moduł javascript

| | | |

Operator formularza JavaScript zwraca resztę sumy dzielenia. Aby obliczyć resztę sumy z dzielenia, używając znaku procentu (w%). Składnia operatora modulo to: (NUMBER_ONE% NUMBER_TWO)

Czy kiedykolwiek widziałeś znak procentu z niektórymi liczbami w JavaScript? Może - może myślałeś, że ma to coś wspólnego z obliczaniem procentów. To nie tak. W JavaScript znak procentu służy do obliczania pozostałości.

Znak procentu (%) to operator modulo. Podziel dwie liczby i oblicz resztę, jeśli ma to zastosowanie. Jest powszechnie używany do sprawdzenia, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta.

W tym przewodniku omówimy, jak używać operatora formularza JavaScript. Zobaczymy przykład działania tego operatora, aby rozpocząć.

Co to jest operator formularza JavaScript?

Operator formularza JavaScript, reprezentowany przez znak procentu , zwraca pozostała część sumy podziału. Możesz odwoływać się do operatora modulo pod tą nazwą, na przykład do operatora modulo lub operatora reszty.

Wszystkie liczby można podzielić równo. 9 nie można podzielić przez 4 bez uzyskania liczby dziesiętnej. Jeśli szukasz precyzji, ułamek dziesiętny jest w porządku. W niektórych przypadkach chcesz wiedzieć, ile liczb pozostało z obliczeń.

Operator modulo mówi, co pozostaje, gdy określona liczba została podzielona tyle razy, ile to możliwe. Pozostała część dziewięciu podzielona przez 4 równa się 1. 4 przechodzi do 9 dwukrotnie. 1 left

Składnia modułu operatora jest :

Nasz kod zwraca:

Możesz użyć operatora formularza w JavaScript z wartościami ujemnymi:

Nasz zwraca kod:

JavaScript przykład modułu operatora

Chcemy stworzyć narzędzie, które mówi młodemu użytkownikowi, ile mu zostanie, jeśli wyda pieniądze na gry. Zaczniemy budować nasz program od zadeklarowania dwóch zmiennych JavaScript:

Pierwsza zmienna przechowuje koszt gry. Nasza druga zmienna przechowuje, ile pieniędzy mamy na naszym koncie bankowym. Używamy operatora modulo, aby dowiedzieć się, ile byśmy zostali, gdybyśmy wydali wszystkie nasze pieniądze na gry:

Nasz kod zwraca: 2. To mówi nam, że jeśli wydamy wszystkie nasze pieniądze na gry wideo, zostaną nam 2 dolary.

Korzystanie z dzielenia operator

Operator modulo mówi, ile pozostało dzieląc dwie liczby. Nie mówi nam, ile gier możemy kupić. Aby obliczyć, ile zestawów możemy kupić, możemy użyć operatora dzielenia JavaScript .

W tym kodzie używamy operatora dzielenia (/ ), aby obliczyć ile zestawów możemy kupić. Zaokrągliliśmy tę wartość do najbliższej wartości . Dzieje się tak, ponieważ nie możesz kupić części gry; musisz kupić całą grę

Nasz kod zwraca:. 3.

Te dwie połączone operacje mówią nam, że stać nas na trzy gry. Po zakupie tych gier zostaną nam 2 dolary

JavaScript sprawdza, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta

Operator modulo służy do sprawdzania, czy liczba jest parzysta, czy nieparzysta, ponieważ liczby parzyste nie mają reszty, gdy są dzielone przez dwie liczby nieparzyste, z drugiej strony d `, mają resztę, jeśli są dzielone o dwa.

zbudujemy aplikację, która powie nam, czy możemy kupić nieparzystą lub parzystą liczbę batoników. Ten program zakłada, że mamy określoną początkową kwotę pieniędzy. Zadeklarujmy zmienne które śledzą koszt tabliczki czekolady i ile mamy pieniędzy.

wtedy użyjemy operatora dzielenia t o dowiedz się, ile możemy kupić:

Ten kod zwraca: 2. Oznacza to, że możemy pozwolić Ci kupić dwa batony pełne czekolady. Metoda JavaScript Math.round () Zaokrągla zwróconą wartość sumy naszego dzielenia do najbliższego miejsca po przecinku . Jest to przydatne, ponieważ nie możemy kupić części tabliczki czekolady

Wtedy możemy użyć operatora modulo, aby sprawdzić, czy liczba tabliczek czekolady, które możemy kupić, jest parzysta czy nieparzysta.

Nasz kod używa operatora modulo do sprawdzenia, czy po podzieleniu liczby przez dwa istnieje reszta po lewej stronie. Jeśli tak, liczba jest nieparzysta; nawiasem mówiąc, liczba jest nadal.

Nasz kod używa operatora modulo, aby sprawdzić, czy po podzieleniu liczby przez dwa istnieje reszta po lewej stronie. Używamy instrukcji JavaScript if, aby określić, co powinno się stać, jeśli istnieje reszta. Jeśli tak, liczba jest nieparzysta; nawiasem mówiąc, liczba nadal jest

Nasz kod zwraca:

wartość „can_buy” wynosi 2. Jest to liczba parzysta, więc kod w naszym tak. instrukcja wykonana

Wniosek

Operator modułu JavaScript oblicza resztę do lewej po podzieleniu dwóch liczb. Jest powszechnie używany z wyrażeniem if do określenia, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta. Operator formularza jest reprezentowany przez znak procentu .

Chcesz dowiedzieć się więcej o kodowaniu w JavaScript? Przeczytaj nasz przewodnik dotyczący nauki języka JavaScript . Znajdziesz tu najlepsze wskazówki dotyczące języka JavaScript do nauki oraz listę zasobów edukacyjnych, z których możesz skorzystać.

Nasz kod zwraca —. , Możesz kupić parzystą liczbę batoników. Wartość "can_buy" to 2. Jest to liczba parzysta, więc kod w naszym jeśli jest wykonywany.

Wniosek

Operator modulo oblicza reszta po lewej stronie po podzieleniu dwóch liczb. Jest powszechnie używana z instrukcją if do oceny, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta.

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia korzystania z Operator formularza JavaScript jak ekspert!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method