Składnia JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jeśli chcesz nauczyć się pisać JavaScript, jesteś we właściwym miejscu.

Każdy język programowania ma swoje własne zasady, podobnie jak angielski. Pomyśl o tym. Kiedy byłeś w szkole podstawowej, nauczyłeś się zasad gramatyki, aby konstruować zdania.

Podobnie jak angielski, języki programowania „przestrzegaj zasad, aby każdy mógł zrozumieć, co zostało powiedziane”. Wyobraź sobie, że wszyscy moglibyśmy tworzyć własne zasady, używając języka angielskiego. Nikt nie mógł się porozumieć. Podobnie, języki programowania „są rygorystyczne” w zakresie reguł, dzięki czemu napisany przez Ciebie kod może zostać wykonany.

W tym przewodniku omówimy składnię JavaScript. Składnia odnosi się do zestawu reguł, które definiują sposób pisania kodu w JavaScript.

Dlaczego składnia jest ważna?

W JavaScript musisz przestrzegać pewnych reguł składniowych. Na przykład, jeśli nie zamkniesz haka po otwarciu, zostanie zwrócony błąd. Komputer nie może dalej uruchamiać programu, ponieważ nie rozumie, co mu każesz.

Zasługuje to na ważne rozróżnienie między komputerami a ludźmi: podczas gdy ludzie mogą być w stanie zidentyfikować sporadyczne błąd i pomiń go, komputery nie mogą zrobić tego samego podczas wykonywania kodu w dowolnym języku programowania. Dlatego ważne jest, aby pisać kod przy użyciu składni języka programowania, z którym pracujesz.

Składnia sprawia również, że kod jest bardziej czytelny. Kiedy wszyscy używają tej samej składni, łatwo jest interpretować swoje programy. Podobnie jak w języku angielskim, gdy znasz podstawowe zasady, nie ma już wierszy kodu, których nie możesz przeczytać.

W tym przewodniku skupimy się na następujących funkcjach składni:

  • Space
  • Nazywanie zmiennych
  • Wycofanie
  • Komentarze
  • Średnik

Chodźmy!

Whitespace

Programiści nieustannie dyskutują o białych znakach. Jest to bardzo kontrowersyjny temat. Odkładając te debaty na chwilę, jest jedna kluczowa zasada musisz pamiętać, jeśli chodzi o składnię JavaScript: powinieneś mieć spacje między zmiennymi oraz nawiasy przed i po

Załóżmy, że piszesz pętlę dla:

Ta pętla wypisuje wszystkie liczby od 0 do 4. jak widać Jest spacja między naszym a obsługą otwierania naszej pętli . Między naszym nawiasem klamrowym (() i otwierającym ({) jest spacja). Spacja jest również pomiędzy wszystkimi instrukcjami w nawiasach:

  • var i = 0;
  • i <4;

Podczas przypisywania zmiennej poza pętlą użyjesz tego samego podejścia:

var biscuit = "malina czekoladowe chipsy";

Dodawanie spacji między yo Nasze zmienne ułatwiają czytanie tworzenia kodu.

W przeciwieństwie do innych programów języki, możesz napisać jednowierszowy program JavaScript. Nie jest to dobry pomysł — pomyśl, jak trudno byłoby odczytać kod — ale nadal możesz to zrobić.

Każda instrukcja, która znajduje się w blok kodu - taki jak warunkowa instrukcja if lub klasa - musi być wcięty. Wcięcie odnosi się do dodania dwóch spacji, czterech spacji lub tabulacji na początku kodu t. Jest wiele dyskusji wśród programistów, który jest najlepszy, ale tak długo, jak utrzymujesz spójny kod, nie będziesz miał problemu.

Oto wcięty fo r pętla:

Widać, że termin console.log() został wcięty za pomocą tabulatora. Dzieje się tak, ponieważ jest zawarty w naszych aparatach ortodontycznych. Pomaga to odróżnić zawartość naszej pętli for od reszty naszego kodu. Gdybyśmy mieli inny blok kodu w naszym kodzie, na przykład instrukcję if, wcięlibyśmy jego zawartość dalej:

Ten kod wypisuje wartość i, jeśli jest ona równa trzy. W przeciwnym razie nic się nie dzieje. W tym fragmencie nasza instrukcja if usuwa kartę, ponieważ znajduje się w naszej pętli for. Nasza instrukcja console.log() jest wcięta o dwie zakładki, ponieważ jest zawarta w naszej instrukcji if, która z kolei jest zawarta w naszym for oświadczenie.

