Przekierowanie JavaScript

| | | | | | | | | | | | | |

Istnieje kilka sposobów przekierowania strony internetowej: po stronie klienta za pomocą metatagu w HTML i po stronie serwera za pomocą metod przekierowania HTTP, aby wymienić tylko kilka. W tym artykule przyjrzymy się, jak przekierować stronę internetową za pomocą JavaScript.

Istnieją dwa możliwe sposoby wykorzystania kodu JavaScript do przekierowywania strony. Obie dotyczą obiektu lokalizacji okna.

href

Pierwsza metoda obejmuje właściwość href obiektu location (który z kolei jest częścią obiektu window). Jedyne, co musisz zrobić, to obsłużyć przekierowanie, przypisując adres URL, do którego ma przejść przekierowanie, jako location.href. Robisz to w funkcji JavaScript, która zostanie wykonana po załadowaniu strony:

Dodałem tag skryptu na dole dokumentu, tuż przed tagiem body. Tu właśnie idzie nasz JavaScript. Funkcja o nazwie handleRedirect ma parametr o nazwie url. Przypisujemy location.href do wartości tego adresu URL.

Na górze treści dokumentu mamy zdarzenie onload. To zdarzenie onload wykonuje przypisaną mu funkcję JavaScript. Tutaj przekazaliśmy adres URL, do którego chcielibyśmy, aby przeszedł. Przekierowanie następuje natychmiast i przechodzi do części HTML postów na blogu Python.Engineering.

Jeśli chcesz dodać pauzę przed przekierowaniem strony, możesz to zrobić to za pomocą funkcji setTimeout. Oto jak to zrobić:;

Wszystko inne pozostaje bez zmian.

Ta metoda dodaje stronę źródłową do historii stosu. Jest dostępna za pomocą przycisku wstecz w przeglądarce. Inna metoda zastępowania adresu URL, jeśli wolisz to zrobić – zobaczymy to później!

zastąp

W przeciwieństwie do metoda, którą stworzyliśmy powyżej, która przypisuje nowy adres URL do właściwości obiektu location, location.replace () to metoda, która przypisuje i zastępuje oryginalny adres URL tym, co masz określone.

Ta metoda nie umieszcza oryginalnego adresu URL na stosie przeglądarki, zastępuje cel przekierowanym adresem URL. Oto jak:

Jak widać, nie musieliśmy wszyscy potrzebować tagu skryptu dla tego jednoliniowca. Po przesłaniu dokumentu wykonuje metodę location.replace, która kieruje nas do witryny w nawiasach.

Tutaj! Możesz teraz przekierować do nowej strony internetowej za pomocą JavaScript.