło się!"
; } // Zamknij połączenie if (ftp_close ( $ftp_connectio n )) { echo "
Połączenie zakończone pomyślnie!"
; } }
?>
Wyjście:
pomyślnie połączony z serwerem ftp! zalogowano pomyślnie! usunięcie pliku ./htdocs/test.txt powiodło się. Połączenie zakończone pomyślnie! 
Jeśli plik zostanie usunięty i ponownie uruchom ten sam program, pod warunkiem, że plik nie istnieje, ponieważ został już usunięty, wystąpi błąd. wynik będzie wyglądał jak
pomyślnie połączony z serwerem ftp! zalogowano pomyślnie! Błąd podczas usuwania pliku ./htdocs/test.txt Połączenie zamknięte Pomyślnie! 
Link: https://www.php.net/manual/en/function.ftp-delete.php

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Funkcja PHP ftp_delete() sprawdź inne tematy związane z PHP.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2023. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Angelo Chamberlet

Warsaw | 2023-02-02

Dzięki za wyjaśnienie! Utknąłem z Funkcja PHP ftp_delete() przez kilka godzin, w końcu się udało 🤗. Wykorzystam to w mojej pracy licencjackiej

Boris Jackson

London | 2023-02-02

Dzięki za wyjaśnienie! Utknąłem z Funkcja PHP ftp_delete() przez kilka godzin, w końcu się udało 🤗. Wrócimy jutro z informacją zwrotną

Cornwall Krasiko

Massachussetts | 2023-02-02

Prosto i przejrzyście. Dziękuję za podzielenie się. Funkcja PHP ftp_delete() i inne sprawy z PHP zawsze były moim słabym punktem 😁.. Sprawdzane wczoraj, działa!

Shop

Gifts for programmers

Learn programming in R: courses

$FREE
Gifts for programmers

Best Python online courses for 2022

$FREE
Gifts for programmers

Best laptop for Fortnite

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Excel

$
Gifts for programmers

Best laptop for Solidworks

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Roblox

$399+
Gifts for programmers

Best computer for crypto mining

$499+
Gifts for programmers

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

PythonStackOverflow

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

1947 answers

PythonStackOverflow

Check if one list is a subset of another in Python

1173 answers

PythonStackOverflow

How to specify multiple return types using type-hints

1002 answers

PythonStackOverflow

Printing words vertically in Python

909 answers

PythonStackOverflow

Python Extract words from a given string

798 answers

PythonStackOverflow

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

606 answers

PythonStackOverflow

Python os.path.join () method

384 answers

PythonStackOverflow

Flake8: Ignore specific warning for entire file

360 answers


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

How to specify multiple return types using type-hints

Printing words vertically in Python

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically