Operator rozszerzenia JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Operator propagacji avascript rozwija tablicę w składni, która akceptuje argumenty. Operator emisji jest powszechnie używany do duplikowania obiektów , łączenia tabel lub przekazywania zawartości listy zgodnie z.

Operator emisji. Nie, to nie ma nic wspólnego z grzankami. W JavaScript operator rozgłoszeniowy ma określone znaczenie: jest sposobem na dostęp do zawartości iterowalnego obiektu. Chociaż może to nie brzmieć tak zabawnie, jak przyklejanie dyfuzji na toście, jest to niezwykle przydatne narzędzie, które należy wiedzieć.

W tym przewodniku omówimy operatora transmisji JavaScript i jego działanie . Na początek zobaczymy kilka przykładów typowych przypadków użycia.

Co to jest operator dostarczania JavaScript?

Operator propagacji JavaScript umożliwia dostęp do zawartości obiektu iterowalnego . Operator transmisji to zestaw trzech kropek (elipsa), po których następuje nazwa iterowalnych elementów, do których chcesz uzyskać dostęp. Ten operator został wprowadzony w JavaScript ES6.

Trzy typy obiektów iteracyjnych to tablice, obiekty literałowe i łańcuchy. Używając pętli, możesz iterować przez wszystkie te typy danych i wykonywać na nich wspólny proces.

Obiekty iteracyjne są przydatne, ponieważ możesz wykonać na nich ten sam proces wiele razy. Możesz iterować po ciągu i zamieniać niektóre znaki. Możesz iterować tablicę i utworzyć sumę wszystkich wartości przechowywanych w tablicy.

Składnia operatora rozgłoszeniowego to:.

W tej składni używamy ... nazw, aby przekazać zawartość naszej listy „nazwy” do listy o nazwie „nowe_nazwy”. Lista „nowe_nazwy” zawiera wszystkie pozycje z listy „nazwy” wraz z nową nazwą:. Leslie

Trzy Typowe przypadki użycia dla operatora transmisji to: ..

Składnia rozłożenia reprezentuje wszystkie poszczególne elementy listy

Operator rozłożenia JavaScript:. . Zrób kopię iterowalnego

Operator transmisji to skuteczny sposób na zduplikowanie iteracji, chociaż istnieją inne sposoby radzenia sobie z tym problemem, operator transmisji jest naprawdę łatwy w użyciu. aby utworzyć kopię iterowalnego, podaj trzy kropki i nazwę tablicy, którą chcesz utworzyć

W naszym ostatnim przykładzie pokazaliśmy, jak to działa z tablicą, możemy również użyć operatora rozgłoszeniowego do powielenia Obiekty JavaScript.

Nasz kod wyświetla w konsoli JavaScript :

Oto ważne rozróżnienia, które musimy zrobić w tym przykładzie. Tworzymy kopię obiektu JavaScript. Oznacza to, że musimy użyć nawiasów klamrowych ({}) zamiast nawiasów kwadratowych ([]).

Po drugie, zamiast określać pojedynczą tablicę, określiliśmy obiekt. Ten obiekt zawiera trzy klucze i wartości, z których każdy jest powiązany z naszą babeczką „Lemon Drizzle”.

Przypadki użycia operatora transmisji nie ograniczają się do kopiowania iteracji! Jest więcej do odkrycia. Operator dyfuzji jest powszechnie używany do dodawania elementów z jednego elementu iteracyjnego do drugiego. Rozważmy następujący przykład:

Nasz kod zwraca:

Stworzyliśmy kopię naszego oryginalnego Tablica JavaScript o nazwie " new_cupcakes " , która zawiera również kilka dodatkowych wartości, które stworzyliśmy.

Możesz również użyć tej samej składni, aby połączyć dwie iterowalne. dwie iterowalne w nawiasach kwadratowych przy użyciu operatora transmisji:

Nasz kod zwraca:

Zwracany jest ten sam wynik, ale tym razem łączymy się z dwiema sieciami

JavaScript Spread:.pas śpiewać argumenty do funkcji

Podczas przekazywania wielu argumentów w funkcji JavaScript przydatne może być użycie operatorem nadawczym. Rozważmy ten przykład:

Nasz kod zwraca:

Zadeklarowaliśmy funkcję o nazwie PlaceOrder (), która pobiera trzy argumenty i wyświetla je w konsoli. Każda wartość jest poprzedzona etykietą opisującą zawartość każdego argumentu.

Podczas gdy ten kod jest funkcjonalny, możemy określić nasze argumenty w tablicy i użyć operatora rozgłoszeniowego, aby przekazać je do naszej funkcji:

Nasz kod zwraca:

wyjście tego kodu jest takie samo, ale sposób działania naszego kodu jest inny. Zamiast przekazywać wartości bezpośrednio do naszej funkcji, podajemy te wartości na liście. Następnie używamy operatora rozgłoszeniowego, aby przekazać te wartości do naszej funkcji.