alert javascript

| | | | | |

Metoda JavaScript alert(), zwana także Window.alert ()), wyświetla okno dialogowe alertu dla użytkownika. Zaakceptuj opcjonalny argument wiadomości, aby wyświetlić użytkownikowi wiadomość z przyciskiem OK. Typowe zastosowania alert() to poinformowanie użytkownika, że akcja się powiodła lub wyświetlenie błędów.

alert() metoda jest również przydatna jako narzędzie programistyczne. Na przykład wstawienie alert() do funkcji obsługującej przesyłanie formularza. Zwykle alert () jest umieszczany po wywołaniu event.preventDefault ().

Do sprawdzenia, event. PreventDefault() po prostu zastępuje domyślne zachowanie przekierowania po kliknięciu przycisku przesyłania. Przeczytaj ten krótki samouczek , aby bardziej szczegółowo omówić zdarzenie . PreventDefault ().

Co to jest alert JavaScript ()?

JavaScript alert () wyświetla wyskakujące okno dialogowe. Możesz przesłać opcjonalną wiadomość jako ciąg, aby wyświetlić wiadomość niestandardową. Ważną uwagą na temat alert() jest to, że powinien on być używany tylko do wyświetlania wiadomości z prośbą o potwierdzenie poprzez kliknięcie OK. Wiadomość, która wymaga działania, nie powinna używać alert().

Okno dialogowe alert() ma wiele zastosowań. Może być używany do wyświetlania sukcesów lub błędów w ramach żądania pobierz (). Innym zastosowaniem jest wyświetlenie alert() w funkcji, aby upewnić się, że program działa poprawnie.

Składnia JavaScript dla alertu ()

Składnia for alert() jest zwięzły i prosty. Po prostu wywołaj alert() z komunikatem jako ciągiem:

Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego z napisem `wiadomość`. Wpisz swoją niestandardową wiadomość jako ciąg, aby ją wyświetlić.

Wiadomość jest opcjonalna. Jeśli wiadomość nie zostanie dołączona, pojawi się puste okno dialogowe z przyciskiem OK.

JavaScript alert () Przykłady

We wstępie do tego artykułu rozważono scenariusz dla użytkowników i programistów do używania alert(). Zobaczmy teraz, jak każdy z nich zostałby zaimplementowany. Zacznijmy od strony dewelopera. Zamierzamy umieścić alert () w funkcji obsługującej przesyłanie formularza.

Zaczniemy od podstawowego formularza logowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Co daje:

teraz budujemy funkcję, aby przejść do własności onSubmits do naszego formularza JavaScript.

Następnie przekazujemy tę funkcję do naszego formularza we właściwości onSubmit.

Teraz możemy kliknąć na Przycisk Połącz, aby sprawdzić, czy pomyślnie powiązaliśmy funkcję z modułem. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno dialogowe, które wygląda tak: & nbsp;

 TZ2ClSAvgCOCLI9QsEMk47tUkqAunrnnt745 XtLTFBX9btvSCaPukqr KJGeG8 XNNmUdr8hv6233Qqkt4hi AEgnZNtl3XYHPhxvov xutWhMkIEieu5cUmhhI0d8OEf3ErlCb1 „> </postać> <s> to jest najbardziej użyteczne w technologii wytwarzania, ale te same zasady mogą być stosowane na przykład jako walidacja formularza.<br></p> <p>Tutaj <code>alert () </code> wyświetli komunikaty o błędach związane z formularz logowania do użytkownika próbującego się zalogować bez wypełnienia formularza, otrzymujemy następujące błędy:<br></p> </a > </ dz> <Klasa twarz =  FMSCkcJjfuBGgsgYT2y1LoOSDrKCUOMK3ydEYhiEIr4FbCwC7DPqzot1 88U5XAWOv1XBqyqKSBUPDcOp2w HHnMM9OSwxblOGRQ2bMXRhysRMD9sMSx08eLx5sC2t6KJ1G Hst2e

To jest przykład tego, jak kierować wrażenia użytkownika za pomocą alert() do wyświetlania walidacji.

Widzieliśmy, jak alert() może być używany zarówno po stronie deweloperskiej, jak i po stronie klienta - co widzi użytkownik. Poświęćmy chwilę na podsumowanie tego, czego się nauczyliśmy.

Wnioski

JavaScript alert() to prosta metoda, która ma wiele rozległych zastosowań. Pobiera opcjonalny argument wiadomości jako typ danych typu string. Pojawia się okno dialogowe z wiadomością i przyciskiem OK. Pamiętaj, że alert() służy wyłącznie do wyświetlania wiadomości i nie może wykonywać żadnych działań.

W naszych przykładach widzieliśmy, jak alert() może być używany w rozwoju do śledzenia komunikacji funkcji i modułu. Widzieliśmy więc, jak alert() może ujawnić komunikaty o błędach po stronie programistycznej żądania pobrania. W naszym ostatnim przykładzie widzieliśmy, jak alert() może zostać użyty do dostarczenia użytkownikowi błędów walidacji w formularzu.

Do tej pory powinieneś zrozumieć, jak < używany jest alert code>bieżący (). Wypróbuj go w swoim następnym projekcie JavaScript, aby przetestować różne funkcje.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method