Obiekt JavaScript do ciągu znaków

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[object Object] to ciąg reprezentujący obiekt. Możesz zobaczyć ten tekst, jeśli użyjesz alert(), aby wydrukować obiekt na ekranie, na przykład. Możesz przeglądać zawartość obiektu za pomocą console.log(), JSON.stringify() lub ... w pętli.

Podczas rozwoju wykorzystania JavaScript wielu z nas napotkał wynik: [obiekt obiektu]. Kiedy go zobaczyłem, poszedłem wtedy do mojego mentora i zapytałem go: „Co to też znaczy?” „. Byłem zdezorientowany.

Ten artykuł ma na celu poinformowanie Cię o tym wydaniu i jego znaczeniu. Porozmawiamy o tym, jak przetłumaczyć [object object] na treść czytelną dla człowieka, z którą można pracować.

Co to jest JavaScript [object object]?

> [object Object] to ciągowa wersja instancji obiektu. Wartość ta jest zwracana przez program JavaScript, jeśli próbujesz wydrukować obiekt bez konieczności umieszczania go w postaci obiektu jako ciągu znaków

To jest składnia obiektu [obiekt Obiekt]:.

Nic dziwnego, że programiści są zdezorientowani tym: nie ma komunikatów o błędach ani ostrzeżeń strażnik mówi nam, co się dzieje Spójrz Niech przykład tego obiektu w akcji

[object Object] Przykład JavaScript

Weź ten przykład:

Gdy deklaracja alertu () jest wykonywana, nasz kod zwraca [object Object]. Nasz program próbuje zwrócić ciąg znaków reprezentujący to, co zostało przekazane do metody alert(). Ale ponieważ nasz kod widzi go jako obiekt, mówi nam, że zamiast tego jest instancją obiektu

Wiadomość [Object object] nie jest zbyt opisowa. Ale to nie znaczy, że nie możemy zobaczyć wartości „w naszym przedmiocie”. Porozmawiajmy o sposobach odczytywania wartości ‚w obiekcie

Wewnątrz obiektu?

Świadomość, że [obiekt Obiekt] jest instancją obiektu, jest świetna, ale chcemy wiedzieć, że znajduje się wewnątrz obiektu. Można to zrobić na trzy sposoby:

 1. Zaloguj się do konsoli za pomocą pliku console.log ()
 2. stringify z JSON.stringify ()
 3. Użyj pętli ... in i spójrz na każdą właściwość
 4. Zarejestruj się w konsoli

  Prawdopodobnie najlepszym sposobem sprawdzenia, co jest wewnątrz obiektu, jest zarejestrowanie obiektu w konsoli . Instrukcja console.log() umożliwia wyświetlenie wszystkich wartości „Ęã”Ęãw obiekcie JavaScript

  Rozważ następujący kod:.

  W naszym obiekcie możemy zobaczyć wartości „Ęã”Ęã.

  użyj JSON.stringify()

  metoda JSON.stringify ( ) konwertuje obiekt JavaScript na ciąg . Następnie możemy manipulować tym łańcuchem.

  Następnie możemy użyć JSON.stringify (), aby przekonwertować obiekt na ciąg. Możemy więc użyć alert(), aby pokazać użytkownikowi wartość ciągu:

  Podobnie jak w naszym ostatnim przykładzie, zdefiniowaliśmy obiekt o nazwie objA. Następnie używamy metody JSON.stringify(), aby przekonwertować obiekt na ciąg. Następnie używamy alertu, aby wyświetlić wartość ciągu w konsoli.

  Nasz kod otwiera okno zachęty z następującą treścią:.

  Użyj pętli for ...

  JavaScript ... w pętli umożliwia przewijanie zawartości obiektu. Możemy użyć tej pętli do wydrukowania każdej pary klucz-wartość

Rozważ następujący kod:

Zadeklarowaliśmy obiekt JSON o nazwie objA, tak jak w dwóch ostatnich przykładach. Następnie używamy pętli for ... in do iteracji zawartości tego obiektu. Wartość „klucz” reprezentuje każdy klucz.

Używamy wartości „klucz”, aby uzyskać dostęp do klucza, a objA [klucz], aby uzyskać dostęp do wartości powiązanej z tym kluczem. Nasz kod zwraca:

Używamy konkatenacji ciągów, aby dodać dwukropek (:) między każdym kluczem a wartością. To pozwala nam oddzielić klucze i wartości „Ę”, aby były bardziej czytelne w wyniku naszego kodu.

Podsumowanie

Kod JavaScript [Object object] jest ciągiem znaków reprezentującym obiekt. Aby zobaczyć zawartość obiektu, musisz wydrukować obiekt w konsoli za pomocą console.log() lub przekonwertować obiekt na ciągu. Możesz też użyć pętli for ... in, aby przejść przez obiekt i zobaczyć jego zawartość.

Chcesz dowiedzieć się więcej o JavaScript? Sprawdź nasze Kompletny przewodnik po nauce JavaScript zawierający wskazówki dotyczące najlepszych zasobów edukacyjnych i kursy liniowe .