Funkcja PHP Ds/Stack Copy()

| | | | | | |
Składnia:
DsStack public DsStack::copy (void)
Parametry: ta funkcja nie ma parametrów.Wartość zwracana:< /b>Ta funkcja zwraca płytką kopię oryginalnego stosu. Następujące programy ilustrują funkcję Ds / Stack::copy() :Program 1 :< kod>
// program ilustrujący PHP
// funkcja copy()
/ / Utwórz instancję stosu$stack = new DsStack();
// Włóż elementy na stos$stack -> push ( " Witaj" ); $stack -> push ( "do" ); $stack -> push ( "GfG" );
// Wydrukuj skopiowany stosprint_r ( $stack -> copy ());
?>
Zakończ :
Obiekt DsStack ([ 0] = > GfG [1] = > do [2] = > Witamy)
Program 2 :
// program ilustrujący PHP
// funkcja copy()
// Utwórz instancję stosu$stack = new DsStack();
// Umieść elementy o mieszanych wartościach „Ęã”Ęna stosie $stack -> push ( "Witamy" ); $stack -> push ( "do" ); $stack -> push ( "GfG" ); $stack -> push (10); $stack -> push (5.5);
// Wydrukuj skopiowany stosprint_r ( $stack -> kopia ());
?>
Zakończ :
DsStack Object ([0] = > 5,5 [1] = > 10 [2] = > GfG [3] = > do [4] = > Witamy)
Link : http: //php.net/manual/en /ds-stack.copy.ph p