isjson JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | |

JSON oznacza JavaScript Object Notation. Jest to obiekt JavaScript, który organizuje dane w pary klucz/wartość. Przechowywanie danych w ten sposób sprawia, że te obiekty są lekkie i niezależne od języka. Oznacza to, że JSON może być odczytywany przez większość języków programowania.

JSON jest powszechnie używany do pobierania danych z serwera po stronie klienta, ponieważ jest lekki i łatwy do odczytania przez ludzi i maszyny. W świecie korzystania z API JSON jest wystarczająco elastyczny, aby pobierać z serwera do użytkownika tylko te dane, które chcesz.

Korzystanie z JSON

Korzystanie z JSON to wygodny sposób przechowywania danych przekazywane z serwera do frontonu aplikacji. Większość języków programowania ma metody natychmiastowej konwersji danych do formatu JSON. W żądaniu pobrania JavaScript odpowiedź danych wysłana przez serwer jest konwertowana do formatu JSON przez wywołanie metody json() w żądaniu. Dowiedz się więcej o zapytaniach pobierania tutaj.

Dlaczego zawsze powinniśmy konwertować odpowiedź na JSON? Jedna odpowiedź jest rozwlekła i trudna do rozszyfrowania dla nas, ludzi. Konwertując odpowiedź do formatu JSON, organizujemy dane w pary klucz/wartość czytelne dla człowieka. Dzięki temu dane są bardziej dostępne dzięki kodowi, który piszemy, aby zrobić coś z danymi odpowiedzi.

Przykłady JSON

Najpierw przyjrzyjmy się, jaka odpowiedź została przekonwertowana Może wyglądać JSON. Wysyłamy żądanie pobrania do interfejsu API, który informuje nas, ilu astronautów jest obecnie w kosmosie w poniższym przykładzie.

Dla naszych celów zapiszemy odpowiedź, którą przekonwertowaliśmy na JSON w naszej konsoli.

Widać, że wewnątrz tego obiektu znajduje się niewolnik ch "wiadomości", "liczby" i "ludzi". – Klawisz wiadomości wskazuje „ sukces. — To dla nas miła wiadomość. poinformuj nas o stanie naszego żądania.

Następnie nasz klucz numeryczny wskazuje na wartość 7. to całkowita liczba osób w przestrzeni. W końcu dochodzimy do naszego klucza „ludzi”. Wartość tego klucza jest tablicą. wewnątrz tej tablicy znajduje się kilka obiektów z klawiszami "rzemiosło" i "nazwa". Nasze wartości ‚ã‚Ę‚dla tych kluczy to nazwa statku kosmicznego i astronauty na pokładzie.

JSON można zagnieżdżać wielokrotnie. W tym momencie naszego żądania pobierania odpowiedź została przekonwertowana na JSON, a teraz następnym krokiem jest zrobienie czegoś z tymi danymi. Stamtąd moglibyśmy wykorzystać te dane do wypełnienia rzędu kart dla każdego astronauty. Przetwarzanie danych zależy od tego, co chcesz, aby działała Twoja aplikacja.

Wniosek

Podsumowując, dowiedzieliśmy się, że JSON jest obiektem używanym do przechowywania danych. Zwykle te dane pochodzą z serwera w odpowiedzi na żądanie pobrania. Dowiedzieliśmy się również, że JavaScript jest dostarczany z metodą json(), która konwertuje odpowiedź do JS AU.

Aby front-end aplikacji używał danych z serwer, musi być w formacie JSON. Po skonwertowaniu odpowiedzi do formatu JSON, możemy dowolnie tworzyć wokół tych danych. Aby dowiedzieć się więcej o metodzie json() w żądaniach pobierania, zapoznaj się z tym przewodnikiem .