JavaScript to język oop, czy nie

Języki programowania zorientowane obiektowo Ęã‚ãwykorzystują obiekty, które zawierają zarówno dane, jak i kod. Zasady programowania obiektowego to enkapsulacja, abstrakcja, polimorfizm i dziedziczenie.

Języki programowania obiektowego (OOP) są wszędzie, gdzie spojrzymy. Większość najczęściej używanych języków programowania, które tworzą dzisiejszy świat komputerów, jest zorientowana obiektowo. W rzeczywistości wiele programów komputerowych i wiele treści w Internecie jest opartych na językach obiektowych . Zrozumienie, jak działają języki zorientowane obiektowo i dlaczego są przydatne, jest ważne w prawie każdej karierze w IT.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie języki zorientowane obiektowo Ęãare i zbadaj ich wady i zalety. Przyjrzymy się również liście niektórych z bardziej popularnych języków OOP, które są obecnie używane.

Co to jest język programowania ?

Język programowania to zestaw oraz zasady i procedury, które pozwalają programistom na przekazanie komputerom zestawu instrukcji do wykonania. Każdy język programowania ma swoją własną składnię, która po nauczeniu się pomaga komputerowi wiedzieć, jakie zadania musi wykonać.

Pomyśl o tym w ten sposób. Angielski to język, który pozwala komunikować się z osobami mówiącymi po angielsku. Znając podstawowe zasady języka angielskiego, możesz porozmawiać z każdym, kto je rozumie. Ale komputery nie rozumieją angielskiego ani żadnego innego "tradycyjnego" języka.

Co to jest programowanie zorientowane na obiekty językowe?

Komputery to potężne maszyny. Dzięki komputerowi możemy niezwykle szybko obliczyć liczby i jesteśmy w stanie stworzyć niesamowite programy do wielu zastosowań. Jednak, aby wykorzystać tę moc, którą musimy komunikować się z komputerem, jest czymś mniej bolesnym niż ręczne wpisywanie zer i jedynek.

Dlatego mamy języki programowania, które są obsługiwane przez kod maszynowy, który już został napisany. Jednak im bardziej odchodzimy od kodu maszynowego, tym bardziej abstrakcyjne i wyspecjalizowane języki stają się w zarządzaniu danymi. Dlatego mamy tak wiele języków; żaden język nie jest doskonały i wszystkie mają różne i nakładające się zastosowania.

paradygmaty programowania

W związku z tym języki programowania „Ęã” są często oddzielone od ich paradygmatu programowania. Paradygmat programowania to sposób patrzenia na dane i uzyskiwania do nich dostępu. dwa główne paradygmaty są zorientowane obiektowo i Funkcjonalne , chociaż jest ich znacznie więcej (w tym niektóre, które stoją za powyższymi zasadami).

Programowanie obiektowe opiera się na obiektach, które to struktury danych, które jednocześnie zawierają zarówno dane (właściwości lub atrybuty), jak i kod (procedury lub metody). Przedmioty mogą zmieniać się wraz z „tym” lub „ja”. W większości języków OOP prawie wszystko jest obiektem, który może mieć obie wartości i kod wykonywalny. Każdy obiekt jest niepowtarzalny i chociaż może być kopią innego obiektu, jego zmienne mogą różnić się od zmiennych każdego innego obiektu.

Obiekty w obiektowym projektowaniu oprogramowania można traktować jako obiekty rzeczywiste. Pomyśl o obiekcie , np. zegarek. Ten zegarek ma właściwości. Jest metalowy, jest czarny, ma gęstość. Ale ten przedmiot też robi różne rzeczy. Pokazuje czas i może nawet wpływać na siebie, obracając biegi, aby zmienić położenie wskazówek.

Inną cechą charakterystyczną obiektów jest to, że nie zawsze musimy wiedzieć, jak zegar działa, aby działał. Zakładając, że zegar jest dobrze zbudowany, niezawodnie wskaże czas, bez konieczności ingerencji jego wewnętrzne działanie.

Języki obiektowe „Ęã”mają obiekty podobne do obiektów świata rzeczywistego. Mogą mieć właściwości i funkcje. Mają też tendencję do przestrzegania pewnego zestawu zasad.

Zasady programowania obiektowego

Języki zorientowane obiektowo mają cztery zasady. Te cztery zasady są wspólnymi właściwościami, które je definiują i czynią je znacznie bardziej skutecznymi. Niektórzy nazywają je czterema filarami programowania obiektowego.

Cztery filary programowania obiektowego to:

  1. Enkapsulacja
  2. Abstrakcja
  3. Dziedziczenie
  4. Polimorfizm

Cztery zasady

Zbadajmy te cztery zasady bardziej szczegółowo.

