Funkcja dirname() w PHP

| | | |
Funkcja dirname() zwraca ścieżkę do katalogu nadrzędnego, która zawiera kropkę (`.`), chyba że ścieżka zawiera ukośnik wskazujący bieżący katalog.Składnia:
string dirname ($ path)
Parametry:Funkcja dirname() w PHP przyjmuje tylko jeden parametr, którym jest $path. Ten parametr określa ścieżkę do sprawdzenia.Wartość zwracana:zwraca ścieżkę do katalogu nadrzędnego.Błędy i wyjątki :
 • Podczas określania ścieżki oba ukośniki ukośniki (/) i ukośniki odwrotne (/) są używane jako znak separatora katalogów w środowisku Windows, podczas gdy w innych środowiskach jest to po prostu ukośnik (/).
 • Funkcja dirname() działa na łańcuchu wejściowym i dlatego nie wie o rzeczywistych komponentach systemu plików lub ścieżek, takich jak „..”.
 • Przykłady:
  Input: dirname („user01 / engineerforengineer / gfg.txt”) Dane wyjściowe : user01 / engineerforengineer Wejście: dirname („/inżynierforengineer / gfg.txt”); Wyjście: /inżynierforengineer
  Poniższe programy ilustrują funkcję dirname():Program 1 :
  // określenie ścieżki do funkcji dirname()echo dirname ( " użytkownik01 / inżynierforengineer / gfg.txt " )
  ?>
  Dane wyjściowe:
  user01 / inżynierforinżynier
  Program 2 :
  // określenie ścieżki do funkcji dirname()echo dirname ( " / inżynierforengineer / gfg.txt " );
  ?>
  Dane wyjściowe:
  / inżynierforinżynier 
  Link:
  http://php.net/manual /en/function.dirname.php

  Shop

  Learn programming in R: courses

  $

  Best Python online courses for 2022

  $

  Best laptop for Fortnite

  $

  Best laptop for Excel

  $

  Best laptop for Solidworks

  $

  Best laptop for Roblox

  $

  Best computer for crypto mining

  $

  Best laptop for Sims 4

  $

  Latest questions

  NUMPYNUMPY

  psycopg2: insert multiple rows with one query

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to convert Nonetype to int or string?

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to specify multiple return types using type-hints

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

  12 answers


  Wiki

  Python OpenCV | cv2.putText () method

  numpy.arctan2 () in Python

  Python | os.path.realpath () method

  Python OpenCV | cv2.circle () method

  Python OpenCV cv2.cvtColor () method

  Python - Move item to the end of the list

  time.perf_counter () function in Python

  Check if one list is a subset of another in Python

  Python os.path.join () method