Rodzaj JavaScript

| | | | | | |

Typy danych służą do przechowywania określonego typu danych w języku programowania. Na przykład ciągi znaków mogą być używane do przechowywania danych tekstowych w kodzie, podczas gdy liczby mogą być używane do przechowywania liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych.

Podczas pracy z typami danych w JavaScript możesz chcieć wiedzieć, które typ danych zawiera określoną wartość. W tym miejscu wkracza metoda typeof. Operator JavaScript może być użyty do określenia typu konkretnego elementu w kodzie. Może to być przydatne, jeśli chcesz sprawdzić, czy dane zawierają typ, którego oczekuje Twój program, co jest powszechną operacją w programowaniu.

W tym samouczku omówimy typy danych w JavaScript i sposób, w jaki może użyć operatora typeof, aby dowiedzieć się, który typ danych zawiera określoną wartość. Zbadamy również szereg przykładów typu operatora użytego w akcji.

Aktualizacja typu danych JavaScript

JavaScript wprowadza szereg typów danych, które można wykorzystać do klasyfikacji określony rodzaj danych. Każdy typ danych jest inaczej traktowany przez JavaScript, a każdy typ danych ma własne metody, których nie można używać z danymi o odpowiedniej strukturze.

JavaScript używa dynamicznych typów danych, co oznacza, że typ danych jest sprawdzany w czasie wykonywania, a nie podczas kompilacji programu. Oznacza to, że zmienna o tej samej nazwie może być używana do przechowywania różnych typów danych

W JavaScript istnieje sześć podstawowych typów danych, których można używać do przechowywania określonych typów danych, którymi są:. string, N, boolean, , array i >. W dalszej części tego artykułu mamy przewodnik informacyjny wyjaśniający, jak te wartości działają.

Każdy z tych sześciu typów danych działa na różne sposoby. Tak więc podczas programowania możesz określić, w jaki sposób dana wartość jest przechowywana, abyś wiedział, jak powinieneś pracować z danymi. Na przykład sposób, w jaki pracujesz z ciągiem znaków będzie inny niż sposób, w jaki pracujesz z liczbą.

JavaScript typeof

typeof ma wbudowany w JavaScript operator, który zwraca ciąg znaków wskazujący typ danych, które zawierają daną wartość. Operator może służyć do znajdowania typu danych zawartych w wartości lub do znajdowania typu zmiennej.