Format daty w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aby uzyskać format daty/godziny JavaScript, możesz użyć Date (), który zawiera aktualny czas w czytelnym formacie. Możesz także utworzyć nowe obiekty Date () z różnymi znacznikami czasu i uzyskać aktualny czas w systemie Unix za pomocą metody getTime () .

Zarządzanie daty i godziny to kluczowa część planowania. Na przykład w JavaScript może być konieczne utworzenie dynamicznej daty, kalendarza lub listy wydarzeń związanych z prawami autorskimi i ich godzin, co wiąże się w pewnym stopniu z wykorzystaniem daty/czasu.

Aby pracować z czasem w JavaScript, możesz użyć obiektu daty i jego metod. Obiekt Date umożliwia przechowywanie daty i godziny oraz formatowanie daty i godziny zgodnie z konkretnymi potrzebami.

W tym samouczku omówimy podstawy tworzenia znacznika czasu JavaScript przy użyciu danych. Omówimy również, jak formatować datę i znaczniki czasu w JavaScript i jak uzyskać wartości czasu UTC.

Obiekt znacznika czasu JavaScript

Obiekt Date jest używany w JavaScript do przechowywania daty i czasu. Bez argumentów obiekt Date tworzy obiekt z datą i godziną. Oto przykład obiektu Date używanego do pobrania daty i godziny:

W naszym kodzie deklarujemy zmienną o nazwie „currentTime”, do której przypisujemy obiekt Date. Następnie wypisujemy zmienną "currentTime" do konsoli. Nasz kod zwraca następujący komunikat:

Środa 5 lutego 2020 r. 11:18:21 GMT + 0000 (Greenwich Mean Time)

lubię to widać, nasz kod zwrócił datę i godzinę w czytelny sposób. Możemy podzielić wynik naszego obiektu Date na kilka komponentów:

 • dzień: śr.
 • Miesiąc: luty
 • dzień: 14
 • Rok: 2020
 • Czas: 11
 • Minuty: 18
 • Druga: 21
 • Strefa czasowa: GMT + 000 (czas uniwersalny Greenwich)

Jednak gdy obiekt daty zwraca tę wartość , JavaScript rozumie daty i godziny w czasie uniksowym. Czas uniksowy jest wartością, która reprezentuje liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku i jest uniwersalnym standardem dla czasu przechowywania w programowaniu

Jeśli chcemy uzyskać uniksowy znacznik czasu JavaScript, możemy to zrobić za pomocą metody getTime() w następujący sposób:.

Nasz kod zwraca: 1580901774643 . Chociaż ta liczba nie jest tak atrakcyjna, jak informacje, które otrzymaliśmy powyżej, to znaczy dokładnie to samo.

Tworzenie nowe dane obiekty według istniejących znaczników czasu

Do tej pory dyskutowaliśmy o tym, jak utworzyć niski obiekt Date. Możemy jednak również utworzyć obiekt Date na podstawie istniejącego znacznika czasu JavaScript.

Może to być przydatne, jeśli masz już wartość daty, ale chcesz nią manipulować za pomocą obiektu JS Date. Na przykład możesz mieć uniksowy znacznik czasu, który chcesz wyświetlić w rozszerzonej wersji czasu pokazanego powyżej (tej, która pokazuje dzień, godzinę, strefę czasową i inne istotne informacje).

Ty może utworzyć nowy obiekt daty z istniejącego znacznika czasu na dwa sposoby. Możesz użyć daty, aby utworzyć nowy obiekt na podstawie:

 • Istniejącego znacznika czasu Unix (nowa data (znacznik czasu))
 • Ciąg daty (nowa data (data ciągu ))
 • konkretna data i godzina (nowa data (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, milisekunda))

Oto przykład każdego z tych metod w działaniu:

nowa data (9231925020);

nowa data ("17 kwietnia 1970 21:25:25" );

nowa data (1970, 3, 17, 21, 25, 25, 0);

Każdy z te przykłady tworzą obiekt daty przy użyciu tych samych informacji. Jeśli więc wypiszemy czas za pomocą jednego z tych obiektów danych i funkcji getTime(), tak jak to zrobiliśmy wcześniej, otrzymamy następującą odpowiedź:

Fri 17 kwietnia 1970 21:25:25 GMT + 0100 ( Greenwich Mean Time )

Warto zauważyć, że w ostatniej metodzie można określić rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy i milisekundy, każde brakujące wartości „Ęã Będzie ustawiony na 0. Dodatkowo nasz miesiąc to & bdquo;. 3 " ponieważ obiekt Data JavaScript uwzględnia " 0 " dla miesięcy

Pobieranie daty

, w której mamy obiekt Date, możemy pobrać część potrzebnej nam daty lub godziny. możemy użyć get w JavaScrip t, aby zwrócić część daty raportu do lokalnego obszaru czasu Metody tego dnia, których możemy użyć do pobrania daty.

Utwórzmy nowy obiekt daty 1 stycznia 2020:

const January2020 = new Date (2020, 1, 1);

Teraz, jeśli używamy powyższych metod dla roku, miesiąca i dnia miesiąca otrzymamy:

Możemy uruchomić jedną z metod dat omówionych wcześniej na naszym znaczniku czasu, aby uzyskać określone części czasu

Możemy również użyć naszego obiektu Date do porównywania czasów w JavaScript. Jeśli więc chcielibyśmy sprawdzić, czy jest rok 2020, moglibyśmy użyć następującego kodu:

Od 2020 r., kiedy ten artykuł został napisany, nasz kod zwraca: „Jest 2020 r.” Możemy również wykonać bardziej zaawansowane metody porównawcze, takie jak porównywanie roku i dnia za pomocą takie samo podejście jak powyżej - powyżej

Metody UTC

Wartości „Ęã‚Ęãzwrócone przez omówione powyżej funkcje pobierania dnia będą oparte na strefie czasowej parametry lokalnego harmonogramu. Jeśli chcesz uzyskać znaczniki czasu UTC, które obliczają czas na podstawie uniwersalnego czasu koordynowanego — musisz dodać "UTC" po słowie "get" w polu funkcje powyżej

tutaj " to przykładowe metody getHours () i getUTCHours () używane do uzyskania aktualnego czasu i czasu w strefie czasowej UTC:

Nasz kod zwraca następujące elementy:

11

11

Ten co de wyświetla zarówno czas w strefie czasowej, jak i czas w strefie czasowej UTC. Jeśli obecnie przebywasz w UTC, te liczby będą takie same (jak powyżej).

Korzystanie z UTC może być przydatne, ponieważ jest to standard akceptowany na całym świecie i jest często używany podczas tworzenia witryny lub aplikacji, która zależy od wiele stref czasowych.

Wnioski

Czas jest ważną częścią JavaScript, z którą możesz często się spotykać podczas przekodowywania. W tym samouczku omówiliśmy, jak utworzyć obiekt Date do przechowywania aktualnego czasu. Omówiliśmy również, jak tworzyć niestandardowe obiekty Date na podstawie określonych znaczników czasu, ciągów dat i godzin, a także zbadaliśmy wbudowane metody odzyskiwania daty w JavaScript.

Jesteś teraz wyposażony w umiejętności pobierania i manipulowania JavaScriptem jak znaczniki czasu eksperta!