JavaScript wewnętrzny

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Powinieneś wiedzieć, jak zmodyfikować tekst lub kod HTML, który pojawia się na stronie, aby Twoje witryny były bardziej interaktywne. Tutaj wkraczają atrybuty HTML innerText i innerHTML.

Te atrybuty ułatwiają modyfikowanie tekstu elementu DOM i jego kodu HTML . W tym przewodniku dowiesz się, jak używać atrybutów JavaScript innerText i innerHTML.

Co to jest JavaScript innerHTML?

Właściwość JavaScript innerHTML definiuje zawartość HTML elementu na stronie internetowej. InnerHTML jest własnością HTML DOM. innerHTML jest często używany do definiowania i modyfikowania zawartości

elementu

Możesz użyć innerHTML w ten sposób: ..

document.getElementById ("paragraph") innerHTML = " Karma kariera!";

Ten wiersz kodu definiuje zawartość "paragrafu"

elementu "Karmy karmy"! Metoda getElementById () pobiera element według jego identyfikatora.

Przeglądarka ustawia href = "/ what-is-the-javascript-dom /"> Dokument modelu obiektowego (DOM) po załadowaniu strony. Ten DOM to seria obiektów wyświetlanych na stronie.

DoM oznacza, że nie musisz zmieniać kodu HTML za każdym razem, gdy chcesz zmienić element sieciowy. Możesz użyć DOM i JavaScript, aby zmienić sposób wyświetlania strony w określonej sesji

Co to jest JavaScript innerText?

JavaScript innerT Właściwość ext określa zawartość tekstową elementu. Określa również zawartość swoich potomków. Potomkowie mogą zawierać znaczniki w akapicie

Składnia innerText jest podobna do składni innerHTML: ..

document.getElementById („element”) InnerText = „To jest test. & Rdquo;;

ustawia wartość tekstową elementu o identyfikatorze „element” na „To jest test”.

Możesz przetestować te metody, przechodząc do Konsola JavaScript i wybór elementu do modyfikacji:

Zmienia to zawartość pierwszego

tagu HTML na stronie internetowej. Jeśli chcesz zastąpić tekst, możesz użyć atrybutu innerText:.

modyfikuje zawartość drugiego akapitu (oznaczonego cyfrą 1) na stronie „To jest Badanie." "

Zacznijmy od zmiany tekstu na stronie internetowej. Stworzymy prostą stronę internetową z fiszkami. Ta strona internetowa wyświetli pytanie o HTML. Będzie miała przycisk, który po kliknięciu , pokaże odpowiedź na pytanie HTML.

Utwórz stronę internetową

Naszym pierwszym krokiem jest utworzenie pliku index.html dla naszego przekierowania: