Indeks JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda JavaScript indexOf() zwraca pozycję elementu na liście lub podłańcucha w ciągu. Metoda JavaScript indexOf () zwraca -1, jeśli określona wartość nie występuje na liście lub w ciągu. Zwracana jest tylko wartość indeksu pierwszego wystąpienia wartości.

Często możesz chcieć wiedzieć, czy ciąg lub tablica zawiera konkretną wartość. Na przykład możesz mieć listę smaków pączków sprzedawanych w Twoim sklepie z pączkami. Możesz sprawdzić, czy nie usunąłeś z menu niepopularnego potrójnego pączka czekoladowego.

W tym miejscu przydaje się metoda JavaScript indexOf (). Metoda indexOf() zwraca pierwszy indeks, pod którym dana wartość może być znaleziona w tablicy lub ciągu. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość, zwracana jest specjalna wartość -1.

W tym samouczku omówimy podstawy metody indexOf() w JavaScript. Przyjrzymy się dwóm przykładom, aby pokazać tę metodę w działaniu, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć metodę indexOf ().

JavaScript indexOf () z tablicą

Array . indexOf () metoda wbudowana wyszukuje wartość w tablicy. Metoda znajduje wartość indeksu pierwszego wyświetlenia określonego elementu w tablicy. Jeśli określony element zostanie znaleziony, metoda indexOf() zwraca numer indeksu pierwszego wystąpienia wartości. Jeśli określony element nie zostanie znaleziony, indexOf () zwróci -1.

Metoda indexOf () przyjmuje z uwzględnieniem wielkich i małych liter. Oznacza to, że indexOf () zwróci -1, jeśli wartość pojawi się na liście z przypadkiem innym niż ten, który podaliśmy.

Oto składnia metody indexOf () w JavaScript:

Metoda indexOf () rozróżnia wielkość liter. Oto składnia funkcji indexOf() w JavaScript:

Parametr item to element, którego szukamy w naszej tablicy JavaScript . Ten parametr jest obowiązkowy. Parametr start_position jest opcjonalny. start_position to pozycja w naszej tablicy, od której indexOf () rozpoczyna wyszukiwanie.

Przykładowy scenariusz

Powiedzmy, że skończył nam się cynamon. Chcemy sprawdzić, czy bułeczki cynamonowe nadal znajdują się w naszym menu sklepu. Jeśli w menu są pączki, usuniemy je. Do wykonania tej akcji moglibyśmy użyć następującego kodu:

Metoda indexOf zwraca: 2. Jak widać, Cinnamon jest obecny w naszej tablicy, więc nasz kod zwrócił wartość indeksu pierwszego wystąpienia Cinnamon w naszej tablicy, czyli w tym przypadku jest to 2.

Metoda indexOf zwraca: 2. Jak widać, w naszej tablicy znajduje się Cinnamon. Następnie nasz kod zwrócił indeks wartość pierwszego wystąpienia Cinnamon w naszej tablicy, która w tym przypadku wynosi 2.

Nasz program powinien zwrócić 2, nawet jeśli nasza tablica zawiera wiele instancje Cinnamon. Dzieje się tak, ponieważ indexOf() zwraca tylko pozycję indeksu pierwszego wystąpienia elementu.

Powiedzmy, że szef kuchni wynalazł nowego pączka Jam Supreme i dodał go do naszej oferty donut_flavors. Nie wie jednak, czy nazywa się to pączkiem. Jam lub Jam Supreme. Chce sprawdzić, czy menu jest poprawne.

Ponieważ Jam jest już pierwszym w tablica, indexOf() zwróci pozycję Jamu. Jeśli jednak użyjemy parametru start_position, możemy pominąć pierwszą pozycję i uruchom tutaj kod, którego nasz szef mógłby użyć, aby sprawdzić, czy Jam pojawia się po pozycji indeksu 1 w tablicy:

Nasz kod zwraca: - 1. Chociaż Jam istnieje w naszej tablicy, występuje przed wartością indeksu 1. Wartość Jam nie istnieje region, którego szukamy o.

JavaScrip t indexOf () z ciągami znaków

indexOf () może być użyty do znalezienia podciąg w ciągu . Metoda string indexOf () zwraca numer indeksu, od którego podciąg zaczyna się w innym ciągu.

