Mediana funkcji JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mediana Pythona ():
Dzięki modułowi Python Statistics można znaleźć medianę lub wartość średnią zbioru danych. Funkcja mediana () Pythona pozwala obliczyć medianę dowolnego zestawu danych bez wcześniejszego sortowania listy.

Pracując z liczbami w Pythonie, możesz chcieć obliczyć medianę < a href="/python-list-methods/">lista liczb . Załóżmy na przykład, że tworzysz program do uzyskiwania informacji o wieku uczniów w klasie czwartej. Możesz obliczyć średni wiek uczniów.

Tutaj pojawia się funkcja statistics.median (). statistics.median () jest częścią statystyk modułu Pythona i pozwala znaleźć medianę listy wartości.

Ten samouczek wyjaśni, jak używać statistic .median() metoda. Przyjrzymy się również przykładowi statistics.median() w działaniu i przeanalizujemy, wiersz po wierszu, jak działa ta metoda.

Ten samouczek wyjaśni, jak używać metoda statystyczna .median(). Przyjrzymy się również przykładowi statistics.median () w działaniu i przeanalizujemy, jak działa ta metoda.

Mediana Pythona

W statystykach , mediana to średnia wartość na uporządkowanej liście liczb. Na przykład dla zbioru danych o numerach 9, 3, 6, 1 i 4 mediana wynosi 4.

Podczas analizowania i opisywania zbioru danych mediana jest często używana z średnia , odchylenie standardowe i inne obliczenia statystyczne.

W Pythonie funkcja statistics.median() służy do obliczania mediana wartości zbioru danych.

statystyki. mediana () jest częścią statystyk dla modułu Pythona . Zawiera szereg funkcji do analizy statystycznej. Najpierw zaimportuj moduł statystyk za pomocą tego kodu:

Możemy teraz użyć funkcji mediana (). Oto składnia metody statistics.median():

Metoda median() przyjmuje jeden parametr: listę danych.

Kiedy wywołasz metodę mediana (), posortuje ona listę wartości „Ę”, i znajdzie jej wartość średnią. Jeśli liczba punktów danych jest nieparzysta, centralny punkt danych. Jeśli liczba jest parzysta, mediana jest środkiem między dwiema wartościami centralnymi.

Przykład mediany Pythona

Weźmy przykład. Załóżmy, że tworzymy program, który oblicza wiek wszystkich uczniów w klasie czwartej, aby poznać ich rozkład wiekowy. Chcemy użyć median(), aby poznać średni wiek klasy.

Możemy użyć tego kodu:

Nasz program zwraca:

9,5

Jest to średni wiek uczniów.

Złammy nasz kod. W pierwszym wierszu importujemy moduł statystyk, aby uzyskać dostęp do metody median() w naszym kodzie. Zdefiniujmy więc listę. Lista nazywa się student_ages . Przechowuje wiek wszystkich uczniów.

Następnie używamy mediana () i przekazujemy zmienna student_ages do obliczenia średniego wieku. Zwróconą wartość przypisujemy do zmiennej median_age. Następnie używamy print(), aby wydrukować wartość median_age w konsoli.

Podczas pracy z median() , używana lista musi mieć co najmniej jedną wartość. Jeśli przekażesz pustą listę za pomocą metody mediana (), otrzymasz ten błąd:

Media krotki

Możesz również użyć metody mediany, aby znaleźć medianę Python krotek . Krotka to uporządkowany i niezmienny typ danych. Oznacza to, że jest to przydatne, gdy chcesz przechowywać podobne dane, które nie będą się zmieniać w czasie. Krotki są deklarowane jako lista wartości oddzielonych przecinkami i ujętych w nawiasy klamrowe.

Załóżmy, że nasz zbiór danych dotyczących wieku uczniów jest przechowywany jako krotka, a nie jako lista. średni wiek czwartoklasistów, możemy to zrobić za pomocą metody mediana(). Oto kod, którego użyjemy do obliczenia mediany naszej krotki:

Nasz kod zwraca: 9,5 .

Mediana jest taka sama, ale zamiast przechowywać nasze dane w listy, jest przechowywana w krotce. Jest to oczywiste, ponieważ nasze dane są w nawiasach (() ) zamiast w nawiasach ([]).

Wniosek

Możesz użyć statu istics.median() metoda obliczania mediany zbioru danych. Na przykładach ten samouczek zademonstrował, jak używać metody statistics.median() w Pythonie do obliczania średniej wartości listy i krotki.

Teraz wiesz, że powinieneś zacznij używać metody statistics.median() jak profesjonalny programista Pythona!