parsowanie JavaScript

| | | |

Metoda parseInt JavaScript odczytuje ciąg znaków lub liczbę zmiennoprzecinkową i konwertuje je na liczbę całkowitą. Ta metoda jest powszechnie używana do przygotowania ciągu znaków do operacji matematycznych, ponieważ ciągi znaków nie mogą być traktowane jako liczby w równaniu matematycznym.

Podczas pracy z danymi w JavaScript można przekonwertować ciąg na liczba całkowita. Załóżmy na przykład, że chcesz poprosić użytkownika o podanie wieku w formularzu internetowym. Możesz zamienić wiek, który wprowadzili na liczbę. Umożliwi to sprawdzenie, czy użytkownik ma więcej niż szesnaście lat.

to miejsce, w którym wkracza funkcja JavaScript parseInt (). parseInt () to wbudowana metoda, której można użyć do konwersji ciągu znaków na liczbę całkowitą.

W tym samouczku poznamy podstawy metody JavaScript parseInt(). Omówimy składnię używaną z metodą parseInt(). Przyjrzymy się przykładowi, aby pokazać, jak przekonwertować ciąg na liczbę w JavaScript.

JavaScript parseInt ()

JavaScript parseInt () konwertuje łańcuch lub liczba zmiennoprzecinkowa na liczbę całkowitą. Jest powszechnie używany do przygotowania danych sformatowanych jako ciąg znaków do operacji matematycznych.

Oto składnia funkcji JavaScript parseInt():.

parseInt() Metoda przyjmuje dwa parametry. Pierwszy to łańcuch, który chcesz przekonwertować na liczbę całkowitą i jest potrzebny.

Drugi parametr, nazwany "radix", jest opcjonalny. Reprezentuje katalog główny, w którym pojawia się wymagana wartość konwersji.

Argument radix generalnie nie jest używany jak ostatni. W większości przypadków Twoje liczby zostaną sformatowane do 10 miejsc po przecinku. Domyślny pierwiastek to 10 po przecinku, więc nie musisz się martwić o ten argument.

można dodać spacje początek i koniec wartości, którą chcesz przekonwertować na liczbę. Jednak spacje w środku liczby nie są dozwolone.

Jeśli spróbujesz przeanalizować wartość zawierającą litery, otrzymasz Wartość NaN. Argument podstawa pozwala na uwzględnienie liter, takich jak „x” w liczbie. Jest to tylko przypadek, w którym litera ma znaczenie dla sposobu formatowania liczby.

parseInt() JavaScript przykład

Posłużmy się przykładem, aby zilustrować, jak to działa.Powiedzmy, że mamy ciąg „20202”, który chcemy przekonwertować na liczbę całkowitą.Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

div class = "wp-block-CodeMirror-code- kod-bloku-bloki-bloków">

console.log (parseInt ("20202")) ; 

Funkcja parseInt () analizuje ciąg i zwraca liczbę całkowitą w następujący sposób:

Pozwól konsoli JavaScript sprawdzić, aby zobaczyć wynik naszego kodu. Nasz program zwrócił liczbę zamiast łańcucha. Możemy powiedzieć, że nasza wartość jest teraz liczbą, ponieważ w wartości nie ma cudzysłowów.

Przypiszmy wartość do zmiennej JavaScript o nazwie „wartość”. Nasza wartość jest ciągiem znaków, wskazywanym przez cudzysłowy otaczające wartość. Następnie używamy metody parseInt(), aby przekonwertować tę wartość na liczbę całkowitą.

Podobnie, jeśli użyjemy argumentu "radix", możemy przekonwertować nasze liczby na ciągi w wielu podstawy.

Argument „radix” przyjmuje liczbę od 2 do 36 i opisuje system liczbowy, którego powinna używać funkcja parseInt(). Załóżmy, że chcemy przekonwertować „15” z szesnastkowego na główną wartość „16”. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasza funkcja zwraca: 15.

przekaż do nieprawidłowych wartości ‚Ęã‚Ęã

parseInt()

in Poza tym, jeśli przekażemy ciąg, którego nie można przekonwertować na liczbę, JavaScript zwróci "NaN", co oznacza nie liczbę. Oto przykład użycia parseInt() do przekonwertowania "Hej" na ciąg:

Nasze dane wyjściowe parseInt numer " NaN " ponieważ znaki ciągu "Hej" nie mogą zostać przekonwertowane na liczbę

Wniosek

Metoda JavaScript parseInt() może być użyta do konwersji ciągu znaków na liczbę całkowitą. Ta funkcja jest przydatna, jeśli masz ciąg danych, który musi być sformatowany jako liczba. na przykład możesz potrzebować ciągu jednocyfrowego, aby móc wykonywać operacje matematyczne na tym ciągu.

W tym samouczku odkryłem, jak używać JavaScript w parseInt() metody i omówiliśmy kilka przykładów metody w działaniu. Przyjrzeliśmy się również, jak używać parametru „radix” z parseInt ().

Teraz masz informacje potrzebne do rozpoczęcia używania metody JavaScript parseInt() jako! pr o Jeśli szukasz więcej zasobów, które pomogą Ci w nauce JavaScript, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Jak nauczyć się pełnego JavaScriptu .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method