obietnica javascript

|

Kod asynchroniczny był problemem podczas pisania w JavaScript. Aby pisać operacje asynchroniczne w kodzie, musisz mieć do czynienia z wieloma poziomami wywołań zwrotnych. Im więcej funkcji wprowadzisz do swojego kodu, tym trudniej go odczytać.

W SS6 na ratunek przyszły obietnice. Obietnice to jeden ze sposobów wydajnego pisania asynchronicznego kodu w JavaScript.

W tym przewodniku omówimy, czym są obietnice i jak działają. Zobaczymy przykład, który obiecuje pomóc ci nauczyć się ich używania w kodzie. Zacznijmy!

Co to jest obietnica?

Obietnica to obiekt, który zwraca odpowiedź, którą chcesz otrzymać w przyszłości.

AA dobrze sposobem myślenia o obietnicach JavaScript jest porównanie ich ze sposobem, w jaki ludzie składają obietnice. Kiedy składasz obietnicę, masz gwarancję, że zrobisz coś w późniejszym terminie. Nie zrobisz tego teraz; zrobisz to później

Obietnica może istnieć w dowolnym z trzech stanów.

  • Oczekujące: Obietnica nie została zrealizowana. nadal ukończone
  • odrzucone. obietnica nie musi zwracać wartości
  • Spełniona. obietnica została spełniona

Jest to podobne do obietnic w prawdziwym życiu. Możesz mieć wyjątkową obietnicę, którą, jak mówisz, dotrzymasz w przyszłości. Możesz dotrzymać obietnicy. Możesz odmówić lub „złamać” obietnicę i nie dotrzymać tego, na co się zgodziłeś.

Kiedy złożysz obietnicę, będzie ona w toku. Obietnica będzie istniała w tym stanie do momentu otrzymania odpowiedzi i obietnica jest spełniona lub odrzucona

Jeśli nasza obietnica zostanie odrzucona, zawartość catch () deklaracja zostanie wykonana

Zobaczmy, co się stanie, gdy uruchomimy naszą co de:

cynamon

cynamon wartość zwrócona, ponieważ nasza obietnica została pomyślnie rozwiązana. Jeśli wartość „imię” w naszej obietnicy nie była „cynamonem”, zostanie zwrócony błąd:

Nie wykryto (w obietnicy) Ta obietnica nie ma

<. p> Określiliśmy komunikat o błędzie: „Ta obietnica nie powiodła się. " W naszej funkcji require() w naszej obietnicy.

na koniec () z obietnicami

Co zrobić, jeśli chcesz wykonać blok kodu po zrealizowaniu obietnicy, niezależnie od tego, czy obietnica powiodła się lub nie powiodła się

>

jest tam, gdzie przydaje się instrukcja last () >. Instrukcja last() jest wykonywana niezależnie od tego, czy obietnica jest honorowana, czy odrzucana. Niech ostatni dzień wywołamy naszą obietnicę, w końcu użyjmy oświadczenia:

Nasz kod zwraca:.

Cynamon

Zrealizowano obietnicę returnName

nasze obietnice cynamon, ponieważ się powiódł. Następnie wykonywana jest zawartość instrukcji finally (), która zwraca komunikat do naszej konsoli.

Wniosek

obietnice JavaScript umożliwiają pisanie własnego kodu asynchronicznie .

W tym przewodniku omówiliśmy podstawy obietnic. W tym przewodniku omówiliśmy znacznie więcej obietnic. Następnym krokiem w Twojej podróży edukacyjnej jest napisanie pewnych obietnic w kodzie.

Oto wyzwanie:. Napisz obietnicę, która wysyła żądanie internetowe i zwraca odpowiedź. W tym celu należy użyć interfejsu API fetch() w celu złożenia żądania. Prośba ta musi być dołączona do przyrzeczenia. Musisz napisać kod, który obsługuje obietnicę zarówno jeśli się powiedzie, jak i jeśli się nie powiedzie.

Jeśli chcesz zagłębić się w szczegóły, sprawdź JavaScript działa asynchronicznie. Mogą być używane do pisania kodu asynchronicznego i są powszechnie używane z obietnicami.

Teraz możesz zacząć pisać obietnice JavaScript jak ekspert!

p>

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method