javascript wyjdź

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Albo JavaScript jest jednym z trzech sposobów deklarowania zmiennej. JavaScript let służy do deklarowania zmiennych zakresu blokowego i nie można go ponownie przypisać ani zadeklarować. Zmienna let najlepiej nadaje się do pętli.

Zmienne są istotną częścią większości języków programowania. Kiedy zaczniesz używać JavaScriptu, często natkniesz się na termin . „Zmienna” jest używana do opisania kontenera, który przechowuje jedną lub więcej wartości w kodzie

Istnieją trzy sposoby deklarowania zmiennej JavaScript. Var i zostaw const. Każdy z tych typów zmiennych może być używany w różnych okolicznościach, które omówimy w dalszej części tego artykułu.

To powiedziawszy, celem tego samouczka jest słowo kluczowe JavaScript „pozwól mu odejść”. " " Leave " pozwala zadeklarować zmienne, które można ponownie przypisać. Zobaczymy, jak słowo kluczowe "leave" działa w JavaScript i zbadamy przykład deklaracji zmiennej za pomocą "leave".

Ostatni dzień zmiennych JavaScript

Zmienne JavaScript przechowują wartości. Na przykład, jeśli mamy nazwę, którą chcemy przechowywać w naszym kodzie, możemy chcieć przypisać ją do zmiennej. Zmienne mogą zawierać dowolny typ danych , w tym liczby, ciągi i obiekty.

Najczęstszym sposobem deklarowania zmiennej JavaScript jest użycie „var”, głównie dlatego, że oryginalna specyfikacja języka, na którym oparty jest JavaScript, nie jest już częścią deklarowania zmienna. Oto składnia deklarowania zmiennej za pomocą „var:”

W powyższym przykładzie zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie „name” i przypisaliśmy jej wartość „John Appleseed”. Nasza zmienna ma kilka składników:

 • V ariable jest deklarowana przy użyciu "var" . Słowo kluczowe "Full_name"
 • Nazwa naszej zmiennej to
 • "=" składnia mówi naszemu programowi, aby przypisał naszej zmiennej "full_name" wartość.
 • Składnia wartość przypisana do naszej zmiennej to "John Appleseed".

Teraz, gdy zadeklarowaliśmy naszą zmienną, możemy używać przez cały czas . nasz kod w poniższym kodzie, wypisujemy naszą zmienną name:

Nasz program zwraca: "John Appleseed ".

W tym przykładzie nasza zmienna jest ciągiem, ale mogliśmy przypisać liczbę, tablicę, obiekt JSON, wartość logiczną lub dowolny inny typ danych. Oto przykład zmiennej który przechowuje tablicę:

W tym przykładzie zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie This przechowuje cztery zmienne łańcuchowe, które są nazwiskami osób, które mogą uczestniczyć w naszym przykładowym koncercie

Typy zmiennych JavaScript

W powyższych przykładach słowo kluczowe „var” jest używane do deklarowania zmiennej, ale czasami jest bardziej odpowiednie jest użycie innego słowa kluczowego. Słowa kluczowe, niech w grę wchodzą „i” const.

W JavaScript możemy deklarować zmienne przy użyciu każdego z tych trzech słów kluczowych, które są używane w różnych okolicznościach. .

Poniższa tabela pokazuje różnice między tymi trzema typami zmiennych:

Słowo < / td> zakres zmiennej Przypisz ponownie? Ponowne przypisanie? Podbić? var Funkcja Tak Tak Tak const Blokuj Tak Nie Nie zakończ Zablokuj Nie Nie Nie < / tbody>

Ta tabela wygląda na skomplikowaną, ale kiedy zaczniesz używać różnych typów zmiennych, zaczniesz lepiej rozumieć, kiedy używać każdej z nich.

Poniżej znajdują się ogólne zasady kciuk do używania tego typu zmiennych:

 1. Użyj const , gdy tylko jest to możliwe, chyba że musisz ponownie zadeklarować lub podnieść zmienną .
 2. Użyj let , jeśli pracujesz z pętlą .
 3. Użyj var tylko wtedy, gdy: < ol>
 4. Pracujesz nad poprzednim kodem,
 5. Potrzebujesz zmiennej, którą możesz odzyskać, lub
 6. Potrzebujesz zmiennej, która jest dostępne w dowolnym miejscu programu (na świecie) .

Dwa mnemoniki, które pomogą Ci zapamiętać trzy słowa kluczowe dla zmiennych w JavaScript i kiedy ich użyć to:

 1. Zmienne Jestem z TAINER, który > pozwól utrzymać działanie w swoim kodzie.
  1. Stała Antine nie mogła ani ponownie zadeklarować ani przebić
  2. Albo pas przez pętle, aby

   odmiana warzyw stała się światową pamiątką.

   A teraz spójrzmy na słowo kluczowe „wyjdź” . Zbadamy jego użycie w JavaScript i porównanie go z innymi słowami kluczowymi dla zmiennych.

