przeterminowanie javascript

| | | | | |

setTimeout () i setInterval () to zdarzenia synchronizacji JavaScript. Metoda JavaScript setTimeout() wykonuje funkcję po upływie milisekund. JavaScript setInterval() wykonuje funkcję ciągłą po upływie określonego okresu milisekund.

JavaScript jest wykonywany linia po linii. Jak tylko jedna linia zostanie wykonana, zaczyna się następna linia. W przypadku większości witryn taka struktura ma sens - kod powinien być wykonywany w kolejności. Co zrobić, jeśli chcę wprowadzić przerwę między operacjami?

W tym miejscu przydają się metody setTimeout i setInterval. setTimeout wywołuje funkcję po ustawionym czasie oczekiwania. setInterval wywołuje funkcję continue z określonym opóźnieniem.

W tym przewodniku omówimy, co setTimeout i setInterval< /em> są. Pokażemy, jak działają, odwołując się do kilku przykładów, abyś mógł zacząć korzystać z tych metod. Zacznijmy!

Co to jest JavaScript setTimeout?

JavaScript setTimeout() wywołuje metodę po upływie określonego okresu milisekund. Metoda jest wywoływana tylko raz. Metoda setTimeout() pozwala na wprowadzenie opóźnień do kodu.

Spójrzmy na składnię tej metody:.

Dwa parametry akceptowane przez setTimeout to:

  • funkcja :. funkcja, którą chcesz uruchomić po upływie określonego czasu
  • godzina : ilość czasu, którą program powinien odczekać przed wykonaniem funkcji.

Uruchom licznik czasu JavaScript setTimeout

Stwórzmy licznik czasu, który wyświetla komunikat „Python.Engineering!” do konsoli za pomocą funkcji strzałki :

ten zegar ma dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest funkcja JavaScript, którą chcemy uruchomić w naszym widgecie. Drugi argument to czas w milisekundach, który chcemy spędzić, zanim kod wewnątrz naszej funkcji zostanie wykonany.

Po odczekaniu dwóch sekund nasz kod wyświetla „Python.Engineering!” w konsoli JavaScript.

Funkcja, którą chcesz wywołać, nie może być zdefiniowana w funkcji setTimeout. Możemy rozłożyć nasz kod na czynniki, aby był łatwiejszy do odczytania:

Funkcja, która była wcześniej argumentem, jest teraz w swojej funkcji o nazwie printCareerKarma. Odwołujemy się do tej funkcji w metodzie setTimeout. Ten kod jest łatwiejszy do odczytania niż nasz oryginalny przykład

Jak anulowanie licznika czasu setTimeout

Możesz anulować licznik czasu za pomocą metody clearTimeout (). Spowoduje to zatrzymanie wykonywania timera, a kod wewnątrz timera nie zostanie wykonany. Rozważmy następujący kod:

Ten kod nie jest drukowany na konsoli. Dzieje się tak, ponieważ czyścimy nasz licznik czasu za pomocą clearTimeout, zanim tag licznika czasu SetTimer będzie miał szansę zadziałać.

Co to jest? Czy JavaScript setInterval

Metoda JavaScript setInterval() wielokrotnie wywołuje funkcję. Określone opóźnienie jest definiowane między każdym wywołaniem funkcji

SETIN. Terval() używa składni podobnej do setTimeout():

Musisz określić dwa parametry, aby użyć setInterval:

  • function:. funkcja, która zostanie wykonana
  • czas: czas między każdym wywołaniem określonej funkcji

Uruchom licznik czasu skryptu JavaScript setInterval

Podczas gdy setTimeout wykonuje funkcję tylko raz, setInterval będzie kontynuował wykonywanie funkcji ponownie. Używa tej samej składni, co metoda setTimeout.

Stwórzmy funkcję, która drukuje zawartość stolik kawowy na konsoli:

Ten kod wielokrotnie wykonuje funkcję iterateOverArray. Między każdym wywołaniem tej funkcji występuje jednosekundowe (1000 milisekund) opóźnienie.

Problem z tym kodem polega na tym, że nadal działa nawet po powtórzeniu każdego elementu z naszej listy. Gdy wszystkie pozycje z naszej listy zostaną wydrukowane w konsoli, funkcja "undefined" setInterval nadal działa

Wartości „Ęã‚Ęã są drukowane w nieskończoność. Ponieważ powtarza się, dopóki nie zostanie pokazane, że się zatrzyma. Rozwiązujemy ten problem.

Jak anulować licznik czasu setInterval

Metoda clearInterval zatrzymuje wykonywanie metody setInterval plus .

