Wartości obiektów JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda Object.values Ęã‚Ęã(JavaScript) pobiera listę wartości ‚ã‚Ęãw obiekcie. Możesz iterować przez wynik metody „Ęã”Ęã(), aby zobaczyć zawartość każdej wartości w obiekcie.

Obiekty zawierają klucze i wartości. Czasami chcesz po prostu przywrócić wartości z powrotem do obiektu. Załóżmy, że mamy obiekt, który przechowuje imiona wszystkich osób w zestawieniu. Możesz chcieć pobrać tylko nazwy obiektu, a nie klucze związane z ich nazwą (na przykład ich położenie).

jest miejscem, w którym pojawia się metoda Object.values Ęã‚Ęã(). Metoda pozwala zobaczyć wszystkie wartości ‚w obiekcie. W tym przewodniku omówimy, jak używać metody Object.values Ęã‚Ęã(). Odniesiemy się do szczegółowej przykładowej metody, aby rozpocząć.

JavaScript Object.values ‚ã‚Ęã()

Object.values ‚Ęã‚Ęã() JavaScript akceptuje obiekt i zwraca jego właściwość countable w tablicy. Wartości ````` są klasyfikowane tak, jakbyś miał ręcznie zapętlić obiekt i umieścić je w tablicy.

Przyjrzyjmy się składni tej metody:.

Metoda Object.values Ęã‚Ęã() przyjmuje jeden argument: nazwę obiektu, którego wartości chcesz zobaczyć. W tej składni wyświetlamy wynik metody w konsoli.

Ten kod zwraca nazwy graczy w naszym obiekcie JavaScript : lucy i harry. Nazwy te są zwracane w postaci listy, którą wypisujemy do konsoli JavaScript :

Zauważ, że wartości „Ęã”Ęãsą w tej samej kolejności, w jakiej były w słowniku.

metoda Object.values Ęã‚Ęã() jest łatwym sposobem na odzyskanie wartości ‚Ę‚Ęão obiektu. alternatywą jest utworzenie nowej listy i iteracja obiektu za pomocą pętli, dodając każdą wartość do nowej, ta metoda zajmuje więcej czasu i więcej kodu do napisania.

Spójrzmy na przykład ta metoda w akcji.

Przykład JavaScript Object.values ‚ã‚Ęã()

Załóżmy, że mamy obiekt, który zawiera informacje o San Jose, mieście w Kalifornii. chcemy pobrać wszystkie informacje o tym mieście bez pobierania etykiet powiązanych ze wszystkimi danymi.

Rozważ tę parę klucz-wartość-:

Chcemy tylko otrzymać nazwę miasta , a nie etykietę miasto .

Przyjrzyjmy się programowi iata:

const cityData = {miasto: "San Jose", stan: "Kalifornia", powierzchnia: 181,36, grunt: 178,24, woda: 3,12, miasto: 342,27, metr: 2694,61, wzrost: 82, populacja: 1021. 795, strefa czasowa: "Los_Angeles / Pacifique", strona internetowa: "www.sanjoseca.gov"} = arr zostaw Object.values ‚Ęã‚Ęã(cityData); zostaw root = document.getElementById (`root`); root.innerHTML = JSON.stringify (arr);

Najpierw utworzymy standardową stronę HTML z tagiem , tagiem i pewną ilością informacji meta. podstawa w sekcji tagu.

używamy tagu