małe litery javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda JavaScript toLowerCase() zwraca ciąg bez wielkich liter. Podobnie metoda toUpperCase() zwraca ciąg znaków bez małych liter. Obie akceptują łańcuch i zwracają go w innym przypadku.

Podczas pracy z łańcuchem w JavaScript możesz natknąć się na sytuację, w której będziesz chciał zmienić wielkość liter. Na przykład, jeśli utworzysz formularz rejestracyjny, który gromadzi adres e-mail użytkownika , możesz go wyświetlać małymi literami.

W tym miejscu przydają się funkcje JavaScript toUpperCase . () i toLowerCase (). Te funkcje umożliwiają konwersję łańcucha odpowiednio na wielkie i małe litery.

W tym samouczku dowiemy się, jak używać toUpperCase () i toLowerCase () metody ciągów w JavaScript. Przyjrzymy się również przykładowi każdej z tych metod w prawdziwym programie.

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz ekspertem w używaniu tych metod łańcuchowych! Zacznijmy.

Ciągi i wielkość liter w języku JavaScript

Ciągi są typem danych w Javie, używanym do przechowywania tekstu. Ciągi mogą zawierać litery, symbole, cyfry i spacje. Ciąg typu danych jest ważny, ponieważ umożliwia programistom przekazywanie danych tekstowych za pomocą programu komputerowego.

W JavaScript ciągi można deklarować za pomocą pojedynczych cudzysłowów ("" ), podwójne cudzysłowy ("" ) lub podwójne cudzysłowy odwrócone (`` ). . Pojedyncze i podwójne cudzysłowy mogą być używane zamiennie, chociaż należy zachować ich użycie w spójnym programie

Oto przykład ciągu w JavaScript:

Ciągi wykonują wrażliwą analizę rozróżnienia >. Oznacza to, że podczas porównywania ciągów, wyszukiwania ciągów lub manipulowania ciągami w inny sposób, gdzie każdy pojedynczy znak będzie miał wpływ na sposób pracy z ciągiem. Na przykład, jeśli porównaj dwa ciągi w różnych przypadkach, ciągi nie będą uważane za równe przez JavaScript

toUpperCase () i toLowerCase () są przydatne, ponieważ umożliwiają konwersję ciągu w konkretnym przypadku. Oznacza to, że możesz dokonywać równych porównań i łatwo manipulować zawartością ciągu, konwertując go na określoną wielkość liter.

JavaScript toUpperCase

toUpperCase () przekonwertuj ciąg na wielkie litery. toUpperCase () nie zmienia wartości ciągu, ale zwraca kopię ciągu pisaną wielką literą.

Oto składnia toUpperCase ():

toUpperCase () nie przyjmuje żadnych argumentów i przypadkowo zwraca kopię ciągu. Weźmy przykład, aby zilustrować, jak to działa.

Załóżmy, że masz restaurację i chcesz napisać program, który pomoże urzędnikowi sprawdzającemu rezerwację, jeśli ktoś znajduje się na liście VIP. Mamy listę VIPów zapisaną we wszystkich czapkach.

Esther McKay właśnie przybyła, a nasza asystentka chce sprawdzić, czy znajduje się na liście VIP. Poniższy program umożliwiłby to naszemu kreatorowi:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, zwracana jest następująca odpowiedź:

Zatrzymajmy nasz kod. W pierwszej linii deklarujemy listę o nazwie vips, która przechowuje wszystkie nazwy VIP-ów. Następnie deklarujemy zmienną o nazwie client, która przechowuje nazwę naszego klienta. W tym przypadku client ma przypisaną wartość Esther McKay.

Następnie tworzymy instrukcję if, która sprawdza, czy wartość customer znajduje się na liście vips. W tym celu używamy toUpperCase (), aby pobrać nazwę naszego klienta pisaną wielkimi literami, używamy INCLUDES (), aby sprawdzić, czy vips zawiera nazwę klienta

W tym przypadku ESTHER MCKAY znajduje się na naszej liście VIP, nasz program wyświetla w konsoli komunikat Esther McKay jest na liście VIP.. Jeśli nazwisko nie było na liście VIP, komunikat Esther McKay nie znajduje się na liście VIP. zostałby zwrócony.

JavaScript do LowerCase

Metoda JavaScript toLowerCase () konwertuje string na małe litery. Podobnie jak toUpperCase (), toLowerCase () nie modyfikuje oryginalnego ciągu. Zamiast tego zwraca kopię ciągu, w którym litery są konwertowane na małe litery

Składnia toLowerCase() :.

Metoda

toLowerCase () jest dokładnie podobna do metody toUpperCase (), ale zamiast konwertować ciąg na wielkie litery, konwertuje ciąg na małe litery.

Weźmy przykład, aby zilustrować tę metodę w działaniu. Załóżmy, że tworzysz formularz logowania do witryny i przechowujesz wszystkie adresy e-mail małymi literami. Tak więc przed zarejestrowaniem adresu e-mail użytkownika należy go przekonwertować na małe litery.

Jest to powszechna praktyka, ponieważ gdy użytkownik się loguje, warto sprawdzić adres e-mail, który wpisał do bazy danych . Jeśli użytkownik po raz pierwszy wysłał adres e-mail z wrażliwą wielkością liter, może to wpłynąć na możliwość znalezienia tego e-maila w bazie danych

Możesz przekonwertować adres e-mail, który użytkownik wysłał małymi literami, używając tego kodu:.

Nasz kod zwraca: „ emily .saunders @ gmail.com < /a> – Jak widać, adres e-mail został przekonwertowany na małe litery

Wnioski

W tym przewodniku omówiliśmy, jak używać toUpperCase () i toLowerCase () aby przekonwertować odpowiednio wszystko na wielkie i małe litery. Pokazaliśmy również przykład każdej z tych metod w akcji

Teraz możesz zacząć używać toUpperCase () i toLowerCase () do konwersji wielkości liter na ciągi JavaScript jak ekspert.