Pobierz metodę JavaScript

| | |

Korzystanie z żądań HTTP jest jednym z fundamentów budowania aplikacji internetowej. Żądania HTTP umożliwiają przechwytywanie danych z danych wejściowych użytkownika i wysyłanie ich przez zaplecze do serwera. Następnie zwracana jest odpowiedź.

Czasami te żądania wysyłają dane, które są zapisywane w bazie danych, tak jak w żądaniu POST. Inne typowe żądania otrzymują odpowiedź i pokazują ją użytkownikowi. Nazywa się to żądaniem GET. jQuery posiada metodę get(), która upraszcza wysyłanie żądania.

Co to jest jQuery get()?

jQuery get() to metoda, która wysyła żądanie GET do punktu końcowego adresu URL i otrzymuje odpowiedź. Odpowiedzią są dane zwrócone przez serwer. W przeciwieństwie do żądania POST, żądanie GET odbiera tylko istniejące dane z serwera. Nie zapisuje niczego w bazie danych.

Żądanie GET jest przydatne do żądania określonego podzbioru danych i robienia z nim czegoś. Na przykład, jeśli utworzymy aplikację eCommerce, wyślemy żądanie GET do punktu końcowego adresu URL, aby uzyskać dostęp do produktów. Możemy pobrać dane otrzymane w odpowiedzi i sformatować je, aby stworzyć prezentację z zakładkami wszystkich produktów dostępnych do zakupu.

Za wysłanie odpowiada jQuery get() żądanie do adresu URL i otrzymanie danych w odpowiedzi. Deweloper ma teraz dostęp do danych na serwerze i może pokazać je użytkownikowi według własnego uznania.

Teraz, gdy wiemy, co to jest żądanie GET, spójrz na składnię metody get().

get() jQuery Składnia

jQuery ułatwia wysyłanie żądania GET. get() odbiera adres URL jako ciąg znaków i funkcję wywołania zwrotnego w celu odebrania danych. Zasadniczo funkcja zwrotna jest funkcją przekazaną do metody, która ma zostać wykonana później.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie wywołań zwrotnych, zobacz tę help .

Istnieje kilka opcjonalnych argumentów akceptowanych przez get(), ale najczęściej używane są adres URL i funkcja zwrotna.

Podążając za naszym przykładem e-commerce, zobaczmy, jak wyglądałoby podstawowe żądanie GET przy użyciu get():

Wywołujemy get () i przekazujemy mu adres URL jako ciąg. Żądanie jest wysyłane do strony indeksu produktów, a serwer zwraca dane. Funkcja callback przyjmuje pewne argumenty, ale dane i status będą wystarczające do naszych celów.

Dane reprezentują dane otrzymane przez żądanie. W naszym przykładzie wyświetlamy tylko to, co jest zwracane do konsoli. jQuery zostało stworzone do rozpoznawania określonych typów danych, ale najprawdopodobniej otrzymamy obiekt JSON.

Do wydobycia żądanych informacji z naszego obiektu JSON będzie potrzebny dodatkowy kod. Zobaczmy, jak to zrobić.

jQuery get() przykład

Dla naszego przykładu użyjmy zabawnego API. Ta strona mówi nam, ilu astronautów jest teraz w kosmosie! Daje nam również nazwy i statki kosmiczne. Zacznijmy od przekazania adresu URL do get ():

Kiedy wysyłamy żądanie , otrzymujemy tę odpowiedź zapisaną w naszej konsoli:

Z adresu URL wiemy już, że otrzymamy obiekt JSON zwrócony przez serwer. W konsoli widzimy klawisze „wiadomość”, „liczba” i „osoby”. Wartość komunikatu o powodzeniu pomaga w obsłudze błędów.

Klucz numeryczny odnosi się do liczby osób w przestrzeni. „Ludzie” wskazuje na wartość zawierającą tablicę obiektów. Stamtąd mogliśmy iterować przez tabele „ osób” i wyświetlać te informacje użytkownikowi w postaci listy. Pobieranie danych w ten sposób pozostawia programiście swobodę wyboru sposobu wyświetlania danych zwracanych przez serwer.

< styl div = "wyczyść: oba; margines górny: 0em; margin-bottom: 0.5em;">