Maksymalny rozmiar stosu wywołań przekroczył JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stało się. Kodujesz trochę i otrzymujesz błąd w konsoli lub w narzędziach dla programistów Chrome, wskazujący nieprzechwycony błąd zakresu: maksymalny rozmiar stosu wywołań został przekroczony ze śladem. Co to oznacza?

Kiedy piszemy funkcję rekurencyjną, potrzebujemy przypadku bazowego, aby zatrzymać wywołanie rekurencyjne. W przeciwnym razie będzie nadal wywoływać funkcję rekurencyjną, dopóki stos wywołań nie zostanie wyczerpany. Nazywa się to nieskończoną pętlą.

Oto przykład kodu, który wygeneruje ten błąd:

Musimy dać blokowi kodu miejsce do zatrzymania. Aby to zrobić, musimy dodać instrukcję warunkową, która będzie „przypadkiem bazowym” funkcji. To zasygnalizuje zatrzymanie rekurencji.

Nie zapomnij dodać przypadku podstawowego do funkcji rekurencyjnej, jeśli planujesz jej użyć. Zapobiegnie to popełnieniu takiego błędu!