Funkcja PHP Fgetc()

| | | | | | | | | | | |
Skanowany plik jest używany jako parametr funkcji fgetc() i zwraca ciąg zawierający jeden znak z pliku, który jest używany jako parametr.Składnia:
fgetc ($plik) 
Parametry:Funkcja fgetc() w PHP przyjmuje tylko jeden parametr, $file. Określa plik, z którego należy wyodrębnić symbol.Zwrócona wartość:zwraca ciąg zawierający jeden znak z pliku, który jest używany jako parametr.Błędy i wyjątki :
 • Ta funkcja nie jest zoptymalizowana dla dużych plików, ponieważ odczytuje jeden znak na raz, a pełny odczyt długiego pliku może zająć dużo czasu.
 • Bufor musi zostać wyczyszczony, jeśli fgetc() jest używane wiele razy.
 • Funkcja fgetc() zwraca wartość Boolean False, ale często zdarza się, że zwraca wartość inną niż boolean który daje wartość False.
 • Poniższe programy ilustrują funkcję fgetc().Program 1 : W poniższym programie plik o nazwie gfg.txt zawiera następujące tekst. To jest pierwsza linia.
  To jest druga linia.
  To jest trzecia linia.
  // plik jest otwierany za pomocą funkcji fopen()$my_file = fopen ( "gfg.txt" , "rw" );
  // Wyświetla jeden znak z
  // wskaźnika do otwartego plikuecho fgetc ( $my_file );
  // plik jest zamykany za pomocą fclose()fclose ( $my_file );
  ?> Dane wyjściowe:
  T
  Program 2 : w poniższym programie plik o nazwie gfg.txt zawiera następujący tekst. To jest pierwsza linia.
  To jest druga linia.
  To jest trzecia linia.
  // plik jest otwierany za pomocą funkcji fopen() $my_file = fopen ( " gfg.txt " , " rw " );
  // drukuje po jednym znaku na raz // aż do osiągnięcia końca plikugdy ( ! feof ( $my_file )) { echo fgetc ( $my_file ); }
  // plik jest zamykany za pomocą funkcji fclose()fclose ( $my_file ); ?>
  Dane wyjściowe:
  To jest pierwsze linia. To jest druga linia. To jest trzecia linia.
  Link:
  http://php.net/manual / pl / function.fgetc.php