Zastąp zmiany Javascript

| | | | |

Przesunięcie JavaScript() usuwa element w określonej pozycji i przesuwa pozostałe elementy w górę. Funkcja unshift() JavaScript działa odwrotnie. unshift () dodaje nowy element w określonej pozycji i przesuwa pozostałe elementy w dół listy.

Możesz dodać lub usunąć element u góry listy. Załóżmy, że tworzysz listę najlepiej sprzedających się produktów. Najlepiej sprzedający się numer jeden należy umieścić na górze listy.

W tym miejscu przychodzą funkcje JavaScript shift () i unshift (). shift () i unshift () służą odpowiednio do usuwania i dołączania elementów na początku listy. Te funkcje są podobne do funkcji push () i funkcji pop (), chociaż shift () i unshift () nie obsługują usuwanie i dodawanie elementów na początku listy.

W tym samouczku dowiesz się, jak używać shift () i unshift () do usuwania i dodaj wiodące elementy z tablicy. Dodatkowo przyjrzymy się przykładowi każdej z tych funkcji w programie JavaScript.

JavaScript shift

shift () to funkcja JavaScript, która usuwa pierwszy element z tablicy. Funkcja shift () bezpośrednio modyfikuje tablicę JavaScript , z którą pracujesz. shift () zwraca element usunięty z tablicy.

Funkcja shift () usuwa element w pozycji indeksu 0 i przesuwa o jedną jednostkę wartości przyszłych indeksów. Jeśli masz problemy z zapamiętaniem celu funkcji shift (), powtórz to:

shift () shifts wartości indeksu „Ęã”, w tablicy zmniejszonej o jeden.

shift () zwraca wartość niezdefiniowaną jeśli używasz funkcji shift() na pustej liście.

Oto składnia funkcji JavaScript shift():

Tablica JavaScript shift () funkcja, nie przyjmuje parametrów Dzieje się tak, ponieważ shift() wykonuje tylko jedną funkcję shift () usuwa element na końcu tablicy Jeśli shift () pozwala na usunięcie elementu z dowolnej pozycji, parametr byłoby potrzebne.

Przykład przesunięcia JavaScript

Weźmy przykład, aby wyjaśnić, jak działa metoda shift ().

Załóżmy jesteś kierownikiem zespołu sprzedaży farmaceutycznej skomponuj listę bestsellerów miesiąca Na początek masz listę bestsellerów z ostatniego miesiąca chcesz usunąć Marka z góry listy. Marek nie miał listy w zeszłym miesiącu, ponieważ był na wakacjach przez dwa tygodnie.

Możemy użyć funkcji shift (), aby usunąć imię Marka z góry listy lista. Oto przykład shift() użytego do dodania Heather na szczyt listy bestsellerów:

Nasz kod zwraca:

Wyjaśnijmy, co się dzieje w naszym kodzie. W pierwszym wierszu deklarujemy tablicę o nazwie „ top_salespeople ”, która przechowuje najlepszych sprzedawców zespołu sprzedaży leków. Następnie używamy funkcji shift(), aby usunąć pierwszą wartość z listy. Na koniec używamy console.log(), aby wydrukować zmodyfikowaną listę w konsoli.

Jak widać, funkcja shift () ma został usunięty Znak z listy, który pojawił się na pierwszej pozycji.

I top_salespeople tablica nie zawiera już < /a> Uwaga. Dzieje się tak, ponieważ funkcja shift () zmienia oryginalną tablicę. Nie tworzy nowej tabeli z wprowadzonymi przez nas zmianami.

JavaScript unshift

Funkcja Java Tablica skryptów unshift () dodaje jeden lub więcej elementów na początku tablicy. funkcja modyfikuje tablicę i zwraca długość nowej tablicy.

Oto składnia unshift() funkcja:

unshift() akceptuje wszystkie określone przez Ciebie parametry. Wszystkie te parametry zostaną dodane na początku tabeli.

Przykład unshift w języku JavaScript

Spójrzmy na przykład i omówmy, jak działa funkcja unshift ().

Pracownik o imieniu Hannah spędził niesamowity miesiąc w naszym zespole sprzedaży. Wspiął się na szczyt listy bestsellerów e chcemy dodać H annę do pierwszej pozycji naszej tablicy top_salespeople. Do wykonania tego zadania moglibyśmy użyć następującego kodu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, do konsoli zwracana jest następująca odpowiedź:

Jak widać, Hannah `Imię zostało dodane na górze z naszej listy. Funkcja unshift () działa tak samo jak funkcja shift (), ale z dwiema różnicami: unshift () dodaje element na górze listę i weź ten element jako parametr.

Nasz zespół sprzedaży rośnie. Dwóm z naszych nowych pracowników udało się wspiąć na szczyt zespołu sprzedaży pod względem sprzedaży w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Chcielibyśmy dodać tych pracowników do naszej listy top_salespeople. Geoff powinien pojawić się na górze listy, a Peter powinien pojawić się na drugim miejscu.

Ten kod aktualizuje listę bestsellerów:

Nasz kod zwraca:

Ten drugi przykład kodu działa tak samo, jak nasz pierwszy przykład. Jest różnica. W drugim przykładzie określiliśmy dwa parametry w funkcji unshift() zamiast jednego.

Jak widać, parametry te zostały dodane na początek naszej listy w określonej przez nas kolejności. Geoff pojawia się jako pierwszy, a Peter jako drugi.Wniosek

Funkcja shift () pozwala usunąć element z początku unshift () dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy.

Ten samouczek wyjaśnia, jak używać dwóch elementów shift () i unshift () do manipulowania tablicami w JavaScript. Przejrzeliśmy ćwiczenia JavaScript dla żadnej z tych funkcji w akcji.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method