perl vs. pyton

| | | | | | | | | |

Feature Perl Python Wprowadzenie Perl jest językiem wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, popularnym w skryptach CGI. Niektóre z popularnych projektów w Perlu to CPanel i Bugzilla. Początkowo został zaprojektowany w celu zastąpienia złożonych skryptów powłoki. Python jest powszechnie używanym językiem programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia. Ze względu na bogatą bibliotekę i wsparcie ma szerokie zastosowania w tworzeniu stron internetowych, uczeniu maszynowym, aplikacjach komputerowych itp. Space Perl nie dba o białe znaki. Python radzi sobie z białymi znakami i błąd składni generuje błąd, jeśli białe znaki nie są zgodne z Pythonem. Skupienie Perl podkreśla obsługę typowych zadań, takich jak generowanie raportów i skanowanie plików. Python kładzie nacisk na obsługę popularnych metodologii, takich jak programowanie obiektowe i projektowanie struktur danych. Rozszerzenie pliku Rozszerzenie pliku .pl służy do zapisywania skryptów Perla. Na przykład myDocument.pl Rozszerzenie pliku .py służy do zapisywania skryptów Pythona. Przykład: myFile.py Koniec instrukcji Wszystkie instrukcje w Perlu powinny kończyć się średnikiem. W Pythonie nie jest konieczne kończenie instrukcji średnikiem, ponieważ dotyczy to białych znaków. Komentarze i dokumentacja W przypadku komentarzy Inline używamy # w Perlu.
np. # Inline-Comment w Perl
podczas gdy do dokumentacji używamy
= i = wytnij
np. = Dokumentacja w Perlu
zaczyna się tutaj i kończy tutaj. = wytnij Python używa również # do komentarzy w wierszu.
np. # komentarza w wierszu w Pythonie
ale do dokumentacji używamy
"—"tj. Trzy cudzysłowy
np. „… — Dokumentacja w Pythonie
zaczyna się tutaj i kończy tutaj. — — Bloki instrukcji Perl używa nawiasów klamrowych do oznaczania bloków instrukcji. Python używa wcięć do oznaczania bloków instrukcji. Typy danych Niektóre typy danych zawarte w Perlu to numeryczne, łańcuchowe, skalary, tablice, skróty. Niektóre typy danych zawarte w Pythonie to numeryczne, łańcuchowe, listy, słowniki, krotki.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method