Metody JavaScript

| | | |

JavaScript ma klasę Object, która zawiera wszystkie rodzaje metod, których możemy użyć do manipulowania tymi obiektami. W tym artykule przyjrzymy się metodzie Object.assign() i pokażemy, jak jest używana.

Przypominamy, że obiekt jest typem danych w JavaScript, podobnym do słowniki w Pythonie, które mają to, co nazywamy parami klucz: wartości. Powiedzmy, że mamy przedmiot, nazwijmy go Harry. Może mieć pary klucz: wartości podobne do tego:

Zasadą przewodnią motywu w tej sytuacji jest to, że nazwa właściwości po lewej stronie dwukropka jest kluczem, a rzeczy po prawej są wartością. Większość kluczy i wartości jest dość prosta – jedyną, która może być nieco ryzykowna, jest ostatnia właściwość: zwierzak. Zwierzak jest tutaj zawsze kluczem. Wartość jest jednak obiektem, który ma dwie inne pary kluczy: wartość. To właśnie nazywamy obiektem zagnieżdżonym.

Object.assign (target,‚ sourceObjs);

Istnieje metoda Object o nazwie assign(), który może być użyty do pobrania jednego lub więcej obiektów źródłowych i skopiowania ich do obiektu docelowego. Przejdźmy od razu do kodu, aby zobaczyć, co robi:

Pokażmy razem kod. Zacznijmy od dosłownego obiektu o nazwie hpChar. Ten hpChar ma imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i zwierzę. Ta właściwość zwierzaka sama w sobie jest obiektem i ma kilka kluczy i wartości „w samej sobie”.

Następnie mamy naszą pierwszą instancję naszej metody, o której będziemy tu mówić. Object.assign akceptuje dwa lub więcej parametrów. Pierwszy to zawsze obiekt docelowy, do którego chcesz przypisać wartości. W tym przypadku jest to pusty obiekt.

Drugim parametrem jest nasz obiekt zdefiniowany powyżej. To jest materiał źródłowy, z którego weźmiemy do przypisania do obiektu docelowego (nasz pierwszy parametr).

Poniższy wiersz zapisuje wynik w konsoli:

Nic się nie zmieniło, prawda? Dzieje się tak, ponieważ przypisaliśmy hpChar do pustego obiektu - w zasadzie sklonowaliśmy obiekt. A gdyby trzeba było to zrobić jeszcze raz, ale zmieniając pewne wartości? Tym razem zamiast pustego obiektu zastąpmy go obiektem hpChar - to będzie tym razem naszym celem. Zmieńmy niektóre wartości drugiego parametru. Nie wahaj się bawić wartościami „Ęã”, o ile zachowasz te same klucze.

Oto wartości „Ęã‚ã, które zastąpię. Jeśli wartość w obiekcie docelowym nie ma być zmieniana, nie jest konieczne jawne pobieranie jej wartości w obiekcie źródłowym.

Za drugim razem, gdy zapisaliśmy wynik w konsoli, zwrócił on obiekt docelowy, nadpisując właściwości nowymi wartościami. Teraz nasza konsola wygląda tak:

To właśnie łączy dwa przedmioty o tych samych właściwościach. Co jeśli połączymy trzy obiekty o różnych właściwościach? Masz nadzieję, że co się stanie?

Obj1 jest naszym celem obj. Obj2 i obj3 to nasze obiekty źródłowe. Złączą się one z naszym obiektem docelowym. Ponieważ żadne właściwości się nie nakładają, wszystkie właściwości zostaną scalone w obj1 z ich odpowiednimi wartościami.

Idziemy! Działająca implementacja Object.assign(). Gdy zrozumiesz zawarte tu pojęcia, jesteś o krok bliżej do nauki frameworka JavaScript!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź te samouczki, aby pogłębić naukę...

JavaScript Object.keys ()

Przewodnik krok po kroku po arkuszach JavaScript

< a href="/javascript-typeof/"> Typy JavaScript

Łańcuch JavaScript zawiera: Przewodnik krok po kroku

Zmienne JavaScript

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method