numpy.absolute() w Pythonie

| | | | | | | | | | | | | | | |

Parametry:

arr:  [array_like] Tablica wejściowa lub obiekt, którego elementy musimy przetestować. 

Zwrot:

Tablica z wartością bezwzględną każdej tablicy. 

Kod nr 1: Praca


# program objaśniający w Pythonie
# absolute() function


importuj numpy as np

arr1 = [ 1 , - 3 , 15 , - 466 ]

print ( "Wartość bezwzględna arr1:" ,

np.absolute (arr1))

arr2 = [ 23 , - 56 ]

print ( " Wartość bezwzględna of arr2: " ,

< a href="https://python.engineering/numpy-absolute-python/">np.absolute (arr2))

Wyjście:

Wartość bezwzględna arr1: [1 3 15 466] Wartość bezwzględna arr2: [23 56] 

Kod # 2: Praca g z liczbami zespolonymi


# objaśnienie programu w Pythonie
# funkcja absolute()


import numpy as np

a = 4 + 3j

print ( "Absolute (4 + 3j):" ,

np.absolute (a))

b = 16 + 13j

print ( "Wartość bezwzględna (16 + 13j):" ,

np.absolute (b))

Wynik:

Absolut (4 + 3j): 5.0 Wartość bezwzględna (16 + 13j): 20.6155281281 

Kod # 3: Graficzna reprezentacja numpy.absolute ()


# Program objaśniający w Pythonie
# funkcja bezwzględna ()

import numpy as np

importuj matplotlib.pyplot as plt


a = np.linspace (start = - 5 , stop = 5 ,

num = 6 , endpoint = True )


print ( "Reprezentacja graficzna:" ,

np.absolute< /a> (a))


plt.title ( "niebieski: z wartością bezwzględną czerwony: bez wartości bezwzględnej " )

plt.plot (a, < a href="https://python.engineering/numpy-absolute-python/">np.absolute (a) )


plt.plot (a, a, color = `red` )

plt.show ()

Wynik:

Reprezentacja graficzna: [5. 3. 1. 1 . 3. 5.] 

Linki:
https: / /docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/reference/generated/numpy.absolute.html
,