błąd typu javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W JavaScript, TypeError to obiekt, który reprezentuje błąd w wyniku wykonania operacji, której nie można wykonać, zwykle dlatego, że wartość w operacji nie jest oczekiwanego typu.

Ale co jest facetem? Zgodnie z najnowszą wersją specyfikacji JavaScript, ECMAScript, istnieje dziewięć typów danych i struktury. Sześć z nich (czasami siedem, jeśli liczy się wartość null) to prymitywne typy danych, a mianowicie ciąg, liczba, duża, logiczna, niezdefiniowana i symbol. Zanim zrozumiemy, dlaczego TypeErrors uruchamia się podczas operacji, przyjrzyjmy się naszym dziewięciu typom w JavaScript. Jeśli kiedykolwiek znajdziemy się w sytuacji, w której nie wiemy, jak sklasyfikować typ, możemy użyć operatora typeof .

< ol>
 • undefined: typ wartości, który jest automatycznie definiowany w nowych zadeklarowanych zmiennych. Często otrzymujemy wartość błędu typu niezdefiniowanego, gdy zapomnimy ustawić lub dodać wartość do naszej zmiennej.
 • Boolean: logiczny typ danych zawierający tylko wartości prawdziwe lub fałszywe.
 • Number:. Numeryczny typ danych
 • String:. sekwencja znaków z dużymi, pojedynczymi lub podwójnymi akcentami
 • BigInt: Cyfry typu danych czasami znane jako bignum w innych językach programowania.
 • Symbol: wartość reprezentująca unikalny identyfikator utworzony przez wywołanie symbolu funkcja.
 • Obiekt: typ strukturalny i prawie wszystko „nowe”, które słowo kluczowe jest w stanie utworzyć, takie jak tablica, obiekt, mapa, urządzenie itp.
 • Funkcja: kolejna struktura bez danych, która jest fragmentem kodu, który można wywołać z innych części kodu
 • null:. zwykle celowa wartość reprezentująca obiekt lub adres, który nie istnieje.
 • Najczęstsze błędy typu JavaScript i sposoby ich naprawiania

  Błędy typu mogą zostać zgłoszone podczas próby zmienić wartość, której nie można zmienić lub gdy używam wartości w niewłaściwy sposób. Może się to również zdarzyć, gdy argument jest przekazywany do funkcji, która jest niezgodna z typem oczekiwanym przez funkcję lub operator w funkcji.

  Modyfikowanie wartości, której nie można modyfikować

  Kiedy używasz słowa kluczowego const, aby przypisać wartość do czegoś, oznacza to, że jest stała, nie zmieni się.wartość zmiennej stałej spowoduje wystąpienie błędu TypeError.

  Możemy rozwiązać ten problem po prostu zmieniając nazwę identyfikatora, który chcemy zidentyfikować, na ciąg „5”.

  Użycie niewłaściwej wartości

  Deweloperzy powinni również upewnić się, że wartości ã‚Ę‚są używane zgodnie z oczekiwaniami. W poniższym przykładzie słowa „Cat” i „garfield” są odwrócone, gdy próbujesz sprawdzić, czy garfield jest „ instancją funkcji Cat().< br>

  Możemy rozwiązać ten problem, korygując kolejność tych dwóch.

  Argument niekompatybilny z typem oczekiwanym przez funkcję

  Podczas kodowania operacji, programiści powinni używać wartości „Ęã”ãw celu uzyskania pożądanego rezultatu. Wartość null może być celowo używana do wskazania braku obiektu, ale sposób jej użycia poniżej spowoduje wystąpienie TypeError, ponieważ jest używany jako argument niezgodny z typem oczekiwanym przez funkcję.

  Możemy rozwiązać ten problem, przekazując typ wartości, na którą czeka. Jako typ wartości liczbowej.  Wniosek

  Ważne jest, aby móc zrozumieć, dlaczego kod zwraca błąd typu, aby dowiedzieć się, jak to zrobić debugowania. Jeśli nie wiesz, jak sklasyfikować typ, operator typeof zwróci jeden z dziewięciu typów danych lub struktur, aby lepiej zrozumieć jak to zrobić. podczas debugowania.