   JavaScript Let

   JavaScript "niech" słowo - klucz pozwala zadeklarować blok zmiennej zakresu. (W przeciwieństwie do zmiennych globalnych, zmienne zakresu bloku są lokalne w stosunku do bloku, w którym są zadeklarowane.) -Pamiętaj, że deklarujesz zmienne globalne za pomocą

Co to oznacza? zakres odnosi się do miejsca, w którym możesz uzyskać dostęp do zmiennej w swoim kodzie. „Pole bloku” odnosi się do obszaru wewnątrz pętli lub w ogólnych warunkowych nawiasach klamrowych ({}) odróżniających blok kodu.

Zmienne lokalne to zmienne zadeklarowane w bloku kodu. z drugiej strony zmienne globalne są zgłaszane na zewnątrz.

Słowo kluczowe „let” jest przydatne w programach, które używają zmiennych w pętli „if” lub „for”

Oto przykład JavaScript & bdquo; pozostaw " słowo kluczowe w akcji:

Nasz kod zwraca co następuje:

To dzień roboczy. Zrób dziś banana na lunch.

To nie jest dzień roboczy. Przygotuj dziś jabłko na lunch

W tym przykładzie deklarujemy dwie zmienne:. „Dzień pracy” i „owocowy lunch” „dzień pracy” to zmienna o zasięgu globalnym, do której możemy uzyskać dostęp do całego naszego programu (należy zauważyć, że kod praktyki „var”), a „lunchFruit” jest zmienną lokalną, która jest osiągalna tylko przy ponownym przypisywaniu w naszej pętli (zauważ, że kod używa „let”).

Kiedy nasz program uruchamia instrukcję „if”, widzi, że „dzień roboczy” równa się „prawda”. Dlatego nasz program wykonuje kod w bloku „if”. W takim przypadku nasz program przypisuje „lunchFruit” do „banan”, a następnie wyświetla komunikat w konsoli.

Ale kiedy nasz kod środowiska wykonawczego kończy działanie w polu instrukcji „if” , wyświetla komunikat „To nie jest dzień roboczy." Przygotuj dziś jabłko. Dzieje się tak dlatego, że nasza zmienna "owocowy lunch" zmienia się tylko w naszej instrukcji "if". Nazwa owocu nie zmienia się, ponieważ nasz końcowy plik console.log() znajduje się poza instrukcją "if"

Powyższy kod pokazuje dwa główne atrybuty "let". Zmienna:

 1. "let" ma zasięg blokowy, co oznacza, że nie można uzyskać do niego dostępu w określonym bloku.
 2. "let" może zostać ponownie przypisana, jeśli chcesz, ale tylko w nasz blok. field
 3. Jeśli chcielibyśmy, aby nasza zmienna była globalna, zamiast tego użylibyśmy `var`, ale ponieważ w poprzednim przykładzie użyto `if`, musieliśmy po prostu użyć `let " zmienna.

  JavaScript alternatywy Let

  Aby bardziej szczegółowo zilustrować różnice między „var” i „leave”, oto przykład tego samego kodu powyżej, ale z użyciem „var” zamiast. zamiast „wychodzić”, aby zadeklarować naszą zmienną „lunchFruit”:

  Nasz kod zwraca:

  To dzień roboczy . Zrób dziś banana na lunch.

  To nie jest dzień roboczy. Przygotuj dziś banana na lunch.

  Jak widać, kiedy nasz kod zmienia wartość zmiennej „lunchFruit” na „banan”, zmiana jest dokonywana na świecie, więc kiedy nasz kod wykonuje ostatnią „konsolę”. log()”, wyświetla zmienną „lunchFruit”, która przechowuje wartość „banan”.

  , możesz również użyć „const” do zadeklarowania zmiennej. Jednak zmienna kontrast zadeklarowana za pomocą polecenia „let” word - key , raz zadeklarowana zmienna nie może być ponownie zadeklarowana.

  Oto przykład deklarowania zmiennej za pomocą `const` `słowo - klucz:

  Zmienna „full_name” przechowuje teraz „John Appleseed”. Ale jeśli chcielibyśmy zmienić nazwę, musimy zadeklarować nową zmienną, taką jak ta:

  Gdybyśmy próbowali ponownie przypisać zmienną „full_name”, nasz program zwróciłby błąd „full_name została już zadeklarowana”. Tak więc „const” może być przydatne do przechowywania wartości, które się nie zmienią, ale jeśli planujesz ponownie zadeklarować zmienną, możesz użyć „var.

  Wniosek

  Zmienne są istotną częścią programowania. W tym samouczku omówiliśmy podstawy zmiennych i sposób pracy z „var” i „leave” w JavaScript.Omówiliśmy również krótko różnice między „var” „leave” i „ koszt” i jak każde z tych zmiennych słów kluczowych powinno być używane w JavaScript.

  Jesteś teraz gotowy do zadeklarowania zmiennej JavaScript jak profesjonalny programista!