Funkcja PHP Chmod()

|
Składnia:
bool chmod (string $filename, int $mode)
Użyte parametry: Funkcja chmod() w PHP przyjmuje dwa parametry: nazwa pliku i tryb.
 • $nazwa_pliku : Określa plik, którego uprawnienia należy zmienić.
 • Tryb $ : używany do określania nowych uprawnień. Parametry $mode składają się z czterech wartości liczbowych, gdzie pierwsza wartość to zawsze zero, druga wartość określa uprawnienia właściciela, trzecia wartość określa uprawnienia właściciela grupy, a czwarta wartość określa uprawnienia dla wszystkich pozostałych.
  Istnieją trzy możliwe wartości, a następujące wartości można dodać, aby ustawić wiele uprawnień.
  • 1 = Uprawnienia do wykonywania
  • 2 = Uprawnienia do zapisu
  • 4 = uprawnienia do odczytu
 • Zwracana wartość:zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku błędu.Błędy i wyjątki :
 • Funkcja chmod() PHP nie działa dla plików zdalnych. Działa tylko na plikach dostępnych dla systemu plików serwera.
 • Jeśli wokół parametru $mode są używane cudzysłowy, takie jak chmod (file.txt, "0744"), PHP wykona niejawną konwersję do typ danych typu integer.
 • Przykłady:
  Input: chmod ("gfg.txt", 0600); Dane wyjściowe: prawda Dane wejściowe: chmod ("gfg.txt", 0644); Dane wyjściowe: prawda Dane wejściowe: chmod ("gfg.txt", 0755); Wyjście: true
  Poniższe programy ilustrują funkcję chmod() w PHP:Program 1 :
  // Uprawnienia właściciela do odczytu i zapisu chmod ( "gfg .txt " , 0600);
  ?>
  Dane wyjściowe:
  true Program 2 :  
  // Uprawnienia do odczytu i zapisu dla właściciela,
  / / i uprawnienia do odczytu dla wszystkich innych chmod ( " gfg.txt " , 0644);
  ?>
  Wynik:
  true Program 3 :  
  // Wszelkie prawa do właściciela, odczytu i
  // przyznawania uprawnień wszystkim innym chmod ( "gfg.txt" , 0755);
  ?>
  Dane wyjściowe:
  true Link:
  http://php.net/manual/ pl / function.chmod.php