Łączenie JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda splices () JavaScript modyfikuje tablicę. Pozwala dodawać nowe elementy do tabeli lub usuwać lub modyfikować te, które już istnieją. splice () zmienia tablicę, w której jest używany. Nie tworzy nowej tabeli.

Często chce się dodawać lub usuwać elementy z listy istniejących elementów. Załóżmy na przykład, że masz program, który zapewnia informacje zwrotne od pracowników. Pracownik jest na urlopie. Możesz tymczasowo usunąć je z programu.

Możesz użyć splice (), aby dodać elementy, usunąć elementy lub zmodyfikować elementy w tablicy. Ta metoda umożliwia dodawanie lub usuwanie elementów z tablicy. W tym samouczku pokażemy, jak działa metoda splice () i jak jej używać w kodzie JavaScript.

Aktualizuj tablicę

Zawartość tablica może zawierać liczby, ciągi i wartości logiczne. W języku JavaScript możesz użyć tablicy do przechowywania większej ilości informacji zamiast przechowywania danych w wielu zmiennych. Na przykład, jeśli masz klasę składającą się z dziesięciu uczniów, możesz utworzyć tablicę, aby wyświetlić ich nazwiska.

Tablice można wyświetlać przy użyciu ich numerów indeksów, które zaczynają się od 0. Oto przykładowa tablica :

JavaScript splice ()

Metoda JavaScript splice () dodaje, modyfikuje lub usuwa element z tablicy. splice() modyfikuje istniejącą tablicę

Albo spójrz na składnię dla splice():.

splice() akceptuje trzy parametry:

  • Liczba początkowa indeksu (wymagane)
  • liczba elementów tablicy, które chcesz usunąć (opcjonalnie)
  • elementy do dodania do listy ( opcjonalnie)

możesz dodać wiele pozycji do listy za pomocą połączenia. aby to zrobić, musisz określić wszystkie elementy, które chcesz dodać jako parametry końcowe.

splice () JavaScript: usuń z tej tablicy

Mamy listę nazwisk uczniów Paweł przeniósł się do innej szkoły i chcemy go usunąć z naszej listy nazw Oto przykład splicing() usuwającego... nazwę z naszej tablicy:

Po uruchomieniu naszego kodu otrzymamy następujące dane wyjściowe:

["Alex", "Fred", "Molly"]

Usunęliśmy element zaczynający się od indeksu „3”. W tym przypadku usuniętym ciągiem JavaScript był tekst „Paul

Gdybyśmy usunęli drugi argument z naszego kodu, wszystkie elementy po indeksie. „3” również zostałyby usunięte

splice JavaScript(). Dodaj do tablicy

Jeśli chcielibyśmy dodać kolejnego ucznia do naszej tablicy, możemy również użyć splice(). Jeśli dodamy trzeci parametr, możemy określić, co ma zostać dodane do tablicy. Oto przykład:

Wynik tego kodu jest następujący:

["Alex", "Fred", "Molly", "Paul", "Hannah"]

nowy ciąg "Hannah " został dodany na końcu tablicy, w pozycji indeksu "4". Zauważ, że nasz drugi parametr został ustawiony na 0, ponieważ nie usuwamy niczego z naszej tablicy. Splice ułatwia dodawanie nowych elementów do tablicy

Możemy dodać inne nazwy, umieszczając dodatkowe parametry w naszym kodzie:.

student var = ["Alex", "Fred", "Molly", "Paul"]

students.splice (4 , 0, "Hannah", "Lily") ;

console.log (studenci);

Ten kod dodaje zarówno „Hannah”, jak i „Lily” do naszej listy

splice() JavaScript. Dodawanie i usuwanie z tablicy

Jeśli chcemy jednocześnie dodawać i usuwać elementy z tablicy, możemy również użyć splice() Oto przykład w działaniu.

Wyniki dla tego kodu są następujące:

["Alex", "Fred", "Hannah", "Paul"]

Nasz kod usunął element z tablicy o wartości indeksu „2”, który był „Molly”. Dlatego nasz kod dodał „Hannah” w pozycji indeksu „2”.

Splice JavaScript vs. Slice

Niektórzy programiści mylą się z fragmentem JavaScript ( ) i splice(), ponieważ slice() może być również używany do usuwania elementów z tablicy. Istnieją jednak różnice między tymi dwiema metodami.

Po pierwsze, slice() nie zmienia oryginalnej tablicy, podczas gdy (jak widać powyżej) zmienia się oryginalny wektor . Dodatkowo splice () zwraca nową tablicę z wszelkimi dokonanymi zmianami, podczas gdy splice () zwraca usunięty element.

Wniosek

splicing () dodaje elementy do, usuwa elementy z lub modyfikuje elementy w istniejącej tablicy. Możesz dodać lub usunąć dowolną liczbę elementów z tablicy, używając splice ().

To wszystko, co musisz wiedzieć o splice () w JavaScript. Krótko mówiąc, jeśli chcesz dodać lub usunąć element z tablic JavaScript, splice() może być przydatną funkcją, którą warto poznać.

Aby dowiedzieć się więcej o JavaScript, przeczytaj nasz przewodnik na temat najlepsze samouczki JavaScript dla początkujących .