Java, Python, C++, Lisp i Perl to przykłady popularnych języków programowania obiektowego. Obsługują programowanie przy użyciu paradygmatu klasowego i obiektowego.

Pięć najpopularniejszych języków obiektowych ‚Ęã‚Ęãw tym:

  1. Java
  2. Python
  3. C++
  4. Rubin
  5. C #

Istnieją inne obiekty- aplikacje zorientowane. języki – nie omówiliśmy powyżej. Perl, Objective-C, Dart, Lisp, JavaScript i PHP są również zorientowane obiektowo lub wspierają. zasady zorientowane obiektowo.

Zalety i wady języki programowania obiektowego ‚Ę‚Ę

Chociaż języki OOP ‚Ę‚‚ mogą być potężne, i są nieprzydatne we wszystkich sytuacjach i przywieź z bagażem, który należy wziąć pod uwagę.

Pro

Ponowne użycie

Kod zorientowany obiektowo ma bardzo modułową konstrukcję. Dzięki polimorfizmowi i abstrakcji możesz stworzyć funkcję, której można używać wielokrotnie. Możesz także kopiować informacje i funkcje, które zostały już napisane z wykorzystaniem dziedziczenia. Oszczędza to czas, zmniejsza złożoność, oszczędza miejsce i upraszcza operacje kodowania.

Rozwój równoległy

Istnieje wystarczająca podstawa do opracowania części programu oddzielnie od siebie i dalej działać zgodnie z zasadami zorientowanymi na obiekt. To znacznie ułatwia współbieżne opracowywanie dla dużych zespołów programistycznych.

Konserwacja

Ponieważ większość, jeśli nie cały nasz kod jest w jednym miejsce, wywoływany i ponownie używany, ten kod jest znacznie łatwiejszy do utrzymania. Zamiast indywidualnie naprawiać setki różnych przypadków, w których wywoływana jest funkcja, możemy naprawić tylko funkcję modularną i polimorficzną.

Bezpieczeństwo

Podczas gdy większość języków ma pewne zabezpieczenia, języki obiektowe są wygodne, ponieważ zabezpieczenia są wbudowane w enkapsulację. Inne metody i klasy domyślnie nie mają dostępu do prywatnych danych, a programy napisane w językach OOP są pod tym względem bezpieczniejsze.

Modularność

Języki programowania zorientowane obiektowo –podział aplikacji na obiekty i klasy Jest to korzystne, ponieważ daje Twojej aplikacji Utworzenie bardziej modułowej struktury. Kod modułowy jest łatwiejszy do odczytania. Dlatego jest łatwiejszy w utrzymaniu.

Wady

Często niechlujny

Ponieważ zorientowany obiektowo języki „są tak konfigurowalne i skalowalne, że „można łatwo stracić zrozumienie, jak działa kod. Kod OOP może działać na kilka sposobów. Istnieje wiele metodologii programowania OOP, które nie działają dobrze z innymi metodologiami, są nieefektywne lub trudne w użyciu.

Wymaga więcej planowania

Ponieważ te języki Są tak modułowe i skalowalne, że wejście bez jasnego planu z góry jest receptą na katastrofę. Stworzenie efektywnego programu wymaga solidnego planu, bardziej niż w przypadku innych paradygmatów programowania.

Nieprzezroczystość

Jest to tyleż zaleta, co wada. Obiekty i funkcje mogą działać niezależnie. Mogą otrzymywać informacje i (zazwyczaj) zwracać wiarygodne wyniki. W rezultacie mogą stać się czarnymi skrzynkami, co oznacza, że to, co robią, nie zawsze jest oczywiste. Chociaż programista prawdopodobnie stworzył ten obiekt i wie, co robi, języki OOP są po prostu nieprzezroczyste jak inne języki.

Wydajność

Obiekty zorientowane na język często otrzymują poważne obrażenia. Programy zbudowane w językach OOP są często większe i wymagają więcej wysiłku obliczeniowego niż języki funkcjonalne. Jednak nie zawsze jest to prawdziwe lub ważne. C++ jest językiem OOP, ale jest jednym z najszybszych dostępnych języków. Podobnie prędkość nie zawsze jest ważna. Różnica w szybkości staje się zauważalna dopiero podczas przetwarzania dużych lub złożonych obliczeń lub w przypadkach, w których wymagana jest ekstremalna szybkość.

Teraz dobrze rozumiesz, czym jest język zorientowany obiektowo, do czego jest używany, i które są najbardziej popularne. Programowanie w tych językach może być równie zabawne, co opłacalne, a Twoja kariera programistyczna jest tylko kilka kroków.