Funkcja PHP Array_reduce()

|
Składnia :
array_reduce ($array, own_function, $initial)
Parametry:
Funkcja przyjmuje trzy argumenty i jest opisana poniżej:
 • $array (wymagane): jest to parametr wymagany i odnosi się do oryginalnej tablicy, z której musimy zredukować.
 • own_function (wymagane):to parametr jest również wymagany i odnosi się do niestandardowej funkcji używanej do przechowywania wartości $tablicy
 • $initial (opcjonalne): Ten parametr jest opcjonalny i odnosi się do wartości, która będzie być wysłane do funkcji.
 • Wartość zwracana:Ta funkcja zwraca skrócony wynik. Może to być dowolny int, float lub string.Przykłady:
  Input: $array = (15, 120, 45, 78) $initial = 25 own_function() pobiera dwa parametry i łączy je z "i" jako separatorem w między Wyjście: 25 a 15 i 120 i 45 i 78 Wejście: $tablica = tablica (2, 4, 5); $initial = 1 own_function() pobiera dwa parametry i mnoży je. Wyjście: 40
  W tym programie zobaczymy, jak tablica elementów całkowitych zostaje zredukowana do pojedynczej wartości ciągu. Przekazaliśmy również pierwszy element naszego wyboru.
  // Funkcja PHP ilustrująca użycie funkcji array_reduce() own_function ( $element1 , $element2 ) { powróć $element1 . "i" . $element2 ; }
  $tablica =
  tablica ( 15, 120 , 45, 78); print_r ( array_reduce ( $array , "własna_funkcja" , "Początkowa" )); ?> Dane wyjściowe :
  Initial i 15 i 120 oraz 45 i 78
  W poniższym programie array_reduce redukuje podaną tablicę do iloczynu wszystkich elementów tablicy za pomocą own_function().
  // Funkcja PHP ilustrująca użycie funkcji array_reduce() own_function ( $element1 , $element2 ) { $element1 = $element1 * $element2 ; return $element1 ; } $tablica = array ( 2, 4, 5, 10, 100); print_r ( array_reduce ( $tablica , "własna_funkcja" , "2" )); ?> Dane wyjściowe:
  80000 Link : 
  http://php .net/manual/en/function.array-reduce.php