Aktualizacja ciągów

Podobnie jak tablice, ciągi w JavaScript również mają swoje własne wartości indeksu. Ciągi są indeksowane od lewej do prawej, zaczynając od wartości indeksu . Tak więc dla naszego przykładowego ciągu powyżej, następujące wartości indeksu ‚Ęã‚Ęã zostałyby przypisane:

E < / td> x a m p l i !
1 2 3 4 5 6 6

Więc jeśli chcielibyśmy uzyskać znak na pozycji d `indeks 4, moglibyśmy to zrobić za pomocą następujący kod:

Nasz kod zwraca: p.

String.indexOf ()

Metoda String.indexOf () może być używane do sprawdzenia, czy ciąg zawiera określony podciąg. Jeśli podciąg można znaleźć w ciągu, indexOf() zwróci pozycję indeksu wystąpienia litery lub ciągu; jeśli podciąg nie zostanie znaleziony, indexOf () zwróci -1.

Metoda String.indexOf () używa tej samej składni, co metoda Array.indexOf():

Musimy określić argument podciąg. To jest wartość, której chcemy szukać w naszej sieci. Argument pozycja_początkowa jest opcjonalny i nakazuje programowi rozpoczęcie wyszukiwania od określonego indeksu. Domyślnym argumentem start_position jest indeks 0.

Powiedzmy, że mamy ciąg z nazwami pączków i chcemy sprawdzić, czy ciąg zawiera Jagoda. Do wykonania tej akcji moglibyśmy użyć następującego kodu:

Nasz kod zwraca: 4. Jak widać, nasz ciąg donut_flavors zawiera Jagodę, a podciąg zaczyna się w pozycji indeksu 4.

Nasz kod zwraca: 4. Jak widać, nasz ciąg donut_flavors zawiera Jagodę i podciąg zaczyna się na pozycji indeksu 4.

A co, gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy nasz ciąg donut_flavors zawiera Jagodę po określonej pozycji w indeksie? Tutaj pojawia się argument start_position.

Znajdźmy na naszej liście termin Jagoda. Rozpoczniemy wyszukiwanie od pozycji indeksu 10. na naszej liście:

Nasz kod zwraca: -1. Podczas gdy "donut_flavors" zawiera „Jagoda” ciąg zaczyna się przed wartością indeksu 10 w tablicy. Nasz kod zwraca „-1”. Oznacza to, że podciąg nie został znaleziono.

Sprawdź, czy istnieje wartość za pomocą indexOf ()

Możesz użyć instrukcji "if" za pomocą metody indexOf(), aby sprawdzić, czy wartość istnieje w ciągu lub tablicy. zobacz indexOf (), aby sprawdzić, czy menu pączków zawiera określoną wartość. Następnie możesz wydrukować wiadomość do konsoli, jeśli ta wartość zostanie znaleziona.

Napiszmy program, który wypisze wiadomość do konsoli, jeśli „Czekolada” znajduje się na liście pączków. Oto nasz kod:

Nasz kod zwraca: "Czekoladowe pączki są w menu!".

W pierwszym wierszu naszego kodu , deklarujemy naszą tablicę smaków pączków o nazwie "donut_flavors", która zawiera sześć wartości.

Następnie tworzymy instrukcję if, która używa indexOf do sprawdzenia, czy "donut_flavors" zawiera "czekoladki." Ta instrukcja if ocenia, czy indexOf zwraca wartość równą "-1."

Jeśli indexOf zwraca < em>"-1," oznacza, że nasza wartość nie została znaleziona w tablicy. Oznacza to, że nasza instrukcja if nie zostanie wykonana. Jeśli indexOf zwróci inną wartość, zostanie wykonana nasza instrukcja if.

W tym przypadku indexOf () zwróci 2. Dzieje się tak, ponieważ "czekoladki" jest obecny w naszej tablicy "donut_flavors". Nasz program wyświetla "Czekoladowe pączki są w menu!", ponieważ indexOf zwrócił wartość, która nie jest równa -1.

Wniosek

Metoda JavaScript indexOf () sprawdza, czy ciąg lub tablica zawiera określoną wartość. Metoda zwraca numer indeksu, pod którym ta wartość jest znaleziona w ciągu lub tablicy. Jeśli określona wartość nie zostanie znaleziona, indexOf ()< /em> zwraca "-1."

W tym samouczku omówiliśmy podstawy tablic, ciągów i sposobu ich indeksowania, więc zbadaliśmy, jak używać indexOf () z ciągami i tablicami, aby sprawdzić, czy zawiera określoną wartość.

Wyjaśniliśmy, jak używać indexOf () i „ instrukcja if”, aby sprawdzić, czy wartość istnieje na liście lub w ciągu.