Korzystanie z npm w JavaScript

| |

Polecenie init npm w języku JSON tworzy plik package.json dla interfejsu użytkownika projektu. Plik package.json to plik zawierający informacje o pakietach i zależnościach projektu. Zawiera również metadane projektu, takie jak numer wersji, autor i opis.

Korzystanie z poleceń npm odbywa się za pomocą narzędzia wiersza poleceń, a init jest tylko jednym z wielu poleceń, na które odpowiada npm. W tym wprowadzeniu dowiemy się, czym jest npm, czym jest plik package.json i co robi polecenie init npm. Pod koniec tego przewodnika dowiesz się, jak używać polecenia init npm.

Co to jest npm?

Utworzony jako menedżer pakietów i instalator , JSON . Taka struktura pliku pakietu ułatwia programistom czytanie, a komputerom analizę informacji.

Przykładowy plik package.json może wyglądać tak:

Tutaj widzimy, że tylko nazwa i wersja na numer są zawarte na liście podpowiedzi. Są to jedyne wymagane, ale ogólnie dostarczanie większej ilości informacji jest uważane za najlepszą praktykę. Zobaczmy więc listę zależności, które ten konkretny projekt musi uruchomić.

Struktura zależności to zagnieżdżony obiekt JSON z parami klucz/wartość. Klucze to nazwa zależności, a wartości wskazują na ich odpowiednie numery wersji. W tym przykładzie istnieje kilka pakietów testowych i pakietów dla Reacta.

Ponieważ ten interfejs jest zbudowany z Reactem, projekt powinien wiedzieć, że działanie zależy od Reacta i że z pakietami React wymienionymi w pliku package.json można je również zainstalować z wiersza polecenia.

Wniosek

Użycie npm init z wiersza poleceń inicjuje plik package.json projektu. Ten plik zawiera informacje o samym projekcie, takie jak nazwa i numer wersji. Zależności projektu są wymienione.

Zależności to pakiety, których projekt potrzebuje do prawidłowego działania. Lista w pakiecie plików. json pozwala na ich instalację przed zbudowaniem projektu. Plik package.json wygenerowany przez wywołanie npm init musi być zapisany w formacie JSON.

Mój Wiedząc, że masz wprowadzenie do używania npm init i czym jest plik package.json, spróbuj rozpocząć następny projekt za pomocą init npm.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method