Przycinanie JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda JavaScript trim() usuwa białe znaki z początku i końca ciągu. Metody trimLeft () i trimStart () wycinają białe znaki na początku ciągu. trimRight () i trimEnd () usuwają spacje na końcu ciągu.

Możesz usuwać spacje, takie jak spacje, tabulatory lub znaki nowej linii, na początku lub na końcu ciągu . Załóżmy na przykład, że masz ciąg nazw klientów. Możesz się upewnić, że na końcu każdej nazwy nie ma dodatkowych spacji.

W tym miejscu wkracza funkcja JavaScript trim (). trim ( )

usuwa funkcję spacji znaków na początku i na końcu ciągu Istnieją funkcje związane z tabliczką (), których możesz użyć:.

  • TrimLeft ()
  • TrimStart ()
  • TrimRight ()
  • TrimEnd ()

W tym samouczku Przyjrzymy się funkcji JavaScript trim() i jej działaniu. Przyjrzymy się również czterem powiązanym funkcjom, których można użyć zamiast lub oprócz trim ().

JavaScript trim () String

Metoda JavaScript trim () usuwa białe znaki z początku i końca ciągu. Metoda trim() tworzy nowy ciąg. trim() nie przyjmuje żadnych argumentów. Ta metoda jest dodawana na końcu ciągu.

Oto składnia metody trim():

usuwa wszystkie spacje z początku i końca naszego łańcucha. Na końcu naszego ciągu znajdują się tylko spacje, są to jedyne usunięte znaki. trim() zwraca nowy ciąg. Ciągi JavaScript są niezmienne, więc nie można ich zmienić.