matematyka javascript

| | | | | | | | | |

Komputery są naprawdę dobre z matematyki. To jest w ich metaforycznej krwi, biorąc pod uwagę, że komputery są zasilane przez jedynek i zer, które nazywamy binarnymi. Kiedy programujesz, prawdopodobnie będzie moment, w którym będziesz chciał zrobić trochę matematyki.

W JavaScript matematyka zawsze wychodzi. Możesz użyć matematyki do obliczenia rozmiaru okna. Możesz go użyć do obliczenia, czy użytkownik jest w odpowiednim wieku, aby korzystać z Twojej witryny. Możesz użyć matematyki, aby dodać dwie liczby podane przez użytkownika.

W tym przewodniku wyjaśnimy, jak wykonywać operacje matematyczne w JavaScript przy użyciu pięciu głównych operatorów matematycznych.

Operatory matematyczne: aktualizacja

JavaScript składa się z wielu operatorów. Niektóre operatory umożliwiają pracę z ciągami, podczas gdy inne pomagają wykonywać funkcje matematyczne JS. W tym przewodniku skupimy się na specjalnym typie operatora zwanego operatorem arytmetycznym.

Operatory arytmetyczne to symbole używane do wykonywania operacji matematycznych. Te operatory JS są nieco podobne do tych, których nauczyłeś się w szkole. W tym artykule skupimy się na sześciu operatorach:

  • Dodawanie (+)
  • Odejmowanie (-)
  • Dzielenie (/ )
  • Mnożenie (*)
  • Moduł (%)
  • Moc (**)

Początek twarzy i dowiedz się więcej o każdym z nich.

Zanim zaczniesz, należy zauważyć, że wszystkie liczby JavaScript są przechowywane jako liczby. Nie ma oddzielnego typu danych dla liczb zmiennoprzecinkowych (dziesiętnych) ani liczb całkowitych. Po prostu nazywamy je wszystkie "liczbami".

Dodawanie i odejmowanie

Symbole JavaScript do dodawania i odejmowania liczb JS są takie same, jakich używamy w naszym codziennym życiu matematycznym. Jak wygodnie! Możemy dodać liczby wskazujące liczby, które chcemy dodać, oddzielone znakiem plus:

Nasz kod zwraca: 14. Możemy dokonać odejmowania, zastępując naszą przewagę minusem:

Nasz kod zwraca: -4.

Matematyka JavaScript może pracować zarówno z liczbami dodatnimi, jak i ujemnymi.

Podczas pracy z liczbami suma matematyczna, prawdopodobnie nie wystarczy wydrukować ją w konsoli.W grę wchodzą zmienne.Możesz przypisać liczby w swoich zadaniach matematycznych, aby przechowywać wszystkie liczby, z którymi pracujesz:

Nasz kod zwraca: 30. Przypisaliśmy wartość 10 do a, a wartość 20 do b Następnie użyliśmy zmiennej c, aby dodać te dwie liczby. To bardzo proste!

Mnożenie i dzielenie

Idziemy w górę o jeden poziom i mówić o mnożeniu i dzieleniu. W przeciwieństwie do poprzedniego Na przykładach będziemy musieli nauczyć się dwóch nowych operatorów:

Załóżmy, że posiadamy fabrykę ciastek i chcemy dowiedzieć się, ile kilogramów mąki potrzebujemy. Każda partia ciasteczek wymaga 2 kg mąki, a chcemy upiec pięć partii. Możemy obliczyć, ile kilogramów mąki potrzebujemy, korzystając z tego kodu:

Nasz kod zwraca: Potrzebujesz 10 kg mąki.

Możesz użyj ukośnika, aby wykonać operacje dzielenia.

Załóżmy, że każda partia zawiera 40 ciasteczek i chcesz je podzielić na pakiety. Każde opakowanie zawiera 5 ciasteczek. Teraz chcesz wiedzieć, ile paczek możesz zrobić. Można to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca: Możesz utworzyć 8 pakietów cookie.

Moduł

Operator modułu może nie być używany tak szeroko jak inne, ale nadal jest ważną częścią JavaScript. Operator modulo oblicza resztę liczby po jej podzieleniu.

W JavaScript operacja modulo jest reprezentowana za pomocą znaku procentu. Nasz ostatni przykład pokazał nam dzielenie liczb, które można równo podzielić. Jak wiecie, nie wszystkie zadania matematyczne nie przebiegają w ten sposób; niektóre zwracają resztki.

Wracając do naszego wcześniejszego przykładu plików cookie. Załóżmy, że przeceniliśmy liczbę ciasteczek, które możemy zrobić w każdej partii. okazuje się, że każda partia wyprodukuje tylko 37 ciasteczek. Aby dowiedzieć się, ile paczek możemy zrobić z naszej partii, możemy użyć tego kodu:

Problem polega na tym, że mamy złą liczbę w decy! Tutaj wkracza moduł. Możemy zaktualizować nasz kod t lub obliczyć resztę dostępnych plików cookie:

Nasz kod zwraca:

Wprowadziliśmy pewne zmiany w naszym kodzie. Najpierw zaokrągliliśmy wartość packsMade do najbliższej liczby całkowitej. W tym celu użyliśmy Math.floor(). To pozwala nam zobaczyć, że możemy utworzyć 7 kompletnych pakietów plików cookie.

Dlatego użyliśmy operatora modulo do obliczenia pozostałych plików cookie. To mówi nam, że po podzieleniu naszych pakietów pozostaną dwa ciasteczka.

Potęga

Zwiększ x do potęgi y. Brzmi to dość skomplikowanie, zwłaszcza gdy zaczynasz używać słów takich jak wykładniczy. Ale to nie musi być trudne.

W JavaScript dwie gwiazdki (**) reprezentują podniesienie liczby do potęgi:

Ten kod zwraca: 343.

To kolejny sposób pisania 7 * 7 * 7, ale jest krótszy i łatwiejszy do odczytania.

Kolejność operacji

Matematyka ma określoną kolejność operacji. Opisuje ona operacje, które należy wykonać, w jakiej kolejności, w obliczu problemu matematycznego.

Jeden z najczęstszych sposobów zapamiętywania tej kolejności to BODMAS:

To mówi nam, że najpierw musimy zrobić wszystko w nawiasach, potem wszystkie obliczenia mocy, potem dzielenie i tak dalej. Rozważmy następujący problem:

Odpowiedź na ten problem to: 17. JavaScript najpierw oblicza 5 * 3, ponieważ jest w nawiasach. Następnie dodaje dwa do wyniku tego obliczenia.

Wniosek

JavaScript zapewnia szereg operatorów arytmetycznych, których można używać do wykonywania operacji matematycznych. Niektóre z tych operatorów, takie jak dodawanie , to te same, których użylibyśmy do oceny zadania matematycznego; inni mają swoje własne symbole.

Pamiętaj, że oceniając problem matematyczny, musisz wziąć pod uwagę BODMAS, kolejność operacji, w której problem zostanie odczytany.

Jesteś teraz gotowy, aby zacząć wykonywać matematykę JavaScript jak profesjonalista!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method