numpy.nanargmin() w Pythonie

| | | |

numpy.nanargmin (tablica, oś = Brak): Zwraca indeksy elementu min tablicy na określonej osi, ignorując NaN.
Wynikom nie można ufać, jeśli wycinek zawiera tylko NaN i Infs.
Parametry:

 tablica:  Tablica wejściowa do pracy na osi:  [int, opcjonalnie] Wzdłuż określonej osi, takiej jak 0 lub 1 

Zwrot:

Tablica indeksów w tablicę o takim samym kształcie jak array.shape. z usuniętym wymiarem wzdłuż osi. 

Kod 1:


# Program ilustrujący w Pythonie
# nanargmin () praca


import numpy as geek


# Praca z tablicą 1D

tablica = [ geek.nan, 4 , 2 , 3 , 1 ]

print ( "INPUT ARRAY 1:" , array)


tablica2 = geek.array ([[geek.nan, 4 ], [ 1 , 3 ]])


# zwraca indeksy elementu min
# dla metryk zawierających NaN

print ( "Indeksy min w array1:" , geek.nanargmin (array ))


# Praca z tablicą 2D

print ( "INPUT ARRAY 2:" , array2)

print ( "Indeksy min w array2:" , geek.nanargmin (array2))


print ( "Indeksy na osi 1 tablicy 2:" , geek.nanargmin (tablica2, oś = 1 ) )

Wyjście:

WEJŚCIE TABLICA 1: [nan, 4, 2, 3, 1] Indeksy min w tablicy 1: 4 TABLICA WEJŚCIOWA 2: [[nan 4.] [1. 3.]] Indeksy min w tablicy2: 2 Indeksy na osi 1 tablicy2: [1 0] 

Kod 2: Porównanie argmin i nanargmin


# program ilustrujący Python
# nanargmin () praca


importuj numpy as geek


# Praca z tablicą 2D

tablica = ([[ 8 , 13 , 5 , 0 ],

[geek.nan, geek. nan, 5 , 3 ],

[ 10 , 7 , 15 , 15 ],

[ 3 , 11 , 4 , 12 ]])

print ( "INPUT ARRAY:" , tablica)


# zwraca m w indeksach elementów
# według metryk


"" "

[[8 13 5 0]

[0 2 5 3]

[10 7 15 15]

[3 11 4 12]]

^ ^ ^ ^

0 2 4 0 - element

1 1 3 0 - wskaźniki

"" "

print ( "Indeksy min przy użyciu argmin:" , geek.argmin (tablica, oś = 0 ))

print ( " Indeksy min przy użyciu nanargmin:: " , geek.nan argmin (a rray, oś = 0 ))

Wyjście:

TABLICA WEJŚCIOWA: [[8 13 5 0] [0 2 5 3] [10 7 15 15] [3 11 4 12]] Indeksy elementu min: [1 1 3 0] 

Linki:
argmin.html> https://docs.scipy.org/doc/numpy -dev / reference / generated / numpy.nanargmin.html

Uwagi:
Te kody nie będą pracować dla identyfikatorów internetowych. Uruchom je w swoich systemach, aby zobaczyć, jak działają

Ten artykuł został dostarczony przez Mohit Gupta_OMG

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method