Zastąp JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | |

Funkcja replace() służy do zastępowania tekstu w ciągu JavaScript. Funkcja replace() przyjmuje dwa argumenty, podciąg do zastąpienia i nowy ciąg, który zajmie jego miejsce. Regex (p) może być również używany do zastępowania tekstu w ciągu.

Zastępowanie tekstu w ciągu jest powszechną operacją w każdym języku programowania. Na przykład możesz chcieć usunąć niektóre symbole z ciągu, aby upewnić się, że program działa.

Bez względu na powód, wiedza, jak zastąpić tekst w Ciąg JavaScript może być przydatny.

W tym przewodniku przyjrzymy się funkcji ciągu JavaScript replace () i zbadamy, jak może ona być używane do modyfikowania tekstu.

Składnia JavaScript Replace()

Metoda JavaScript replace() wyszukuje ciąg dla wzorca lub wyrażenia regularnego. Jeśli taki wzorzec zostanie znaleziony w ciągu, zostanie zastąpiony określoną wartością. replace() zwraca nowy ciąg. Oryginalny ciąg nie jest zmieniany.

Metoda replace () przyjmuje dwa argumenty:

  • Wzorzec lub wyrażenie regularne do wyszukiwania polecenia replace (); oraz
  • Ciąg, który powinien zastąpić dowolne wystąpienie wzorca określonego w pierwszym argumencie.

Rzućmy okiem na następującą składnię:

Naszym pierwszym argumentem „Pi” jest wzorzec, którego zawartość chcemy zastąpić. Drugi argument, „P”, to tekst, którym chcemy zastąpić nasz szablon. Tak więc nasz kod zastępuje „Pi” „P”.

Nasz kod drukuje „Peter” w Konsola JavaScript . Naszym wyjściem jest nowy ciąg, ponieważ ciągi nie mogą być edytowane w JavaScript. Są niezmienne.

Metoda replace() jest dodawana na końcu naszego łańcucha. Nie musisz określać ciągu, z którego chcesz zastąpić wartości. Akceptowanymi argumentami są tylko wzorzec, który chcesz znaleźć i tekst, który powinien zastąpić wystąpienia tego wzorca.

replace () przykład JavaScript

Załóżmy na przykład, że chcesz zastąpić interesujące słowo przez intrygujące w ciągu. Jak byś to zrobił? Moglibyśmy użyć metody replace():

Nasz kod zwraca nowy ciąg, który wygląda następująco:

W pierwszym wierszu deklarujemy zmienną JavaScript o nazwie ourInterestingString. Ta zmienna zawiera wartość Ten ciąg jest interesujący. W następnym wierszu zastępujemy słowo interesujące słowem interesujące, używając metody JavaScript string replace().

Widzimy, że słowo „interesujące” zostało zmienione na „intrygujące” w naszym kanale.

JavaScript Zastąp wiele podciągów

Jeśli chcemy zastąpić wiele części naszego ciągu , możemy to zrobić, łącząc nasze funkcje replace(). Tworzenie łańcuchów oznacza, że umieszczamy kilka instrukcji replace() jedna po drugiej. Oto przykład:

Nasz kod zwraca następujący kod:

Nasz kod zastępuje wszystkie wystąpienia słów„ Ten”,„ ciąg ” i„ interesujące „, odpowiednio słowami” Nasz…, kodem…”, niesamowity!. zastępuje trzy słowa trzema innymi w naszym ciągu za pomocą funkcji replace().

Zamień ciąg JavaScript () za pomocą wyrażenia regularnego

Wyrażenie regularne< /em> lub regex (p) definiuje wzorzec wyszukiwania. Przy próbie znalezienia lub zamiany znaków w ciągu pomocne może być użycie wyrażeń regularnych. Obiekty regexp dają nam większą kontrolę nad naszym < em>replace(), która pozwala nam na bardziej interesujące zamienniki.

Oto przykład użycia wyrażenia regularnego do zastąpienia litery i literą < em>f:

Nasz kod wyjściowy jest następujący:

Nasz kod najpierw deklaruje zmienną ourInterestingString i przypisuje jej wartość Ten ciąg jest interesujący. Następnie nasz kod zastępuje każde e w całym łańcuchu literą f, a funkcja zwraca nasz nowy łańcuch.

W tym celu używamy wyrażenia regularnego / i / g /. Ten wzorzec zastąpi każdy i pojawiające się w całym ciągu (co jest znaczeniem g).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyrażeniach regularnych, sprawdź Regexr , który pozwala łatwo wypróbować różne wyrażenia.

Podsumowanie

Funkcja replace() JavaScript umożliwia zastąpienie części ciągu innym i zwraca nowo zmodyfikowany ciąg Funkcja Regex () pozwala nam wykonać to samo, ale z większą kontrolą.

W tym samouczku wyjaśniliśmy, jak używać funkcji JavaScript replace () i wyjaśniliśmy, jak używać wyrażeń regularnych read, aby uzyskać więcej zaawansowane funkcje zastępcze w ciągu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak kodować w języku programowania JavaScript, przeczytaj nasz przewodnik Jak nauczyć się JavaScript .