Błąd argumentu JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | |

JavaScript opiera się na nawiasach, aby wiedzieć, gdzie zaczyna się i kończy wywołanie funkcji. Jeśli utracisz część składni przed zamknięciem funkcji, po liście argumentów pojawi się komunikat „Błąd składni: brak). Błąd

W tym przewodniku omówiono znaczenie tego błędu i przyczynę jego generowania. Przyjrzymy się przykładowi tego problemu, abyś mógł dowiedzieć się, co musisz wiedzieć, aby rozwiązać problem

Błąd składni:). po liście argumentów „komunikat mówi nam, że wystąpił błąd składni w wywołaniu funkcji .

Może się to zdarzyć, jeśli dodasz przecinek na końcu listy argumentów, po których nie następuje inny argument.

JavaScript oczekuje kolejnego argumentu po każdym przecinku. Jeśli JavaScript nie może znaleźć innego argumentu, kod nie może być poprawnie przeanalizowane, a zamykający nawias wygeneruje błąd składni.

Inną potencjalną przyczyną tego rozwiązania jest uwzględnienie przecinka potrzebnego do argumentów rozdzielonych do funkcji w ciągu ing.

Jeśli wystąpi ten błąd, uważnie przeczytaj składnię w kodzie, na który błąd wskazuje eur JavaScript. Upewnij się, że wszystkie nawiasy pasują i że poprawnie użyłeś przecinków w wywołaniu funkcji.

Przykładowy scenariusz

Zamierzamy napisać program, który oblicza, czy uczeń zdał, czy nie. test w szkole. Na początek definiujemy ocenę uzyskaną przez ucznia oraz komunikat, który wydrukujemy na konsoli, aby poinformować nas, czy uczeń zdał, czy nie:

komunikat zmiennej „message” JavaScript rozumie literę zastępczą X. Zamienimy ją na „passed” lub „failed” w dalszej części nasz program

Jeśli wynik ucznia jest powyżej 53 , przystąpili do testu. W przeciwnym razie nie zaliczyli.

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy poziom ocen naszych uczniów, możemy obliczyć, czy zdali test. Aby to zrobić, użyjemy instrukcja if :

Używamy instrukcji if i inne stwierdzenie, aby ocenić, czy uczeń zdał, czy nie.Jeśli if zwróci true, wartość "X" w naszym ciągu "message" stanie się "zdani" w przeciwnym razie wartość "X „ staje się „ nie powiodło się”.

Teraz, gdy napisaliśmy w wiadomości, która informuje nas, czy uczeń zdał test, czy nie, możemy wydrukować tę wiadomość w JavaScript :

Pozwól uruchomić nasz kod i zobacz, co się stanie:

nasz kod zwraca błąd składni.

JavaScript nie może ocenić naszego kodu, ponieważ popełniliśmy błąd w jednym z naszych wywołań funkcji. Wiemy to, ponieważ w wywołaniach funkcji istnieją listy argumentów

Rzućmy okiem na nasze wywołania funkcji.

Chociaż druga instrukcja wydaje się być poprawna składniowo, pierwsza zawiera błąd. Dodaliśmy przecinek w naszym pierwszym ciągu zamiast po naszym pierwszym ciągu. Zwróć uwagę na instrukcję "X" w pierwszym wywołaniu replace().

Sprawia to, że nasza lista argumentów zawiera dwie wartości „Ęã‚Ęã, które pojawiają się jedna po drugiej. To jest nieprawidłowa składnia. Argumenty muszą być oddzielone przecinkiem

Aby poprawić ten błąd, przekażemy przecinek wewnątrz znaku „X”. Ciąg poza ciągiem:

Przesunęliśmy przecinek w ciągu. Uruchommy nasz kod i zobaczmy, czy działa

Nasz kod zwraca: "Ten uczeń zdał test"

Nasz kod zostało wykonane pomyślnie

Wniosek

"SyntaxError: brak) błąd po liście argumentów"! jest generowany, jeśli wywołanie funkcji nie może być poprawnie ocenione. Aby naprawić ten błąd, upewnij się, że tematy są poprawnie sformatowane . Upewnij się, że wszystkie argumenty wywołania funkcji są oddzielone przecinkami.

Teraz masz wiedzę, jak poprawić ten błąd składni jak ekspert!