Anuluj nasz minutnik, gdy wszystkie kawy z menu zostaną wydrukowane na konsoli. Na początek obliczmy, ile pozycji znajduje się na naszej liście kaw. Pozwoli nam to określić, kiedy powinniśmy anulować nasz licznik czasu

Następnie dodamy funkcję na końcu naszego Ta funkcja zatrzymuje naszą metodę setInterval po tym, jak wszystkie nasze kawy zostaną wydrukowane w konsoli:

Następnie dodamy funkcję na końcu naszego kodu. Ta funkcja zatrzymuje naszą metodę setInterval po tym, jak wszystkie nasze kawy zostaną wydrukowane w konsoli:

Przypisaliśmy naszą metodę setInterval() do jej zmiennej o nazwie printCoffees. Dlatego zadeklarowaliśmy metodę setTimeout(), która anuluje interwał czasowy printCoffees. Ta metoda zostanie wykonana po powtórzeniu każdej kawy z naszej listy.

Oblicz przez ile sekund metoda setTimeout () powinna czekać, mnożąc liczbę kaw do wydrukowania do 1001. Na naszej liście znajdują się cztery kawy. Piekarnik pomnożony przez 1000 daje 4000, czyli cztery sekundy.

Wybraliśmy liczbę 1001, aby nasz licznik czasu zatrzymał się po wydrukowaniu ostatniego elementu tablicy do konsoli. Jeśli wybierzemy liczbę 4000, nasza metoda printCoffees zatrzyma się przed wydrukowaniem ostatniej pozycji w naszej „kawiarni”. Tabela w konsoli

Uruchommy nasz kod:

Nasz kod zatrzymuje się po tym, jak wszystkie pozycje z naszej listy zostaną wydrukowane w konsoli. Nie działa w nieskończoność. Rzeczywiście, użyliśmy metody clearInterval(), aby zatrzymać metodę setInterval()

setInterval:. Wizualny przykład

Użyjmy kodu HTML, aby pokazać, jak działa funkcja setInterval. Zamierzamy stworzyć prostą stronę internetową prezentującą naszą listę kaw. Te kawy będą dodawane do serwisu jedna po drugiej. Zaczniemy od utworzenia prostego interfejsu dla projektu w pliku o nazwie index.html:

Nasz interfejs wygląda tak:

 6okXMdjRqVaKAyir5bEYOj8C94vmv NLTTYy4tw3 JLK O2H3r QXrM Blze886bBFFOzVth2mVnmq9E9IKo AmRYMoPdoGhToy4K0rFANOFnqAHmeyn74JellbuBam1m910vvtc do chwili obecnej nie ma dużo zrobić. ponieważ musimy napisać javascript, aby nasze kawy się pojawiły.

jesteśmy na stronie internetowej.

uruchomi nas javascript w wyborze naszej listy Otwórz plik połączenia z plikiem scripts.js wklej ten kod : ..

Ten kod wybiera nasz produkt z listy Możesz dowiedzieć się więcej. w getElementById w naszym samouczku dotyczącym JavaScript getElementById . Więc zamierzamy używać naszego kodu od samego początku, z pewnymi modyfikacjami, do wyświetlania kafejek na stronie internetowej:

iterateOverArray, dodaliśmy nowy kod. Najpierw użyliśmy createElement() do utworzenia nowego elementu li. Następnie ustawiamy zawartość tego elementu li tak, aby była taka sama jak nazwa kawiarni na naszej liście.

Nasz kod dodaje element li dla ul do naszej listy. Ten proces powtarza się, dopóki wszystko z naszej listy kaw nie zostanie dodane do strony internetowej, tak jak w naszym ostatnim przykładzie.

Uruchommy nasz kod i zobaczmy, co się stanie. Po czterech sekund, nasze zwraca kod

„BKdNM1booSj51VOG3Edr4fT1Z53SrHX6tT7RcsPA7tSJ5bGi1IPvOqHEDNNThuDhexK3vOSZ9

Pomiędzy każdym elementem dodanym do strony internetowej występuje druga przerwa.

Wniosek (i wyzwanie)

i setInterval to zdarzenia synchronizacji JavaScript. Metoda setTimeout wykonuje funkcję z opóźnieniem. setInterval wielokrotnie wywołuje jedną funkcję z opóźnieniem między każdym wywołaniem.

Próbujesz poprawić swoje umiejętności za pomocą tych metod? Spróbuj stworzyć wizualny interfejs za pomocą HTML i JavaScript do gry pamięciowej.

Gra powinna pokazywać serię pięciu słów do zapamiętania przez użytkownika. Po wyświetleniu słów użytkownik powinien zapytać, które z nich pamięta. Jeśli szukasz dodatkowej pomocy w nauce JavaScript, przeczytaj nasz przewodnik po najlepszym JavaScript samouczki dla początkujących .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method