Funkcja PHP Filter_id()

|
Składnia:
int filter_id ($filtername)
Parametry:Ta funkcja przyjmuje jeden parametr, $filtername, co jest wymagane. Zawiera nazwę filtra.Zwróć wartość:Zwraca identyfikator filtra w przypadku powodzenia lub Fałsz, jeśli filtr nie istnieje.Uwaga. Ta funkcja jest dostępna dla PHP 5.2.0 i nowszych.Przykład 1:
// Program PHP do pobierania identyfikatora filtra
// Użyj funkcji filter_id do zwrócenia
// identyfikator filtra echo (filter_id ( "validate_email" ));
?>
Wyjście:
274
Wyjaśnienie:validate_email - to jest nazwa filtra tutaj. Flter_id („validate_email”) zwraca 274 jako identyfikator filtra validate_email.Przykład 2:Ten przykład pokazuje wszystkie dostępne nazwy filtrów i odpowiadające im identyfikatory filtrów podane na liście filtrów ( ).
// Program PHP do wyświetlania filtra
// lista z identyfikatorem foreach (filter_list() as $id = > $filter ) { echo ’ ’ . $ filtr . ’< / td > ’ . filter_id ( $filter ). ’< / td > ’ ; }
?>
Wyjście: int257boolean258 float 259validate_regexp272 validate_domain 277validate_url273validate_email 274 validate_ip275validate_mac 276 full_special_chars 522 unsafe_raw 516 email 517 url 518 number_int 519 number_float 520 magic_quotes 521 callback 1024 Wyjaśnienie:Funkcja filter_list() zwraca listę nazw plików trov . Używając funkcji filter_id(), identyfikator nazwy filtra jest pobierany i wyświetlany jako składnik tabeli HTML (tylko dla lepszej prezentacji).Linki: http://php.net /manual/en/function.filter-id.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method