perl vs. pyton

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Feature Perl Python Wprowadzenie Perl jest językiem wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, popularnym w skryptach CGI. Niektóre z popularnych projektów w Perlu to CPanel i Bugzilla. Początkowo został zaprojektowany w celu zastąpienia złożonych skryptów powłoki. Python jest powszechnie używanym językiem programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia. Ze względu na bogatą bibliotekę i wsparcie ma szerokie zastosowania w tworzeniu stron internetowych, uczeniu maszynowym, aplikacjach komputerowych itp. Space Perl nie dba o białe znaki. Python radzi sobie z białymi znakami i błąd składni generuje błąd, jeśli białe znaki nie są zgodne z Pythonem. Skupienie Perl podkreśla obsługę typowych zadań, takich jak generowanie raportów i skanowanie plików. Python kładzie nacisk na obsługę popularnych metodologii, takich jak programowanie obiektowe i projektowanie struktur danych. Rozszerzenie pliku Rozszerzenie pliku .pl służy do zapisywania skryptów Perla. Na przykład myDocument.pl Rozszerzenie pliku .py służy do zapisywania skryptów Pythona. Przykład: myFile.py Koniec instrukcji Wszystkie instrukcje w Perlu powinny kończyć się średnikiem. W Pythonie nie jest konieczne kończenie instrukcji średnikiem, ponieważ dotyczy to białych znaków. Komentarze i dokumentacja W przypadku komentarzy Inline używamy # w Perlu.
np. # Inline-Comment w Perl
podczas gdy do dokumentacji używamy
= i = wytnij
np. = Dokumentacja w Perlu
zaczyna się tutaj i kończy tutaj. = wytnij Python używa również # do komentarzy w wierszu.
np. # komentarza w wierszu w Pythonie
ale do dokumentacji używamy
"—"tj. Trzy cudzysłowy
np. „… — Dokumentacja w Pythonie
zaczyna się tutaj i kończy tutaj. — — Bloki instrukcji Perl używa nawiasów klamrowych do oznaczania bloków instrukcji. Python używa wcięć do oznaczania bloków instrukcji. Typy danych Niektóre typy danych zawarte w Perlu to numeryczne, łańcuchowe, skalary, tablice, skróty. Niektóre typy danych zawarte w Pythonie to numeryczne, łańcuchowe, listy, słowniki, krotki.