Zawiera JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda TTC() JavaScript określa, czy lista zawiera określony element. Metoda rozumie () przyjmuje jeden parametr, wartość do sprawdzenia na liście. includes () zwraca true, jeśli ta wartość jest obecna, i false, jeśli nie.

Często, gdy masz listę elementów, które chcesz sprawdzić, czy ta lista zawiera lub nie zawiera określonego elementu. Na przykład możesz mieć listę otwartych numerów zamówień i chcesz sprawdzić, czy zamówienie nie jest. 500 jest w toku lub zostało już przetworzone.

to miejsce, w którym JavaScript include () Funkcja jest w grze. JavaScript zawiera () to wbudowana funkcja, której można użyć do określenia, czy tablica zawiera określony element. Funkcja zwraca prawdę lub fałsz w zależności od tego, czy tablica zawiera określony element.

W tym samouczku omówimy podstawy metody include JavaScript i zbadamy, jak można jej użyć do sprawdzenia, czy tablica zawiera określony element.

Macierz recyklingu JavaScript

Tablica JavaScript to obiekt, którego można użyć do przechowywania danych. Tablice JS mogą zawierać zero lub więcej elementów i są przydatne, gdy chcesz przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej. Na przykład możesz mieć listę numerów sekwencyjnych, które chcesz przechowywać w zmiennej, a nie wiele zmiennych w całym programie.

Tablice w JavaScript są deklarowane jako lista oddzielnych wartości przecinków „Ęã — w nawiasach kwadratowych. Oto przykład tablicy JavaScript, która przechowuje listę nazwisk pracowników:

tabela pracowników, którą właśnie utworzyliśmy, zawiera cztery wartości: Jeff, Linda, Emma i Luca. Używając console.log(), możemy zobaczyć zawartość naszej tablicy:

Nasz program zwraca:

array include JavaScript

Metoda tablicy JavaScript includes () może być użyta do określenia, czy tablica zawiera określoną wartość. Metoda zwraca wartość true lub false w zależności od tego, czy tablica zawiera określoną wartość, czy nie

metoda tablicy rozumie () przyjmuje dwa parametry: pierwsza to wartość poszukiwana w tablicy, a druga to pozycja indeksu w tablicy, od której powinno rozpocząć się wyszukiwanie.Używając rozumie (), pamiętaj o metodzie uwzględniającej wielkość liter w metodzie. Jeśli parametr wartości nie zawiera wielkich i małych liter, szukana wartość nie zostanie zwrócona.

Załóżmy, że mamy lodziarnię i chcemy zrozumieć, czy ktoś zamówił nasze Double Chocolate Deluxe dzisiaj, mamy tabelę danych, która zawiera wszystkie polecenia, które zostały wykonane dzisiaj i możemy użyć includes (), aby sprawdzić, czy ta tablica zawiera < kod>Do wartość uble Chocolate Deluxe.

Oto kod, który chcielibyśmy, abyśmy zrobili tak:

Nasz następujący kod zwraca: true

<. p> Break of Descended naszego kodu. W pierwszym wierszu deklarujemy tablicę o nazwie orders_today, która przechowuje wszystkie złożone dzisiaj zamówienia. W następnym wierszu używamy metody includes (), aby określić, czy nasza tablica orders_today zawiera wartość Double Chocolate Deluxe. Ponieważ nasz zakres zawiera tę wartość, program zwraca true.

Podobnie rozumie () może być użyty do znalezienia liczby w tablicy liczby. Załóżmy, że mamy tablicę, która przechowuje listę aktualnych numerów zamówień w naszej lodziarni i chcemy sprawdzić, czy zamówienie numer 27 nadal jest w toku. Do wykonania tej akcji moglibyśmy użyć następującego kodu:

Nasz kod zwraca: false. Metoda includes () sprawdza, czy pending_order_numbers zawiera wartość 27. Ponieważ tak nie jest, nasz program zwraca false.

Znajdowanie określonej lokalizacji

W poprzednich przykładach podajemy tylko szukaną wartość w naszej tablicy. A co, gdybyśmy chcieli po prostu poszukać określonej wartości po określonej pozycji? W tym miejscu drugi parametr rozumie () jest w stylu

Drugi parametr includes () służy do określenia wartości indeksu, od którego powinno rozpocząć się nasze wyszukiwanie. powiedzmy, że chcemy przeszukać naszą serię zamówień, aby zobaczyć, czy chcemy zignorować pierwsze lody truskawkowe zostało dzisiaj skazane na niepowodzenie. Jednak zamówienie, ponieważ było to zamówienie testowe lodów lodowych, możemy użyć następującego kod, aby wykonać to wyszukiwanie ..

Nasz program powraca. Mimo że fałszywe orders_today zawiera zamówienie na lody do truskawki pojawia się na pozycji w nie naszym zakresie, nasz program zwraca false