numpy.delete() w Pythonie

| | | | | | | | | | | | | | | |

Informacje:
numpy.delete (tablica, obiekt, oś = Brak): zwraca nową tablicę z usuniętymi podtablicami wraz ze wspomnianą osią.
Parametry:

tablica:  [array_like] Tablica wejściowa. object:  [int, tablica intów] Podtablica do usunięcia oś:  Oś, wzdłuż której chcemy usunąć podtablice. Domyślnie obiekt jest stosowany do spłaszczonej tablicy 

Zwrot:

Tabela z podtablicą jest usuwana zgodnie ze wspomnianym obiektem wzdłuż podana oś. 

Kod 1: usuwanie z tablicy 1D


# ilustrujący program w Pythonie
# numpy.delete ()


import numpy as geek


# Praca nad 1D

arr = geek.arange ( 5 )

print ( "arr:" , arr)

print ( "Shape:" , arr.shape)


# usuwanie z tablicy 1D

object = 2

a = geek.delete (arr, object )

print ( "delete arr 2 razy:" , a)

print ( " Shape: " , a.shape)


object = [ 1 , 2 ]

b = geek.delete (arr, object )

print ( "usuwanie arr 3 razy:" , b)

print ( "Kształt :" , a.shape)

Wyjście:

arr: [0 1 2 3 4 ] Powtarzanie arr 2 razy: [0 0 1 1 2 2 3 3 4 4] Kształt : (10,) Powtarzanie arr 3 razy: [0 0 0 ..., 4 4 4] Kształt: (15,) 

Kod 2:

< br>

# Program w Pythonie ilustrujący
# numpy.delete ()

import numpy as geek


# Praca nad 1D

arr = geek .arange ( 12 ). zmiana kształtu ( 3 , 4 )

print ( " arr:" , arr)

print ( "Shape: " , arr.shape)


# usuń z tablicy 2D

a = geek.delete (arr, 1 , 0 )

"" "

[[0 1 2 3]

[4 5 6 7] - > usunięto

[8 9 10 11]]

"" "

print ( "delete arr 2 razy:" , a )

print ( "Shape:" , a.shape)


# usuń z tablicy 2D

a = geek.delete (arr, 1 , 1 )

"" "

[[0 1 * 2 3 ]

[4 5 * 6 7]

[8 9 * 10 11]]

^

usuwanie

"" "

print ( "kasowanie arr 2 razy:" , a)

print ( " Shape: " , a.shape)

Wyjście:

arr: [[0 1 2 3 ] [4 5 6 7] [8 9 10 11]] Kształt: (3, 4) kasowanie tablicy 2 razy: [[0 1 2 3] [8 9 10 11] ] Kształt: (2, 4) kasowanie tablicy 2 razy: [[0 2 3] [4 6 7] [8 10 11]] Kształt: (3, 3) kasowanie arr 3 razy: [0 3 4 5 6 7 8 9 10 11] Kształt: (3, 3) 

Kod 3: usuwanie odbywa się za pomocą logicznych pytań


# Program ilustrujący Pythona
# numpy.delete ()


import numpy as geek

arr = geek.arange ( 5 )

print ( "Oryginalna tablica:" , arr)

maska = geek.ones ( len (arr ), dtype = bool )


# Odpowiednik np.delete (arr, [0,2,4], axis = 0)

maska [[ 0 , 2 ]] = False

print ( " Maska ustawiona jako: " , maska)

wynik = arr [maska, ...]

print ( "Usunięcie za pomocą maski logicznej:" , wynik)

Wyjście:

Oryginalna tablica: [0 1 2 3 4] Maska ustawiona jako: [Fałsz Prawda Fałsz Prawda] Usuwanie przy użyciu maski logicznej: [1 3 4] 

Linki:
htt ps://docs.scipy.org/ doc / numpy / reference / generated / numpy.delete.html

Uwagi:
Te kody nie będą pracować dla identyfikatorów internetowych. Uruchom je w swoich systemach, aby zobaczyć, jak działają

Ten artykuł został dostarczony przez Mohit Gupta_OMG