Matematyka JavaScript losowo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aby utworzyć liczbę losową w JavaScript, używana jest funkcja math.random(). JavaScript math.random() generuje losową wartość dziesiętną z zakresu od 0 do 1. Funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Aby uzyskać liczby losowe większe niż 1, po prostu pomnóż wynik w razie potrzeby.

W programowaniu często zdarza się, że potrzebujesz liczby losowej. Na przykład możesz utworzyć puzzle i chcieć, aby Twój program generował losową liczbę za każdym razem, gdy użytkownik uruchomi program. Możesz też chcieć uruchomić funkcję losową liczbę razy.

W tym miejscu pojawia się funkcja JavaScript Math.random(). Math.random() to wbudowana metoda, która może służyć do generowania liczb losowych w JavaScript. Funkcja zwraca wartość od 0 (włącznie) do 1 (wykluczona), ale możemy użyć innej funkcji o nazwie Math.floor (), aby zmienić naszą liczbę na losową liczbę całkowitą.

W tym samouczku , omówimy podstawy generowania liczb losowych JavaScript i omówimy, w jaki sposób można użyć funkcji Math.random() w kodzie.

Odświeżacz języka JavaScript

Obiekt JavaScript Math udostępnia programistom zestaw funkcji matematycznych, które można wykonać na liczbach. Funkcje te obejmują zwracanie wartości bezwzględnej liczby, zaokrąglanie liczby, obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby i wiele innych.

Obiekt Math działa z typem danych Number w JavaScript. Tak wygląda obiekt Math w programie JavaScript:

Math.functionName ();

Jeden z najbardziej przydatne funkcje w bibliotece Math — i ta, której użyjemy w dalszej części tego samouczka — to funkcja Math.floor(). Ta metoda może służyć do zwracania wartości zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej lub mniejszej liczby całkowitej. Oto przykład metody Math.floor() w działaniu:

console.log (Math.floor (5.7));

Nasz kod zwraca: 5. Liczba Math.floor() przetwarzanej funkcji została zaokrąglona do niższej , dlatego nasz program zwrócił „5” zamiast „6”.

Podobnie funkcja Math.round() może służyć do zaokrąglania liczby w dół. Oto przykład funkcji Math Funkcja .round() w akcji:

console.log (Math.round (5.7));

Nasz kod zwraca : 6. Obiekt Math zawiera wiele innych funkcji matematycznych, których można używać do pracy z liczbami, ale najważniejsze z nich muszą być znane, aby wygenerować liczby losowe w JavaScript, to Math.floor() i Math.random ().

JavaScript Math.random ()

Zwraca JavaScript math.random () i losowa liczba od 0 (włącznie) do 1 (wyłącznie ). Funkcja Math.random() zwraca pseudolosową liczbę zmiennoprzecinkową, co oznacza, że będzie zawierać jedno miejsce po przecinku. Składnia metody Math.random () jest następująca:

Math.random ();

Oto przykład console.log () używany do drukowania losowej liczby:

Nasz program zwraca:

0.022831222528214346

Jak widać, nasz program zwrócił losową liczbę od zera do jednego. Ale ta liczba jest dość mała i wiele aplikacji, które wymagają liczb losowych, chce generować większe liczby. Tutaj wkracza funkcja Math.floor().

Możemy użyć funkcji Math.floor(), aby zaokrąglić naszą losową liczbę, tak aby stała się losową liczbą całkowitą i możemy ją pomnożyć numer, generując większy. Oto przykład funkcji generowania liczb losowych w JavaScript:

Oto wynik działania naszego programu po trzykrotnym uruchomieniu:

Jak widać, nasz program wygenerował liczbę losową. W powyższym przykładzie użyliśmy " * 10 " do wygenerowania większej liczby. Ta funkcja pomaga nam pobrać liczbę między "1" a "10." Jeśli chcielibyśmy mieć większą liczbę, moglibyśmy zmienić naszą wielokrotność w ten sposób:

Po trzykrotnym uruchomieniu naszego programu wygenerowano następujące liczby:

Załóżmy więc, że tworzymy zestaw dodawania i chcemy wygenerować dwie losowe liczby między „1” a „100”, aby nasza dodatkowa suma była zrozumiała . Możemy użyć następującego kodu do wygenerowania naszych liczb losowych:

Nasz program zwraca:

Co to jest 93 + 56?

W powyższym przykładzie najpierw wygenerowaliśmy dwie liczby losowe za pomocą funkcji Math.random(). Tak więc wydrukowaliśmy instrukcję z pytaniem użytkownika " Co to jest [nasza pierwsza liczba] + [nasza druga liczba] ?"

Losowa liczba JavaScript między dwiema wartościami ‚Ę‚Ęã

Math.random() nie zawiera żadnych argumentów, co oznacza, że nie możemy użyć funkcji do wygenerowania liczby między dwiema wartościami. Możemy jednak stworzyć niestandardową metodę, która pozwoli nam wygenerować liczbę losowo między dwiema wartościami.

Powiedzmy, że tworzymy grę dodawania, która powinna generować dwie liczby od 100 do 200 dla jednej bardziej zaawansowanej .

Oto przykład funkcji, której możemy użyć do wygenerowania tych liczb:

Kiedy uruchamiamy nasz program trzy razy, zwracane są następujące wartości:

Jak widać, nasz program generuje liczby losowe od 100 do 200. Przeanalizujmy nasz program i zbadajmy, jak działa bardziej szczegółowo .

W pierwszym wierszu definiujemy funkcję o nazwie "generateRandomNumber()". Nasza funkcja przyjmuje dwa argumenty: minimalną wartość i maksymalną wartość zakresu liczb, w których ma zostać wygenerowana nasza liczba losowa. W następnym wierszu używamy funkcji Math.random() do wygenerowania liczby losowej oraz naszych zmiennych "max" i "min", aby upewnić się, że liczba generujemy mieszczący się w naszym zakresie.

Więc w ostatnim wierszu wywołujemy naszą funkcję generateRandomNumber() i przekazujemy jej wartości ‚Ęã‚Ęã100 i 200. Więc kiedy uruchamiamy nasz program, liczba od 100 do 200. < br>

Wniosek

Funkcja JavaScript Math.random() może być używana do generowania liczb losowych od 0 (włącznie) i 1 (wyłącznie). Następnie korzystając z funkcji Math.floor() możemy generować większe liczby w razie potrzeby.

W tym samouczku omówiliśmy podstawy biblioteki JavaScript Math i wyjaśniliśmy, w jaki sposób aby użyć metody Math.random() do wygenerowania liczby losowej. Stworzyliśmy również niestandardową funkcję, której można użyć do wygenerowania liczby losowej między dwiema wartościami.

Masz teraz wiedzę do generowania własnych liczb losowych w JavaScript jak ekspert!