isjson JavaScript

| | | |

JSON oznacza JavaScript Object Notation. Jest to obiekt JavaScript, który organizuje dane w pary klucz/wartość. Przechowywanie danych w ten sposób sprawia, że te obiekty są lekkie i niezależne od języka. Oznacza to, że JSON może być odczytywany przez większość języków programowania.

JSON jest powszechnie używany do pobierania danych z serwera po stronie klienta, ponieważ jest lekki i łatwy do odczytania przez ludzi i maszyny. W świecie korzystania z API JSON jest wystarczająco elastyczny, aby pobierać z serwera do użytkownika tylko te dane, które chcesz.

Korzystanie z JSON

Korzystanie z JSON to wygodny sposób przechowywania danych przekazywane z serwera do frontonu aplikacji. Większość języków programowania ma metody natychmiastowej konwersji danych do formatu JSON. W żądaniu pobrania JavaScript odpowiedź danych wysłana przez serwer jest konwertowana do formatu JSON przez wywołanie metody json() w żądaniu. Dowiedz się więcej o zapytaniach pobierania tutaj.

Dlaczego zawsze powinniśmy konwertować odpowiedź na JSON? Jedna odpowiedź jest rozwlekła i trudna do rozszyfrowania dla nas, ludzi. Konwertując odpowiedź do formatu JSON, organizujemy dane w pary klucz/wartość czytelne dla człowieka. Dzięki temu dane są bardziej dostępne dzięki kodowi, który piszemy, aby zrobić coś z danymi odpowiedzi.

Przykłady JSON

Najpierw przyjrzyjmy się, jaka odpowiedź została przekonwertowana Może wyglądać JSON. Wysyłamy żądanie pobrania do interfejsu API, który informuje nas, ilu astronautów jest obecnie w kosmosie w poniższym przykładzie.

Dla naszych celów zapiszemy odpowiedź, którą przekonwertowaliśmy na JSON w naszej konsoli.

Widać, że wewnątrz tego obiektu znajduje się niewolnik ch "wiadomości", "liczby" i "ludzi". – Klawisz wiadomości wskazuje „ sukces. — To dla nas miła wiadomość. poinformuj nas o stanie naszego żądania.

Następnie nasz klucz numeryczny wskazuje na wartość 7. to całkowita liczba osób w przestrzeni. W końcu dochodzimy do naszego klucza „ludzi”. Wartość tego klucza jest tablicą. wewnątrz tej tablicy znajduje się kilka obiektów z klawiszami "rzemiosło" i "nazwa". Nasze wartości ‚ã‚Ę‚dla tych kluczy to nazwa statku kosmicznego i astronauty na pokładzie.

JSON można zagnieżdżać wielokrotnie. W tym momencie naszego żądania pobierania odpowiedź została przekonwertowana na JSON, a teraz następnym krokiem jest zrobienie czegoś z tymi danymi. Stamtąd moglibyśmy wykorzystać te dane do wypełnienia rzędu kart dla każdego astronauty. Przetwarzanie danych zależy od tego, co chcesz, aby działała Twoja aplikacja.

Wniosek

Podsumowując, dowiedzieliśmy się, że JSON jest obiektem używanym do przechowywania danych. Zwykle te dane pochodzą z serwera w odpowiedzi na żądanie pobrania. Dowiedzieliśmy się również, że JavaScript jest dostarczany z metodą json(), która konwertuje odpowiedź do JS AU.

Aby front-end aplikacji używał danych z serwer, musi być w formacie JSON. Po skonwertowaniu odpowiedzi do formatu JSON, możemy dowolnie tworzyć wokół tych danych. Aby dowiedzieć się więcej o metodzie json() w żądaniach pobierania, zapoznaj się z tym przewodnikiem .

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz isjson JavaScript sprawdź inne tematy związane z around.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2022. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Oliver Porretti

Moscow | 2022-12-01

sin to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 isjson JavaScript to nie jedyny problem jaki napotkałam. Wrócimy jutro z informacją zwrotną

Olivia Porretti

Vigrinia | 2022-12-01

Może są jakieś inne odpowiedzi? Co isjson JavaScript dokładnie oznacza?. Wrócimy jutro z informacją zwrotną

Schneider Innsbruck

Prague | 2022-12-01

iat to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 isjson JavaScript to nie jedyny problem jaki napotkałam. Wykorzystam to w mojej pracy licencjackiej

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically