Tostring JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Podczas pracy z danymi w JavaScript możesz chcieć przekonwertować typ danych na ciąg. Na przykład możesz mieć serię nazwisk uczniów, które chcesz wyświetlić jako ciąg lub liczbę, którą chcesz przekonwertować na ciąg.

jest miejscem, w którym JavaScript uruchamia toString() in. toString() może służyć do konwersji liczby lub tablicy na wartość ciągu. Konwersja innego typu danych na ciąg może być przydatna, gdy chcesz użyć metod ciągów na danych, nad którymi pracujesz.

W tym samouczku omówimy, jak używać JavaScript toString() do konwersji liczby lub tablicę do ciągu. Przyjrzymy się również kilku przykładom, aby zilustrować tę metodę w działaniu.

Ostatni dzień ciągów JavaScript

łańcuchy to sekwencje jednego lub więcej znaków i mogą zawierać cyfry, litery, symbole i odstępy między znakami. W JavaScript napisy są niezmienne, co oznacza, że nie zmieniają się po deklaracji. Ciągi są ważnym typem danych, ponieważ umożliwiają interakcję z tekstem w programach.

JavaScript oferuje trzy sposoby deklarowania ciągu: za pomocą pojedynczych cudzysłowów (``), podwójnych cudzysłowów (""), i zwróć cudzysłowy ("). Zarówno pojedyncze, jak i podwójne cudzysłowy działają tak samo, chociaż odwrotne cudzysłowy mają kilka różnic, które czynią je przydatnymi w określonych przypadkach. W twoich programach konieczne jest zawsze używanie tego samego typu łańcucha

Oto przykład ciągu w JavaScript.

var example_string = „To jest przykładowy ciąg”.

In nasz kod przypisaliśmy ciąg "To jest na przykład ciąg. " do zmiennej "przykład_ciąg". Teraz, gdy mamy zmienną, która przechowuje wartość naszego ciągu, możemy wielokrotnie odwoływać się do naszych ciągów w naszym programie. Więc jeśli chcemy wydrukować nasz ciąg na konsoli, dla na przykład możemy użyć tego kodu:

Nasz kod zwraca: "To to przykładowy ciąg znaków. —

Ciągi są dostarczane z różnymi szablonowymi metodami ciągów, które można wykorzystać do manipulowania ich zawartością. Na przykład zawiera () można użyć do określenia, czy ciąg zawiera inną wartość, a split() i slice() mogą być używane do pobierania części łańcucha . Ale jeśli chcemy użyć tych metod, nasze dane muszą być najpierw reprezentowane jako ciąg

JavaScript toString

Metoda reprezentacji ciągu JavaScript toString() umożliwia konwersję liczby lub tablicy na ciąg. Jest to przydatne, jeśli chcesz uruchomić metodę łańcuchową na liczbie lub łańcuchu, ponieważ w pierwszej kolejności dane będą miały strukturę łańcucha

Oto składnia toString ( ).

data.toString()

Metoda toString() nie przyjmuje parametrów i zwraca określone dane w postaci ciągu.

Numer JavaScript toString

Załóżmy więc, że masz liczbę, którą chcesz przekonwertować na ciąg, możesz to zrobić za pomocą następującego kodu:.

Nasz kod zwraca następujące: "7" Chociaż zawartość naszych danych jest nadal taka sama - nadal jest numerem siedem - w Nasze dane są teraz przechowywane jako ten dzwonek. Możemy to zweryfikować za pomocą słowa kluczowego "typeof", które wyświetla typ wartości. Oto przykład użycia "typeof" do sprawdzenia typu naszych danych:

Nasz kod zwraca następujące elementy:

number

string

Jak widać, wynikiem naszej pierwszej deklaracji „typeof” była „liczba”, ponieważ zmiennej „siedem” przypisaliśmy wartość „7”. Tak więc po przekonwertowaniu siedmiu na ciąg znaków za pomocą toString() ponownie użyliśmy „typeof”, aby sprawdzić wartość naszych nowych danych. „Typ seven_string” zwrócił „string”, ponieważ przekonwertowaliśmy nasze dane na ciąg.

JavaScript Array toString ()

Metoda toString () może być również używana w JavaScript tablica, aby przekonwertować zawartość tablicy na ciąg. Metoda toString() łączy wszystkie elementy tablicy w jeden ciąg i zwraca nowy ciąg do każdego elementu tablicy oddzielonej przecinkami

Oto składnia metody Array.toString ():

array.toString ();

Użyjmy przykładu, aby zilustrować, jak działa ta metoda. Załóżmy, że masz tablicę owoców, którą chcesz przekonwertować na ciąg znaków. Oto kod, który możesz użyj do konwersji danych:

Nasz kod zwraca następujące elementy:

Jabłko, gruszka, mango, malina, jagoda, banan

Zawartość naszych danych jest taka sama — wszyscy mamy swoje owoce — ale teraz są one przechowywane w ciągu zamiast w tablicy. Jeśli użyjemy metody „typeof”, zobaczymy, że nasze dane zostały przekonwertowane na ciąg:

Wyjście naszego kodu jest następujące:

string

Wynikiem "typeoffits" jest "object", ponieważ nasze owoce zostały zapisane w tablicy. Jednak po skonwertowaniu naszej tablicy na łańcuch za pomocą "fruits.toString()", funkcja "type of string_fruits" zwraca "string". Dlatego, jak widać, nasze dane zostały przekonwertowane na metoda łańcuchowa.

Ponadto metoda toString() może służyć do konwersji tablicy tablic na łańcuch. Więc gdybyśmy mieli tablicę owoców z dwoma elementami, tablicą jagód i tablicą innych owoców, nadal moglibyśmy użyć funkcji toString() do przekonwertowania naszych danych na łańcuch.

Oto przykład toString() użyty do przekonwertowania dwuwierszowej macierzy na pojedynczy ciąg:

Nasz program konwertuje naszą tablicę „owoce” na ciąg znaków i zwraca:

Jabłko, gruszka, śliwka, mango, truskawka, malina, jagoda, porzeczka

Wniosek

Metoda toString() może być służy do konwersji liczb i tablic ciągów do JavaScript. Może to być przydatne, jeśli chcesz użyć metody ciągu na konkretnym obiekcie, który nie ma struktury ciągu, ponieważ funkcja umożliwia wykonanie potrzebnej konwersji. W tym samouczku omówiliśmy podstawy łańcuchów w JavaScript i jak używać metody toString() do konwertowania liczb i tablic na łańcuchy. Omówiliśmy również, jak używać metody toString() do konwersji tablicy tablic na łańcuch .

Teraz wiesz już wszystko, co musisz wiedzieć o toString(), więc możesz użyć go w swoim programie!