Przerwa w PHP (proste i zagnieżdżone pętle)

| | | | | | | | | | | | |
Przykłady:
Wejście: tablica1 = tablica (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Wyjście: 1 2 3 4 Zakończona pętla Pętla zawiera warunek jeżeli i kiedy warunek jest true wtedy pętla zerwie się, w przeciwnym razie wyświetli zawartość tablicy. Dane wejściowe: array1 = array (`10`,` 2`, `5`,` 20`, `40`) Dane wyjściowe: 10 2 Pętla zakończona
Program:
// Program PHP do przerwania pętli
// Zadeklaruj tablicę i zainicjuj ją$array = tablica (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
// Korzystanie z pętli foreachforeach ( $array jako $a ) { if ( $a == 5) break ; else echo $a . "" ; } echo " " ; echo "Zakończono pętlę" ; ?>
Wyjście:
1 2 3 4 Zakończenie pętli
Metoda 2 : biorąc pod uwagę zagnieżdżone pętle, w PHP możemy użyć break 2 do zakończenia dwóch pętli. Na dole program zawiera zagnieżdżoną pętlę i kończy ją instrukcją break.
Na przykład, biorąc pod uwagę dwie tablice arr1 i arr2, wyzwaniem jest odwzorowanie wszystkich wartości arr2 „Ęã” dla każdej wartości arr1 na arr1, która jest nie równa arr2. Jeśli wartość w arr1 jest równa wartości arr2, zakończ obie pętle za pomocą break 2 i kontynuuj z instrukcjami.Przykłady:
Input: arr1 = array (` A”, „B”, „C”); arr2 = tablica („C”, „A”, „B”, „D”); Wyjście: zakończone pętlą AC Wejście: arr1 = tablica (10, 2, 5, 20, 40) arr2 = tablica (1, 2) Wyjście: 10 1 2 2 1 Zakończenie pętli

// Program PHP do przerwania pętli
// Zadeklaruj dwie tablice i zainicjuj je$arr1 = tablica ( ` A` , `B` , `C` ); $arr2 = tablica ( `C` , `A` , ` B` , `D` ); < br>// Używanie pętli foreachforeach ( $arr1 jako $a ) { echo "$a" ; // Użyj zagnieżdżonej pętli foreach ( $arr2 as $b ) { if ( $a ! = $b )
echo "$b" ; else break 2; } echo " " ; } echo "Zakończono pętlę" ; ?>
Wyjście:
Zakończono pętlę AC