Komentarze

Komentarze to oświadczenia napisane przez programistów dla programistów. czytane przez JavaScript, ale nie zostaną wykonane.

Lo Celem komentarzy jest pomoc programistom w śledzeniu ich kodu. Jeśli implementujesz złożoną funkcję, możesz napisać kilka komentarzy, aby wiedzieć, co każda część funkcji tak.Komentarze są często używane w projektach opartych na współpracy, ponieważ chociaż każdy programista może zrozumieć program, nawet jeśli sam nie napisał

w JavaScript, komentarze są pisane przy użyciu podwójnych ukośników , po których następuje komentarz: ..

Wszystkie kolejne znaki a po podwójnym ukośniku są traktowane jako komentarz. Aby utworzyć komentarz wielowierszowy, możesz użyć następującej składni:

Każdy tekst pomiędzy / * i * / zostanie zignorowany przez kompilator JavaScript.

Nazywanie zmiennych

Istnieje wiele różnych sposobów nazwać zmienną. Trzy najpopularniejsze metody wykorzystują duże i małe litery oraz podkreślenia.

W języku JavaScript większość programistów woli używać małych liter do nazw zmiennych:

firstName, nazwisko, isAdmin

Deklaracja zmiennej wygląda tak jak JavaScript:

var firstname = "Tony";

podążamy za typ zmiennej, której używasz (w tym przypadku var) według nazwy zmiennej, następnie znaku równości, a następnie wartości, którą chcesz przechowywać w zmiennej.

Pierwsze słowo zmiennej musi zaczynaj się od małej litery, nawet jeśli zmienna ma tylko jedno słowo. Drugie słowo i wszystkie kolejne słowa muszą zaczynać się wielką literą, jak widać powyżej.

Chociaż możesz pisać zmienne za pomocą innych metod (takich jak „first_name” w podkreśleniu lub „FirstName” w przypadku wielbłądów pisanych wielkimi literami), nie jest to powszechne. w JavaScript.

W zmiennych w JavaScript jest rozróżniana wielkość liter . oznacza to, że imię i imię, zawierające te same podstawowe znaki, będą traktowane inaczej.

Istnieje kilka słów zwanych „słowami zarezerwowanymi”. Ęù że nie możesz używać jako nazw zmiennych .są to słowa, które mają jeden.specjalna funkcja w JavaScript na przykład, nie możesz nazwać zmiennej "class" lub "for", ponieważ są one już używane w języku

>

Listę zarezerwowanych słów kluczowych JavaScript można znaleźć w miejscu docelowym Mozilla Developer Network .

Średnik

W języku angielskim każde zdanie kończy się kropką ; punkt. mówi, kiedy przestać czytać jedno zdanie i zacząć kolejne. Jeśli cofniesz się myślami do lat szkoły podstawowej, prawdopodobnie powiedziano Ci, że zdania są miejscem, w którym można się zatrzymać i złapać oddech.

Programy komputerowe. nie "nie muszą łapać oddechu, ale muszą wiedzieć, jak instrukcje są podzielone na program w JavaScript, większość instrukcji kończy się średnikiem:

var cookie = „Czekoladowa fondant”

Nie ma potrzeby określania średnika po każdym bloku deklaracji. Są to instrukcje takie jak class, switch, do, if i for. Te instrukcje używają curly nawiasy klamrowe do przechowywania ich kodu:

W tym kodzie widać, że zakończyliśmy naszą instrukcję return średnikiem.To dlatego, że jest w naszej funkcji.Nasza funkcja nie kończy się średnikiem.

Wnioski

W języku programowania JavaScript istnieje wiele reguł. Każda z tych reguł zapewnia, że piszesz kod, który Ty i przeglądarka możecie przeczytać. Jeśli pracujesz w zespole , szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad JavaScript składnia.

Oto podsumowanie głównych zasad, które omówiliśmy:

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia kodowania w JavaScript jako profesjonalny programista!