Javascript każda funkcja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

jQuery each () to zwięzły sposób na iterację elementów DOM. Metoda Each() jest przeznaczona do wywoływania na docelowym obiekcie jQuery. Obiekt jQuery to obiekt, który zawiera jeden lub więcej elementów DOM i ma dostęp do metod jQuery. Nie tylko każdy () będzie miał mniej błędów, ale łatwiej jest manipulować wieloma elementami DOM.

jQuery każdy () wymaga funkcji zwrotnej - funkcja przekazana do innej funkcji, która zostanie wykonana później. W funkcji zwrotnej jest dostęp do numeru indeksu elementu oraz do samego elementu. Znajdziesz pełniejszą analizę funkcji wywołania zwrotnego .

Zastosowanie każdego () jest tak proste, jak dowolna pętla JavaScript, ale jest mało miejsca na potencjalne zamieszanie. Wyjaśnimy te punkty i przeanalizujemy składnię. Na końcu tego przewodnika znajdziesz przykłady kodu krok po kroku, aby zobaczyć różne sposoby zastosowania jQuery each ().

Co to jest jQuery each ()?

Każdy z jQuery jest procesem pętli dla biblioteki jQuery. Działa jak pętla JavaScript, iterując po elementach DOM. jQuery każda () wymaga funkcji wywołania zwrotnego, a wewnątrz funkcji wywołania zwrotnego można manipulować elementami DOM.

W treści funkcji wywołania zwrotnego można manipulować wyrażeniami warunkowymi. służy do modyfikacji niektórych wybranych elementów. instrukcje warunkowe są tak ... wtedy w JavaScript. Zapewnia to głębszy poziom kontroli nad dokładną zmianą elementów.

Każda składnia jQuery ()

Każda z jQuery może być wywoływana na dwa sposoby. Po pierwsze, jako metoda wywoływana na wybranym elemencie. Funkcja wywołania zwrotnego akceptuje maksymalnie dwa opcjonalne argumenty: indeks i wartość. Indeks to numer indeksu bieżącej pozycji. Gdyby bieżący element był pierwszy na liście, numer indeksu zwróciłby 0.

argument wartość odnosi się do bieżącego elementu. Należy zauważyć, że aby połączyć metodę z wartością, musimy opakować wartość w selektor jQuery. umieszczamy to wszystko w abstrakcyjnym kodzie, abyśmy mogli rozbić szczegóły składni.

tu wybieramy każdy

Pamiętaj, że [object Object] jest ciągiem znaków reprezentującym obiekt. Oznacza to, że musimy wywołać metodę, aby wyodrębnić dokładnie taką wartość, jaką chcemy. za pomocą metody text(), aby odsłonić atrybut text obiektu. Przeczytaj więcej na [object object] , aby zorientować się, co dokładnie wróciło.

Powyższy przykład przechowuje numer indeksu, po którym następuje atrybut tekstowy dla każdego elementu

pisanie w ten sposób zapisuje również tekst bieżącego elementu

przewodnik zawiera szczegóły funkcji kierunkowych.

Przykłady jQuery dla każdego ()

Rozwińmy powyższe przykłady składni i dodaj kilka atrybutów. Zacznijmy od podstawowego renderowania HTML listy kolorów należących do różnych klas.

To sprawia, że wszystkie elementy tekstowe w DOM Po pierwsze, zaczniemy od zapisania tekstu w konsoli za pomocą funkcje kierunku i funkcja tradycyjna.

Wybierając tylko .

Mamy te same wyniki, ale przy użyciu tego słowa kluczowego.

możemy użyć funkcji anonimowej - funkcji nienazwanej, takiej jak callback. Ponownie zwraca czerwony, fioletowy i niebieski tekst. Należy zauważyć, że chociaż funkcje kierujące mają pewną funkcjonalność jQuery, zaleca się używanie tradycyjnej notacji funkcjonalnej dla wywołań zwrotnych jQuery.

Teraz wiemy, jak iterować przez zbiór artykułów. Teraz zabawmy się kolorami i zmianami!

< style> .colorSelect {kolor: niebieski; } {.Kolor zielony: zielony; }

Po stronie z listą kolorów dodaliśmy kilka klas do elementu strony