Interpolacja ciągów JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interpolacja ciągów JavaScript to proces osadzania wyrażenia w części ciągu. Literał szablonu jest używany do wyrażeń osadzania. Możesz dodać do ciągu wartości, takie jak zmienne i matematyka, przez interpolację.

Czy musisz dodać wartość w ciągu JavaScript? Składnia wzorca dosłownego została omówiona. Literały szablonów ułatwiają pracę z ciągami wielowierszowymi i zagnieżdżonymi wartościami JavaScript w ciągu. Literały wzorców to składnia interpolacji ciągów JavaScript.

W tym przewodniku omówimy interpolację ciągów JavaScript. Omówimy, co to jest, jak to działa, i przyjrzymy się przykładowi interpolacji ciągów, aby zacząć.

Bez zbędnych ceregieli, zacznijmy!

Ciąg interpolacji JavaScript

Możesz dodać wartości Ęã‚Ęã do ciągu JavaScript, używając literału szablonu. To jest znak dolara, po którym następują dwa nawiasy klamrowe. Wewnątrz nawiasów klamrowych powinno znajdować się wyrażenie, którego wartość chcesz osadzić w ciągu.

Dosłownie wzorca umożliwiają zagnieżdżanie wartości „Ę” w ciągu bez polegania na łączeniu. Aby zadeklarować literał wzorca, ciąg musi być ujęty w pojedyncze cudzysłowy (") zamiast podwójnych cudzysłowów

Rozważ następującą składnię:.

Zadeklarowaliśmy literał wzorca. Nasze wyrażenie to:

to wyrażenie zwraca 9 + 10. wynik tego wyrażenia jest dodawany na końcu naszego łańcucha, przed kropką. Rzeczywiście, napisaliśmy nasze wyrażenie przed kropką.

na przykład ciąg interpolacji JavaScript

umożliwia Ci szablony literałów do wartości ‚Ę‚‚Ę bezpośrednio w zagnieżdżonym ciągu. Rozważmy ten kod:

Pierwszy wiersz kodu definiuje numer adresu premiera. Następnie używamy szablonu literałów aby utworzyć pełny adres podatek $ {} jest używany do i Zintegruj wartość z naszym łańcuchem. Dodaliśmy wartość „address_number” do ciągu znaków

Uruchom nasz kod:

Nasz kod połączył nasze dwa ciągi.

Używając literałów wzorca, możesz osadzić wartość w sensie dosłownym. Obejmuje to ciąg, liczbę lub wynik Obliczenia matematyczne JavaScript . Nie należy osadzać literału szablonu w literale szablonu.

Jedną z głównych zalet ciągów literału jest .. jasna składnia, dzięki której możemy osadzić nasz kod javascript bezpośrednio do naszego ciągu

możemy połączyć ciągi za pomocą konkatenacji Powiedzmy, że mamy dwa st rings:.

Możesz połączyć dwa ciągi za pomocą znaku plus (+):

Konsola JavaScript odciska palca następującą wartość:

Udało nam się stworzyć łańcuch, który łączy nasze dwie struny. Ostatecznie używamy operatora konkatenacji, aby dodać kropkę ("") do naszego zdania

Ale ta składnia ma jedną wadę:. Nie możesz dodać wartości „Ę” na końcu ciągu. To jest duży powód wprowadzenia dosłownej składni szablonu. Teraz łatwiej jest dodawać wartości „w środku ciągu”

JavaScript do interpolacji ciągów. Obliczenia

Kod w literale szablonu to instrukcja JavaScript. Oznacza to, że możesz używać literałów wzorców do wykonywania obliczeń i osadzania ich wartości w programie.

Stwórzmy łańcuch, który oblicza cenę dwóch napojów w barzeé i umieszcza wynik w łańcuchu:

W składni $ {} dodaliśmy obliczenia. To obliczenie sumuje ze sobą wartości dwóch zmiennych JavaScript. Nasze zmienne to napój1 (2.30) i napój2 (2.20) razem. Nasz kod zwraca ciąg znaków z sumą tych wartości:

JavaScript do interpolacji ciągów: operatory potrójne

Operatory potrójne JavaScript < /a> pozwala ocenić, czy stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe. Są bardziej zwięzłym sposobem napisania instrukcji if. Operatory trójdzielne są szczególnie przydatne, jeśli wynik instrukcji if zajmie jedną linię kodu

Jeżeli klient wydaje na swoje kawy więcej niż 4,00 USD, należy go przedstawić na rachunku, a następnie zaprosić do lojalności kawiarni card club.W przeciwnym razie należy go przedstawić na rachunku.Możemy użyć operatora trójargumentowego do sprawdzenia kosztu faktury klienta:

Nasz wzorzec dosłowny zawiera dwa wbudowane wyrażenia. zintegrować wartość „ogółem” w naszym łańcuchu. Następnie używamy operatora trójargumentowego, aby sprawdzić, czy klient powinien zostać zaproszony do klubu z kartą lojalnościową

Jeśli łączna cena zakupu przekracza 4,00 USD, konsola wyświetli następujący komunikat:

W przeciwnym razie nasz trójskładnikowy operator zwraca wartość po dwukropku (":") .. Jest to wartość, która jest zwracana, gdy wyrażenie ma wartość False.

W naszym przykładzie wartość po dwukropku jest pustym ciągiem. Oznacza to, że jeśli wynosi mniej niż 4,00 USD, zwracane jest tylko pierwsze zdanie naszego dosłownego szablonu:


br>

Wnioski

Litery szablonów umożliwiają osadzenie wartości w sznurku. Możesz wykonywać obliczenia w literale modelu. Literały wzorca deklarujemy za pomocą backticków. Deklaracje do oceny są oznaczone znakiem dolara i parą nawiasów klamrowych, wewnątrz których pojawia się deklaracja

Aby uzyskać więcej informacji na temat JavaScript, zobacz Przewodnik nauki JavaScript .