CSS Inliner JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wbudowany CSS stosuje styl CSS do tagu HTML elementu. Atrybut stylu HTML definiuje styl elementu. Wbudowane reguły CSS zastępują style w innych dokumentach CSS, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do elementu.

Język programowania HTML jest używany do definiowania struktury strony internetowej. CSS umożliwia dodawanie własnych stylów do elementów HTML.

Daje to możliwość dostosowania estetyki elementów strony internetowej. Istnieją trzy metody dodawania CSS do strony internetowej: wbudowany CSS, wewnętrzny CSS i zewnętrzny CSS. W tym samouczku skupimy się na wbudowanym CSS.

Ten samouczek wyjaśni, jak dodać CSS do strony internetowej za pomocą wbudowanego CSS i składni powiązanej ze stylami wbudowanymi.

CSS Style

W 1996 roku wprowadzono CSS . CSS umożliwił oddzielenie prezentacji i zawartości strony internetowej. Korzystając z CSS, możesz łatwo dodawać style do strony internetowej i stosować te style do określonych elementów strony internetowej.

Istnieją trzy metody stylizacji strony internetowej:

  • Wbudowany CSS: Ta metoda polega na zastosowaniu unikalnego stylu do pojedynczego elementu.
  • Zewnętrzny CSS: Ta metoda polega na utworzeniu oddzielnego pliku CSS, który przechowuje style strony internetowej.
  • >
  • Wewnętrzny CSS: Ta metoda polega na użyciu tagu